Veiligheid

Hoogste prioriteit

Bij ERIKS vinden we veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben we een specifiek gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit systeem is opgesteld in overeenstemming met de vereisten in ISO 45001.  Hiervoor hebben wij een gezondheids- en veiligheidshandboek samengesteld ter ondersteuning van de wereldwijde implementatie van dit systeem.

Veiligheid, een van onze kernwaarden

Veiligheid biedt zekerheid dat iedereen weer veilig thuiskomt. Bij ERIKS is niets belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, bezoekers en klanten. Het is ons doel om de werkgerelateerde incidenten tot nul terug te brengen. Iedereen moet altijd kunnen vertrouwen op onze positieve veiligheidscultuur en prestaties om succesvol te kunnen zijn binnen hun eigen omgeving.

Ons bedrijf is direct afhankelijk van de gezondheid en veiligheid van ons personeel – dat is onze filosofie. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid. Daarom treden we op als één team. Onze managementteams streven ernaar om veilige werkomstandigheden tot stand te brengen die voldoen aan alle wetgevende en bedrijfsspecifieke vereisten of deze zelfs overstijgen. Ook onze collega’s en werknemers zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor veiligheid. Ze verplichten zichzelf ertoe om hun taken regelmatig te beoordelen om te zien of het overeenkomt met de vereisten. Bovendien willen ze controleren of hun werkzaamheden ook in overeenstemming zijn met de aanwezige beleidsregels- en procedures voor bedrijfsveiligheid.  

Bij ERIKS werken we dagelijks aan veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat doen we door een cultuur te kweken (en in stand te houden) die gericht is op bewustwording. We werken met open communicatie, veiligheidsvoorlichting en veilige werkmethoden. 

Gouden veiligheidsregels bepalen de norm

Veiligheid is ieders verantwoording, daarom heeft ERIKS de Gouden veiligheidsregels opgesteld.  Medewerkers moeten hun verantwoordelijkheid nemen om een veilige omgeving in stand te houden voor onszelf en voor anderen. Iedereen die een van onze onze locaties bezoekt, krijgt daarom informatie over onze Gouden veiligheidsregels en is verplicht zich hieraan te houden.

Informatiebeveiliging

Een continue aandacht voor het beschermen van persoonlijke gegevens, bedrijfsinformatie en processen, is uitermate belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf en het beveiligen van gegevens.

Onze principes

Veilig gebruik van digitale gegevens en informatiesystemen is essentieel om het effectief te kunnen blijven gebruiken.

  • Alle gebruikers van het informatiesysteem hebben een verantwoordelijkheid hierin
  • Autorisaties zijn zorgvuldig vastgelegd en toegekend
  • Periodiek vindt controle plaats op verleende toegangsrechten
  • Op basis van continue risico inschatting, worden maatregelen getroffen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen
  • Afdoende bescherming tegen cybercriminaliteit
  • Cryptografie toegepast waar nodig
  • Veilige opslag van klantgegevens en bescherming van persoonlijke gegevens
  • Het is procedureel vastgelegd hoe aanpassingen in het systeem kunnen worden doorgevoerd

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.