Verbetering van installatieonderhoud en MRO-reserveonderdelen

Verbetering van installatieonderhoud en MRO-reserveonderdelen

Als professional in de chemische industrie begrijpt u dat effectief MRO-reserveonderdelenbeheer hand in hand gaat met efficiënt, kosteneffectief installatieonderhoud.

Voorraadtekorten komen echter nog steeds voor. Wat kan de hoofdoorzaak zijn?

We delen enkele van deze inzichten vanuit onze ervaring in industriële branches en hoe deze het onderhoud van uw installatie kunnen verbeteren en meer besparingen kunnen opleveren.

   

Op welke manier mislukt MRO-reserveonderdelen beheer?

MRO-reserveonderdelenbeheer, of MRO Supply Chain Management, kan worden omschreven als de coördinatie van alle activiteiten die voor de juiste voorraad benodigde artikelen zorgen om een soepele werking van uw bedrijfsmiddelen te garanderen.

Uit gegevens blijkt dat installatieonderhoud (zowel gepland als ongepland) zonder geoptimaliseerd MRO-reserveonderdelenbeheer hogere kosten en langere downtime oplevert. Deze kosten zijn het gevolg van de verkeerde artikelen op voorraad hebben, onnodige druk op het werkkapitaal, exploitatiekosten voor opslagruimte en extra herbevoorradings- en levertijd.

In veel grote productiefaciliteiten bevindt MRO-reserveonderdelenbeheer zich in een driehoek van personen of teams die samenwerken:

  1. maintenance manager/technicus of operationele afdeling
  2. voorraad-/magazijnbeheer
  3. inkoop

 

vlak met pictogram en hashtag better4chemical
Verbetering van installatieonderhoud en MRO-reserveonderdelen

MRO-reserveonderdelenbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid van deze teams. Door de manier waarop veel bedrijven in de chemische industrie zijn georganiseerd, zijn deze rollen echter vaak op een minder optimale manier onderverdeeld.

Elk team moet zich richten op de eigen prioriteiten, en het is voor elke afzonderlijke afdeling moeilijk om het volledige beeld van de MRO-reserveonderdelen van de unit duidelijk te krijgen. Dat heeft niets te maken met het talent van de individuen of teams, alleen met de manier waarop processen zijn georganiseerd.

Drie belangrijke verbeteringen in MRO-reserveonderdelenbeheer

Optimaal MRO-beheer betekent continu op de hoogte blijven van veranderingen in het gebruik, doorlooptijden van leveranciers, technische updates in de materiaallijst enzovoort. Alleen met iemand die zich inzet voor het voortdurend vinden van een nieuw evenwicht kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Niet elk bedrijf beschikt over zo'n persoon met de juiste vaardigheden en mandaat. Maar een vertrouwde externe leverancier kan een team van experts inzetten om dit in praktijk te brengen.

Hier volgen drie belangrijke verbeteringen in MRO-reserveonderdelenbeheer die we kunnen delen op basis van onze ervaring:

1. Maak duidelijk onderscheid tussen verschillende rollen

De inkoopafdeling van een chemische installatie heeft andere prioriteiten dan de magazijnmanager. Als maintenance manager moet u zich ook richten op uw eigen KPI's. Maar als het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van MRO-reserveonderdelen, zien we vaak problemen bij de toewijzing van concrete taken aan personen of afdelingen.

Als iedereen een verantwoordelijkheid deelt maar niemand het volledige overzicht heeft, is het voor iedereen gemakkelijk om aan te nemen dat iemand anders het regelt, dus vaak doet in de praktijk niemand het!

We raden u aan deze verantwoordelijkheden heel duidelijk te maken. De inbreng van een extern paar ogen en ervaring op dit gebied kan voor het gewenste overzicht zorgen, helpen bij de toewijzing van rollen en de losse eindjes aan elkaar knoppen zodat er niets aan de aandacht ontsnapt.

2. Verbeter de gegevenskwaliteit

Gegevens vormen het kloppend hart van MRO-reserveonderdelenbeheer. Er moeten verschillende zaken bekend en nauwkeurig geregistreerd zijn in uw systeem. Dit omvat inzicht in hoe uw huidige voorraad daadwerkelijk is gekoppeld aan uw bedrijfsmiddelen, welke onderdelen in uw materiaallijst (BOM) zeer kritiek zijn en wat de huidige doorlooptijd is van onderhoudsitems die afkomstig zijn uit bestaande voorraad.

Een strategische reorganisatie van gegevens kan een belangrijke taak zijn, waar vaak niemand de tijd of middelen voor heeft. Een externe leverancier met uitstekende kennis van onderdelen en processen kan ervoor zorgen dat uw gegevens voor u werken.

Door uw MRO-database op basis van technische kennis op te schonen en strenge strategieën toe te passen om deze nauwkeurig te houden, kunnen gegevens helpen verouderde items en grijze of dode voorraad te voorkomen.

 

Verbetering van installatieonderhoud en MRO-reserveonderdelen

3. Beoordeel de huidige voorraad kritisch

Een technisch standpunt is hier van essentieel belang. Veel chemische installaties draaien op bedrijfsmiddelen die al decennia geleden zijn geïnstalleerd en sindsdien vele malen zijn geactualiseerd. Als uw voorraad is gebaseerd op de oorspronkelijke materiaallijst, komt u er misschien achter dat deze componenten niet meer beschikbaar zijn. Er kunnen betrouwbaardere producten beschikbaar zijn in vergelijking met producten die zijn ontwikkeld sinds de inbedrijfname van het bedrijfsmiddel. Hierdoor kan uw uptime verbeteren.

Er is een gespecialiseerde technische leverancier nodig om een objectief standpunt in te brengen en updates en verbeteringen in uw huidige voorraad voor te stellen. Een externe leverancier kan uw materiaallijst kritisch beoordelen en actualiseren.

Om enkele van uw grootste uitdagingen te verlichten, moet u uw voorraadbeheer- en voorraadprocessen vereenvoudigen, stroomlijnen en optimaliseren.

 

Waar het op neerkomt

ERIKS is niet alleen MRO-leverancier, maar ook OEM (Original Equipment Manufacturer). Ons MRO-bedrijf profiteert van de innovatieve kracht van onze OEM-activiteiten. Naast de chemische industrie zijn we ook actief in de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie. Deze brede, multinationale inzet geeft ons een uniek inzicht in problemen en oplossingen in de hele industrie.

Verbetering van installatieonderhoud en MRO-reserveonderdelen

.

plaat met voorraaditems

Download ons rapport Optimalisatie vooraadbeheer

We hopen dat deze drie voorgestelde verbeteringen u voldoende stof hebben gegeven om na te denken over optimalisatie van uw MRO-reserveonderdelen. U vindt meer unieke inzichten van ERIKS in ons nieuwste rapport over voorraadbeheer. Download het rapport om ongeplande downtime terug te dringen en verdere besparingen te realiseren.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.