technical

Slangen inspectie

Voorkom onveilige situaties

Het gebruik en onderhoud van slangen valt onder de Praktijk Richtlijn Druk Apparatuur. De wetgeving verwijst sinds mei 2015 naar deze richtlijn en stelt dat de gebruiker is belast met een zorgplicht. In de NPR 5527 staat vermeld waarom, hoe, op welke druk, en hoe vaak verschillende typen slangen herkeurd dienen te worden. Ook slangen met onschuldig lijkende toepassingen vallen onder deze richtlijn. Inspecties en herkeuringen zijn daarom een noodzakelijk onderdeel in de onderhoudscyclus van uw slangen.

technical

Wat is van invloed op de staat van slangen?

Tijdens regulier gebruik van uw slangen worden deze  blootgesteld aan verschillende invloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan variërende werkdrukken, gebruikstemperaturen en reinigingsprocedures. Al deze factoren hebben een negatieve invloed op de mechanische eigenschappen van de slang. Dit kan als gevolg hebben dat onder andere de drukbestendigheid van de inlagen en de connectie tussen slang en koppeling verzwakken. 

Verzwakte mechanische eigenschappen van uw slang zorgen ervoor dat deze mogelijk minder veilig wordt voor gebruik. Het is daarom van belang om zeker te weten of de slang nog zonder risico ingezet kan worden.

Visuele inspectie geeft beperkte informatie

Om ervoor te zorgen dat uw slangen veilig zijn voor gebruik kunt u ze door ERIKS laten herkeuren. De NPR 5527 specificeert een keuringsinterval van één jaar. U kunt echter van dit interval afwijken als u middels een risicoanalyse aantoonbaar kunt maken dat dit geoorloofd is. Het keuren van slangen gebeurt enerzijds constant door de gebruikers. Als een slang scheuren, deuken of ernstige uitdroging vertoont, dent deze te worden vervangen.

Anderzijds is er de periodieke herkeuring van slangen door een deskundige Field Service Engineer van ERIKS. Deze keuring bestaat uit twee delen, een visuele keuring waarbij beoordeeld wordt of een slang zichtbare slijtagesporen vertoont. De inspectie bestaat onder andere uit een controle op lekkages, beschadigingen, inbouwwijze en afvoer van statische elektriciteit. Als een slang niet aan de voorgeschreven criteria blijkt te voldoen, dan is het nodig om deze te repareren of zelfs geheel uit bedrijf te nemen.

Visuele inspecties bieden slechts een oppervlakkig beeld van de conditie van uw slang. De kwaliteit van de inlagen en binnenwand zijn vrijwel niet visueel te inspecteren. Bovendien is niet te bepalen of de slang nog aan de minimale testdruk voldoet.

technical
technical

Complete inspectie van uw slangen on site

Voor een volledig beeld kunt u de slangen laten inspecteren en herkeuren door ERIKS. Onze Field Service Engineers voeren complete slangeninspecties en tests bij u op locatie uit. De slangen zijn dan slechts kortstondig buiten gebruik, waardoor de down-time wordt beperkt tot een minimum.

ERIKS controleert uw slang(en) op vastgestelde testdrukken, doorgaans betreft dit een verdubbeling van de maximale werkdruk. De test is bedoeld om naast lekkage ook te controleren op lengteverandering, het ontstaan van blazen op de buitenwand, op kronkelen en torderen.

Na de test ontvangt u per slang een certificaat met de testresultaten. Bij eventuele afkeur wordt de reden hiervan op het certificaat gemeld. Het certificaat is voor u het bewijs dat u door middel van een onafhankelijk test heeft voldaan aan uw zorgplicht. U verhoogt hiermee de veiligheid en verkleint de gezondheid- en milieurisico’s.

Periodieke slangkeuringen

Met vele bedrijven sluit ERIKS contracten af voor periodieke slangkeuringen waarbij rapportage via een online dashboard plaatsvindt. Hiermee bent u verzekerd van de actuele status van uw slangen. Tenslotte kunnen wij afgekeurde slangen razendsnel vervangen.

Döhler laat zich ontzorgen door ERIKS

Leverancier van halffabricaten voor de levensmiddelenindustrie Döhler hecht veel waarde aan (voedsel)veiligheid en schakelde ERIKS in voor het periodiek on-site herkeuren van haar slangen.  Hiermee voldoet het bedrijf aan de zorgplicht. Alle keuringen van slangen zijn voor Döhler te volgen in het online slangenregistratiesysteem van ERIKS.

Meer informatie

Met het extern laten inspecteren of keuren van slangen door ERIKS heb je de zekerheid van een onafhankelijke test. Wij beschikken over een team van deskundigen die inspecties en herkeuring op locatie verzorgen. Neem gerust contact op voor een afspraak.

T +31 88 855 80 22

Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen en jouw vraag stellen. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Onze services voor maatwerk

18-21_EriksNL_1_IoT&pred.maintenance+Hyperloop.indd

Smart Asset Management

Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.