Onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen

Uw assets operationeel houden en vlekkeloos laten produceren vergt routinematig onderhoud en inspecties. Onze onderhouds- en on site serviceteams bieden u tal van mogelijkheden om uw uptime zo hoog mogelijk te houden. Want voorkomen is beter dan genezen. Het kost bijvoorbeeld 50% meer om een defect item ad hoc te herstellen, dan wanneer het probleem was opgelost voordat het onderdeel faalde.

Individueel of in samenwerking met uw eigen onderhoudsteams werken onze services engineers aan een breed scala aan onderhoudsactiviteiten. Deze kunnen bestaan uit inspecties, keuringen, certificering en reparaties.

Gecerticifeerde Field Service Engineers

De medewerkers van de ERIKS Field Service Teams worden continu geschoold op de laatste technologische ontwikkelingen en veiligheidseisen. Dit omvat veel meer dan technische kennis van componenten. Veilig werken heeft bij ERIKS topprioriteit. Daarom zijn al onze Field Service Engineers in het bezit van een VCA-VOL of basis certificaat en op alle mogelijke situaties voorbereid. Een gedeelte van het service team is tevens opgeleid om offshore werkzaamheden te verrichten. ERIKS heeft landelijk het VCA**-certificaat voor haar dienstverlening.

Predictive Maintenance

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Door mee te denken over de juiste onderhoudsstrategie voor uw applicatie. Maar ook met dashboards voor voorspellend onderhoud. Dat is een werkwijze waarbij het onderhoud van machines bepaald wordt op basis van algoritmes die afwijkingen constateren in het ‘gedrag’ van machines. Dat leidt tot een veiligere omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: hogere output en minder kosten.

Onderhoud hydrauliek systemen

Uw hydrauliek systeem operationeel houden en vlekkeloos laten produceren vergt routinematig onderhoud . Onze onderhouds- en on-site serviceteams bieden u tal van mogelijkheden om uw uptime zo hoog mogelijk te houden. Voorbeelden zijn inbedrijfstelling, prestatiemetingen, reviseren, modificeren, regulier onderhoud en controle op olieverontreiniging.
 
ERIKS biedt complete onderhoudscontracten en 24/7 service op uw hydrauliek systemen.

Stopcontainer on-site

Productiestop begeleiding

Heeft u een geplande productiestop in voorbereiding? ERIKS helpt u met speciale stopteams om alle vervangings- en reserveartikelen die nodig zijn gedurende de stop vroegtijdig te inventariseren, te bestellen en tijdig te leveren volgens gewenste afleverspecificaties. 

Bij diverse (petro)chemische plants begeleidt ERIKS jaarlijks de fabrieksstops van het begin tot het einde. Hiervoor zijn zelfs speciaal ingerichte stopcontainers voor op uw plant beschikbaar. Zo nodig kan ERIKS gedurende de vaak hectische periode dat de stop loopt on-site assistentie verlenen.  Een complete service waarmee ERIKS u ontzorgt tijdens uw fabrieksstop.

Onze services voor maatwerk

18-21_EriksNL_1_IoT&pred.maintenance+Hyperloop.indd

Smart Asset Management

Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.

Projectaanpak

Afsluiters, kunststof leidingsystemen en slangen worden veelal projectmatig ingekocht. ERIKS is hier volledig op ingericht. Doordat inkoop,  expediting, inspectie, documentcontrole, logistiek binnen onze projectorganisatie nauw samenwerken is een soepel ordermanagement gegarandeerd. U werkt met vaste contactpersonen die gespecialiseerd zijn in verschillende segmenten; bijvoorbeeld olie & gas, utiliteit of maritieme industrie. 

Monitoring & inspectie

Stel je een fabriek voor met assets die altijd in topconditie zijn, reparaties en onderhoud zijn van tevoren gepland en de productie is altijd optimaal. Bij ERIKS maken onze voorspellende en preventietechnieken vroegtijdige waarschuwingen mogelijk, ruim voordat de situatie kritiek wordt. Daarmee voorkomt u onverwachte downtime. 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.