Energiebesparende oplossingen

Verlaag uw CO2-uitstoot 

De komst van een CO2-heffing is voor bedrijven een goed moment om hun emissiehuishouding onder de loep te nemen. ERIKS helpt met quick scans, advies en producten bij het nemen van maatregelen die zowel het milieu als de bedrijfskosten ten goede komen. Hoewel in Den Haag nog druk wordt gediscussieerd over de exacte vorm, prijs en datum van invoering van de CO2-heffing, is is inmiddels zeker dat de ‘emissietaks’ er gaat komen. Dat betekent dat bedrijven belasting moeten gaan betalen voor het uitstoten van CO2.

Minder emissie, minder belasting

Hoe minder emissie of energieverbruik u dus heeft als bedrijf, hoe minder belasting u hoeft te betalen en hoe beter u zorgt voor een schoner milieu. Elk bedrijf dat werkt met elektromotoren, pneumatische aandrijvingen of stoominstallaties verbruikt energie en stoot daardoor CO2 uit. Energiezuinige motoren maar ook goede afdichtingen kunnen besparen op onnodige emissie. Van de chemische industrie tot de maritieme sector, onze experts helpen klanten uit uiteenlopende industrieën bij het verminderen van hun uitstoot, en daardoor het beperken van hun kosten.

CO2-scan en besparingsadvies

Allereerst kunnen we met een quick scan in beeld brengen waar CO2-besparingen of het verminderen van emissie mogelijk is. Op basis daarvan kijken we naar de besparingsmogelijkheden. Vaak houdt CO2-uitstoot verband met het energieverbruik. Daar is dus belangrijke winst te halen. We kijken bijvoorbeeld naar luchtlekkages bij pneumatische systemen of stoomlekkages bij stoominstallaties. Hoe minder lekkage, hoe minder energieverbruik en hoe lager de CO2-uitstoot is. Datzelfde geldt voor het verkleinen van wrijving bij mechanische aandrijvingen. Met minder weerstand gaan ze bovendien efficiënter werken en treedt er minder slijtage op.

Naast het scannen, rapporteren en adviseren, biedt ERIKS een scala aan productmogelijkheden om CO2-uitstoot en energieverbruik te verminderen. Wij hebben bijvoorbeeld met het doormeten van condenspotten en waar nodig het vervangen van condenspotten de installatie van een grote industriële klant geholpen aan een emissievermindering die gelijkstaat aan de uitstoot van 10.000 huishoudens. Ook met de juiste flensafdichtingen beperkt u de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2. Energiezuinige elektromotoren IE3 t/m IE5 verbruiken weer een stuk minder energie dan hun voorgangers. Wij bieden talloze oplossingen voor uiteenlopende industrieën. 

Minder kosten, schoner milieu

Met al deze maatregelen kunt u als bedrijf flink besparen op de kosten. Uw energierekening gaat omlaag en u hoeft straks minder emissieheffing te betalen als de CO2-taks is ingevoerd. Investeringen hoeven bovendien helemaal niet kostbaar te zijn om er rendement uit te halen. De terugverdientijd van de meeste maatregelen ligt vaak onder de 5 jaar en we hebben voorbeelden van zelfs veertien maanden. Behalve de kostenbesparing zijn een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot natuurlijk ook belangrijk voor een schoner milieu. Steeds meer bedrijven hebben eigen milieudoelstellingen, om bij te dragen aan landelijke klimaatdoelen of te zorgen voor toekomstige generaties. Het halen van die doelstellingen kan ook een goede motivatie zijn voor groene maatregelen. 

Waterstof als energiedrager in opkomst

De energietransitie waarin we in Nederland zitten, vraagt om nieuwe technieken en alternatieve vormen van energie die meehelpen de CO2-uitstoot te reduceren. De zonnepanelenparken en windmolens kennen we inmiddels allemaal. Waterstof is het nieuwe alternatief als groene energiedrager waarvoor steeds meer bedrijven en ook de overheid warm loopt. Nieuwe initiatieven voor transport en opslag van waterstof zijn er inmiddels genoeg in Nederland. ERIKS bereidt zich er inmiddels op voor dat waterstof binnen enkele jaren voor de verwarming van panden, in het (goederen)vervoer en ook in de industrie een rol van betekenis gaat spelen.

Investeren in de lange termijn

Toch investeren bedrijven vaak nog te weinig in maatregelen om CO2-uitstoot te beperken. Dit komt vooral omdat er nog teveel op de korte termijn wordt gedacht. Er wordt uiteraard geld vrijgemaakt voor het onderhoudsbudget, zodat installaties en machines draaiende blijven. Maar bij een vervanging wordt er eerder gekozen voor het reviseren van een elektromotor waarvan bijvoorbeeld de kosten 2.000 euro zijn, dan voor een nieuwe energiezuinige motor van 20.000 euro. Mede omdat het verlagen van energiekosten niet terugkomt in het onderhoudsbudget. 

De onderhoudsmanager heeft er zelf geen direct voordeel van. Maar gereviseerde motoren hebben een veel lager rendement, verbruiken meer energie en veroorzaken daardoor meer CO2-uitstoot. Daardoor heeft u uiteindelijk veel meer kosten, én het is ongunstig voor ons milieu. Terwijl een energiezuinige motor die ERIKS zou aanbevelen zichzelf op termijn probleemloos terugbetaalt. Onze Motoren TCO-calculator is een online tool, die met een paar muisklikken de meest efficiente elektromotoren biedt voor uw situatie.

Budgetten samenvoegen

ERIKS adviseert bedrijven om onderhouds- en energiebudgetten samen te voegen en bij investeringen van machines, apparaten of installaties meer naar de lange termijn te kijken. Dat betekent initieel investeren, maar dat geld haal je er uiteindelijk vrijwel altijd weer uit met een lagere energierekening en in de toekomst minder CO2-heffing. En dankzij de korte terugverdientijd heeft u dus relatief snel rendement. ERIKS helpt daar graag bij, helemaal uit oogpunt van een schoner milieu. 

De voordelen op een rij

Minder energieverbruik: besparen op energie betekent ook minder CO2-uitstoot. Dat kan onder meer door lekkages te beperken en energiezuinige motoren. Hierdoor bespaart u jaarlijks flink op de energierekening en de toekomstige CO2-taks.

Behalen milieudoelstellingen: de industrie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelen, zoals minder CO2-uitstoot. Door minder CO2 uit stoten, draagt u zowel bij aan uw eigen als de landelijke milieudoelstellingen.

Lagere CO2-heffing: een toekomstige CO2-heffing zal waarschijnlijk een prijs per uitgestoten ton CO2 behelzen. Hoe minder CO2 u uitstoot, hoe minder belasting u hoeft te betalen en hoe lager de bedrijfskosten.

Advies over energiebesparingen en verlaging van de CO2-uitstoot 

Wilt u advies over hoe uw bedrijf minder CO2 kan uitstoten? Of zoekt u naar energie- en CO2-zuinige producten? ERIKS brengt met een quick scan uw energieverbruik en CO2-uitstoot in kaart, adviseert over besparingsmaatregelen en voorziet u van de benodigde producten. Neem contact op met ERIKS via:

T +31 88 855 85 58

info@eriks.nl

 

 

Onze services voor maatwerk

Luchtlekkage inspectie

ERIKS kan u uitstekend helpen energie te besparen door lekkage in uw persluchtsysteem op te sporen en te verhelpen. Volgens Europees onderzoek is persluchtlekkage de grootste oorzaak van energieverlies binnen de industrie. Wij voeren de controle van het volledige persluchtsysteem bij u uit; van compressor tot aan de pneumatische toepassingen.

Condenspotten survey

In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt dat 15% tot 30% van de condenspotten defect is. Gemiddeld lekt maar liefst 25% van de condenspotten stoom. Tijdens een condenspotten survey bepalen de stoomspecialisten van ERIKS of een condenspot goed functioneert, lekt of is geblokkeerd.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.