ERIKS Mitarbeiter steht vor einer chemischen Anlage aus der Dampf austritt.

TA Luft Service

Voor het welzijn van mens en milieu 
Per 1 december 2021

In de Duitse ‘Technische instructies voor de luchtkwaliteitsbewaking’ (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) zijn limieten vastgesteld voor de uitstoot van vervuilende stoffen. Het is het ‘eerste algemene administratieve besluit over de Federale wet ter bescherming tegen immissie’ van de Duitse Bondsregering. De TA Luft is bedoeld om mensen en het milieu te beschermen tegen vervuiling veroorzaakt door installaties. De TA Luft specificeert onder andere berekeningsregels voor luchtvervuilende stoffen en zorgt zo voor een uniforme, wettelijke regulering voor immissies en emissies van industriële installaties in heel Duitsland.

In dit verband moeten de grenswaarden van nieuwe installaties waarvoor een vergunning moet worden verleend al voldoen aan de stand van de techniek die al op het moment van de inbedrijfstelling is bereikt. Exploitanten van bestaande installaties zijn verplicht de emissiebescherming binnen bepaalde overgangsperiodes aan te passen aan de stand van de techniek. De regelgeving is al meerdere malen gewijzigd. De wijzigingen zijn bedoeld om rekening te houden met de verder ontwikkelde stand van de betreffende emissiecontrole- en filtertechnologie. 

De nieuwe TA Luft heeft ook tot doel de emissiebescherming in Duitsland aan te passen aan de Europese wetgeving. Met de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de TA Luft zullen de emissiegrenswaarden voor technische installaties door de federale overheid worden aangescherpt. Bovendien moeten exploitanten van installaties die nog niet gereguleerd zijn, zich voorbereiden op opname in de TA Luft.

De belangrijkste veranderingen - en hoe ERIKS de industrie ondersteunt

De herziening van de TA Luft verscherpt de eisen voor technische installaties waarvoor een vergunning voor immissiebeheersing nodig is. In totaal geldt de herziening voor ongeveer 50.000 installaties. Hiertoe behoren afvalverwerkingsinstallaties, fabrieken in de chemische industrie en metaalproductie, evenals cementfabrieken en grote fabrieken in de voedingsmiddelenindustrie. 

 • Overgangsperiode van 4-5 jaar
 • Enorme aanscherping voor fabrieksexploitanten
 • Veel van de standaard flensaansluitingen voldoen niet langer aan de toekomstige eisen.
 • Verplichting voor exploitanten van installaties: rekenkundig bewijs van dichtheid
 • Een fundamentele verandering in verantwoordelijkheid:
 • Voorheen waren alleen fabrikanten van pakkingen verplicht om een bewijs van dichtheid te leveren in overeenstemming met TA Luft.
 • In de toekomst zijn alleen de exploitanten verantwoordelijk voor de garantie dat hun systemen voldoen aan de grenswaarden van TA Luft.

 

Drie uitdagingen en onze oplossingen:

Chemische Anlage mit Absperrband

TA Luft-verificatie voor flensverbindingen en afsluiters

In toekomst zullen fabrieksexploitanten de TA Luft-verificatie voor hun flensverbindingen moeten aantonen door middel van een rekenkundig bewijs van dichtheid (volgens EN 1591-1) met de bijbehorende pakkingkenmerken (volgens EN 13555). Dit geldt dan tevens voor metalen RTJ- en lenspakkingen. Als flensverbindingen niet kunnen worden berekend volgens EN 1591-1, bijv. plastic of emaille flenzen, moet een componenttest worden uitgevoerd als alternatief om de dichtheid te bewijzen. De belangrijkste innovaties - met betrekking tot statische pakkingen - worden vermeld in hoofdstuk ‘5.2.6.3 Flensverbindingen’: exploitanten van installaties mogen alleen ‘technisch dichte flensverbindingen’ gebruiken. Voor de selectie en het ontwerp van pakkingen van technisch dichte flensverbindingen bepaalt de nieuwe TA Luft de dichtheidsklasse L0.01 met een specifieke leksnelheid van minder dan 0,01 %. Leksnelheid van minder dan 0,01 mbar l/s m met het testmedium helium. ERIKS ondersteunt klanten op dit gebied met een TA Luft-conform productassortiment van zachte materialen tot semi-metalen en metalen pakkingen, evenals met testen/berekeningen in overeenstemming met de stand van de techniek en karakteristieken volgens EN 13555.

 

ERIKS is een fabrikant van pakkingen en afsluiters voor TA Luft-vereisten

 • Ontwikkeling, productie en levering van op maat gemaakte pakkingen, evenals een eigen merk en bekende A-merk afsluiters
 • Voldoet aan de vereisten van TA Luft
 • Levering van een volledig servicepakket van flensafsluiters met bijbehorende pakkingen voor leidingen en berekeningen in overeenstemming met de nieuwste TA Luft-vereisten voor bewijs van dichtheid
 • Kamprofiel-, RTJ- en PTFE-pakkingen alsmede spiraalgewonden, grafiet, zacht materiaal, rubber-stalen en metalen pakkingen

Eerste uitdaging: berekend bewijs van dichtheid volgens DIN EN 1591-1

Voor flensverbindingen met metalen pakkingen, zoals ringverbindingen of lenspakkingen, moet de procedure van richtlijn VDI 2290 dienovereenkomstig worden toegepast, mits er geschikte pakkingparameters beschikbaar zijn. VDI 2290 is een aanvulling op TA Luft en definieert de criteria van een technisch dichte flensverbinding voor vloeibare en gasvormige media. Elke installatiesituatie moet afzonderlijk worden gecontroleerd. De berekening moet worden uitgevoerd volgens DIN EN 1591-1. De bijbehorende pakkingparameters moeten ook worden bepaald volgens DIN EN 13555, bijv. parameters voor de vereiste of toegestane oppervlaktedruk, kruipgangfactoren, etc. ERIKS biedt uitgebreide ondersteuning aan exploitanten van installaties bij de rekenkundige verificatie van lekdichtheid conform DIN EN 1591-1 en in overeenstemming met de TA Luft-specificaties.

Ermittlung des Abdichtverhaltens nach Abdichtverhaltens nach VDI 2440/2200

ERIKS-oplossing: berekening van het bewijs van dichtheid conform DIN EN 1591-1

 • Eigen AMTEC-testbank voor het bepalen van karakteristieke waarden volgens EN 13555
 • Berekening van de sterkte van de flenzen en ontwerp van aanhaalmomenten
 • Bewijs van dichtheid conform DIN EN 1591-1
 • Documentatie van de berekeningen voor TÜV
 • Bepaling van het afdichtgedrag volgens VDI 2440/2200

Tweede uitdaging: componenttest voor niet-berekenbare flenzen

Als een rekenkundige controle volgens EN 1591-1 niet haalbaar is, moet het bewijs van dichtheid van de flens inclusief montage in toekomst worden uitgevoerd door middel van een componenttest volgens de nieuwe TA Luft. TA Luft, de flens en de montage moeten in de toekomst aan een componenttest worden onderworpen. Dit betekent laboratoriumtests met lekkageklasse L0.01/leksnelheid van 0,01 mbar l/s m onder werkelijke bedrijfsomstandigheden (bijv. werkelijke werkdruk en temperatuur) - eveneens een aanzienlijke aanscherping in vergelijking met de oude TA Luft, omdat dit nu moet worden uitgevoerd voor alle niet-metalen flenzen.

ERIKS-oplossing: ondersteuning voor componenttests

 • Gezamenlijk oplossingen vinden voor niet-berekenbare flenzen
 • Bewijs van dichtheid voor alle niet-metalen flenzen
 • Bewijs van dichtheid is reeds bepaald voor bijvoorbeeld met glas beklede flenzen
Berechnung von Flanschverbindungen

Derde uitdaging: installatie door geschoold personeel volgens DIN EN 1591-4

Volgens de nieuwe TA Luft mogen de flenzen die beschikbaar zijn na het bovengenoemde bewijs van dichtheid alleen worden geïnstalleerd door aantoonbaar gekwalificeerde monteurs (conform DIN EN 1591-4). DIN EN 1591-4 specificeert de exacte opleidingsinhoud op verschillende opleidingsniveaus. niveaus. Elke monteur moet worden opgeleid en getest op het zogenaamde basiskwalificatieniveau. Bovendien moeten de installatie-instructies, het testen, het onderhoud en de specificaties voor kwaliteitscontrole schriftelijk worden gedocumenteerd in overeenstemming met VDI-richtlijn 2290. ERIKS begeleidt exploitanten van fabrieken op competente wijze door het aanbieden van controles en opleidingen voor flensmontage in overeenstemming met DIN EN 1591-4.

Produkte liegen auf einer Palette.

ERIKS-oplossing: opleiding en toezicht op de installatie op locatie

 • Gecertificeerde opleiding van installatiepersoneel volgens EN 1591-4
 • Toezicht op de montage door gekwalificeerd personeel
 • Documentatie van de montage- en overdrachtsprotocollen
 • Coördinatie van het toezicht met de klant

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over onze TA Luft Service of wilt u een persoonlijk gesprek? Vul het onderstaande formulier in. Een van onze specialisten zal vervolgens contact met u opnemen. 

 

 

ERIKS Mitarbeiter lächelt in die Kamera.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.