Energiebesparingsweg

Aan de slag met de Energiebesparingsplicht

ERIKS helpt

 

 

Energiebesparing en energie-efficiënt werken is een onderwerp dat speelt in de Nederlandse industrie. Als industrieel bedrijf is de afhankelijkheid van energie groot. ERIKS heeft de overtuiging dat de industrie niet alleen een zakelijk doel dient, maar ook een ethische verantwoordelijkheid om onze wereld te beschermen.

Wij zeggen niet voor niets: Let’s make industry work better. 

Print

Van advies tot actie

 
 •     Samenwerken met ERIKS betekent dat je beschikking hebt over uitgebreide ervaring met asset-registratie en technische kennis voor het beste     besparingsadvies;
 •     Wij hebben jarenlange ervaring met detecteren en implementeren van energiebesparende maatregelen en kennis van de wetgeving;
 •     ERIKS is jouw partner die direct contact heeft met de Omgevingsdiensten;
 •     Wij ontwikkelen en bieden maatwerkoplossingen die passen bij jouw behoeften en doelen. Dit doen wij op basis van een grondige analyse en resulteert     bijvoorbeeld in advies voor energiezuinige motoren, energiebesparende condenspot- en luchtlekkage onderzoek en re-conditionering van lagers. 
   

Hulp bij de energiebesparingsplicht

Vanaf 2023 is de energiebesparingsplicht aangescherpt en zijn bedrijven verplicht om per
1 december 2023 aan deze plicht te voldoen. Een plicht die ons allemaal aangaat; waarschijnlijk heeft jouw bedrijf, net als ERIKS,  onderstaande brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen. Blijkt het complex om daadwerkelijk te voldoen aan de plicht, omdat het je bijvoorbeeld aan de mankracht ontbreekt om slagen te maken? Soms ontbreekt de noodzakelijke kennis en dagelijkse werkzaamheden vragen al veel tijd. Wij zijn jouw partner voor jouw dagelijkse zaken maar ook op dit onderwerp. Lees snel verder hoe ERIKS jou kan ondersteunen. 
 

Voordelen van samenwerken met ERIKS

 • In veel gevallen komt de taak om aan deze wetgeving te voldoen bij de dagelijkse werkzaamheden die al veel tijd kosten;
 • De tijd en kennis om de wetgeving helemaal te interpreteren en goed uit te voeren is binnen veel organisaties beperkt;
 • De tijd en kennis ontbreekt om de analyse en registratie van assets uit te voeren;
 • De vereiste expertise om de geconstateerde energiebesparingsmogelijkheden in de praktijk uit te voeren ontbreekt, hierdoor blijft er geld liggen;
 • Er is geen correcte registratie en uitvoering van besparingen blijven uit, hierdoor blijft het risico dat een controle niet succesvol wordt afgerond aanwezig. Met een mogelijke sanctie tot gevolg.

 

Klik op de afbeelding om de complete brief te lezen

 

Bekijk de video over de informatieplicht.

Wat houdt de energiebesparingsplicht precies in?

Als industrieel bedrijf heb je de energiebesparingsplicht. Dit betekent dat één keer in de 4 jaar hierover gerapporteerd moet worden bij RVO. Afhankelijk van het verbruik is dit via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Het basisprincipe van de energiebesparingsplicht is dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om maatregelen te nemen om hun energieverbruik te verminderen. Deze verplichting is gebaseerd op de gedachte dat energiebesparing een effectieve manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de energiezekerheid te vergroten en kosten te besparen.

Hoe ondersteunen wij u?

ERIKS geeft duidelijk inzicht in de wetgeving en biedt concrete ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de Energiebesparingsplicht. Dit doen wij in de vorm van een stappenplan dat ERIKS voor jou uit kan voeren waarmee je aan de wetgeving voldoet. 

Bepaal eerst hier aan welke plicht jouw organisatie moet voldoen. 

Er zijn drie mogelijke eisen;

 1. De onderzoekplicht
 2. De informatieplicht
 3. EED-auditplicht.

 

Op basis van de uitkomst, biedt ERIKS een maatwerkaanpak. 

Heb je een onderzoekplicht?

De onderzoekplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De productieprocessen, -installaties en bijbehorend energiegebruik worden in kaart gebracht. Daarover wordt een analyse gemaakt om de kosteneffectieve energiebesparende maatregelen en CO2-uitstoot reducerende maatregelen te identificeren. Kennis van aandrijvingen en besparingsmogelijkheden zijn van groot belang om aan deze plicht te voldoen en de mogelijke besparingen in de praktijk te brengen. ERIKS beschikt over deze kennis en ondersteunt met de volgend stappen: 

 • Inventarisatiegesprek om de scope te bepalen;
 • Offerte voor assetregistratie op basis van inventarisatie om uw investering te bepalen;
 • ERIKS voert asset-inventarisatie en -registratie in een online portal uit;
 • ERIKS adviseert per asset over te nemen maatregelen om aan de informatieplicht te voldoen, inclusief potentiële besparingsmogelijkheden;
 • ERIKS levert benodigde materialen, instructies en adviezen om de maatregelen uit te voeren.

Gebruikt jouw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heb je waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing

Heb je een informatieplicht?

In een paar stappen kun je voldoen aan de informatieplicht. Een organisatie voldoet pas aan de informatieplicht als de geconstateerde mogelijke besparingen werkelijk zijn uitgevoerd. De grote uitdaging van deze plicht is het correct toepassen van de Erkende Maatregelenlijst (EML). Voor snelle en correcte toepassing van de juiste maatregelen van de 149 opgestelde maatregelen is expertise van groot belang. De aanpak van ERIKS ziet er als volgt uit:

 • Inventarisatiegesprek om de scope te bepalen;
 • Offerte voor assetregistratie op basis van inventarisatie om jouw investering te bepalen;
 • ERIKS voert asset-inventarisatie en -registratie in online portal uit;
 • ERIKS adviseert per asset over de te nemen maatregelen om aan de informatieplicht te voldoen, inclusief potentiële besparingsmogelijkheden;
 • ERIKS levert benodigde materialen, instructies en adviezen om de maatregelen uit te voeren.

 

Gebruikt jouw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heb je waarschijnlijk een informatieplicht energiebesparing

Geldt voor jouw bedrijf de EED-auditplicht?

Dit is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. De informatie voor de EED-audit-plicht komt sterk voort uit interne bedrijfsprocessen, hier kan ERIKS geen rol in spelen.

De audit geeft echter wel inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan, hier kan ERIKS je bij assisteren. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer. Op het gebied van industriële processen kan ERIKS je van dienst zijn met expertise op het gebied van stoom, perslucht en aandrijvingen met de volgende simpele stappen:

 • Inventarisatiegesprek om de scope te bepalen;
 • Offerte voor assetregistratie op basis van inventarisatie om jouw investering te bepalen;
 • ERIKS voert asset-inventarisatie en registratie in een online portal uit;
 • ERIKS adviseert per asset over te nemen maatregelen om aan de informatieplicht te voldoen, inclusief potentiële besparingsmogelijkheden;
 • ERIKS levert benodigde materialen, instructies en adviezen om deze maatregelen uit te voeren.

Ben je een onderneming? of een maatschappelijke instelling met een economische activiteit? Dan heb je waarschijnlijk een EED-Auditplicht

Voordelen

Samenwerken met ERIKS om te voldoen aan de energiebesparingswet biedt:

 • Tijdsbesparing
  ERIKS neemt werk uit handen, waardoor u tijd overhoudt voor jouw kerntaken.

 • Compleet overzicht met mogelijke besparingen

              Na onze analyse ontvangt je een compleet overzicht met besparingen die echt mogelijk zijn.

 • Hulp bij uitvoering

              Dankzij honderden technische experts kan ERIKS de besparingen in de praktijk realiseren.

 • Korte terugverdientijd en continue besparing

              Dankzij de korte lijnen en expertise van ERIKS verdien je een investering in korte tijd terug en blijf je continu geld besparen.

 • U voldoet 100% aan de wetgeving

              ERIKS is op de hoogte van de actuele wetgeving en blijft dit nauwkeurig volgen. Zo kun je blijvend voldoen aan de wetgeving en ben je klaar voor audits. 

 

Hulp bij de energiebesparingsplicht

Ben je binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de energiebesparingswet en zoek je een partner die je tijd bespaart? ERIKS vermindert risico’s en zorgt dat mogelijke energiebesparingen in de praktijk uitgevoerd worden. Neem via onderstaand formulier contact op met onze experts.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.