Click here for the English version of the Privacy Statement.

 

Privacy statement

1.  Inleiding

Deze privacyverklaring van ERIKS is van toepassing op gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door ERIKS Nederland, hierna te noemen: ERIKS, wij/we of ons.

Deze privacyverklaring is vooral bedoeld als een dynamische hulpbron en businesstool die ons in staat stelt om onze diensten op de best mogelijke manier aan u aan te bieden. We willen dat u onze website met een gerust gevoel bezoekt en zijn vastbesloten om uw privacy tijdens uw bezoek te beschermen.

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 februari 2021. U kunt deze privacyverklaring opslaan of afdrukken met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die ERIKS over klanten, leveranciers, zakenpartners en andere personen verwerkt. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens van werknemers in het kader van hun dienstverband bij ERIKS.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

ERIKS en/of zijn groepsmaatschappijen gelden als de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonlijke gegevens die onder deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring geeft aan welke persoonlijke gegevens ERIKS verwerkt en voor welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen of kunnen worden verstrekt. ERIKS kan uw persoonlijke gegevens delen met derden.

4. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke gegevens?

4.1 Communicatie met ERIKS (online of offline)

(a) Beantwoording van uw vragen

(i) Wat houdt dit doel in?

Als u contact met ons opneemt via info@eriks.nl of het contactformulier, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw vraag te beantwoorden.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken uw informatie voor dit doel omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om uw vragen adequaat te beantwoorden.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ERIKS over uw vraag en alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.(iv) For what period do we retain your personal data for this purpose?

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Als u contact met ons hebt opgenomen via het contactformulier op de ondersteuningspagina van ERIKS, worden uw gegevens, afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten, uit onze systemen verwijderd als minimaal 1 jaar vanaf het einde van de relatie met de betrokken persoon is verstreken. Als u contact met ons hebt opgenomen via info@eriks.nl, blijven uw gegevens gedurende dezelfde termijn bewaard*.

(b) Ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten

(i) Wat houdt dit doel in?

We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze producten en (klant)diensten te beoordelen, te analyseren en te verbeteren. We gebruiken samengevoegde persoonlijke gegevens om het gedrag van klanten te analyseren en onze producten en diensten daaraan aan te passen. Wanneer u een website gebruikt of gegevens invoert of opzoekt via de website, verwerken we uw persoonlijke gegevens ook om analyserapporten samen te stellen. We gebruiken samengevoegde persoonlijke gegevens om het gedrag van klanten te analyseren en onze producten en diensten aan te passen en relevant te maken voor onze klanten. Dit betekent dat we analyseren hoe vaak u onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak u onze website bezoekt, op welke pagina's u klikt en welke producten u via onze website koopt.

Om het zakelijke gebruik van onze website te meten, maken we gebruik van de diensten van Leadinfo.com. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt niet geregistreerd. U kunt uw bedrijfsnaam via deze koppeling blokkeren, zodat we niet langer zien dat u onze website bezoekt.

Op basis van de bovenstaande informatie kunnen we wijzigingen aanbrengen in ons aanbod, onze nieuwsbrieven of onze website. We kunnen op basis van onze analyse ook onze promoties aanpassen. Verder kunnen we door middel van statistische analyses onderzoek doen naar markttrends om onze producten en marketing te evalueren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van zulk onderzoek worden echter alleen op een geaggregeerde basis gerapporteerd.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken uw informatie omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens, en uw correspondentie met ons. Daarnaast verwerken we de persoonlijke gegevens die u op een website hebt ingevoerd of die zijn gegenereerd door de functies die u op een website hebt gebruikt, de technische gegevens van uw apparaat, waaronder het IP-adres, de pagina's die u op onze websites hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tot minstens 1 jaar na het einde van de relatie bewaard, afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

4.2 Het gebruiken van onze websites

(a) Het aanbieden van de functies van onze website en zorgen voor het technisch en functioneel beheer daarvan

(i) Wat houdt dit doel in?

Als u onze website gebruikt, verwerken we technische gegevens om u de functies van onze website aan te bieden en om de beheerders van onze website in staat te stellen de prestaties van onze website te beheren en te verbeteren. Als u gegevens invoert op onze websites, zoals een productvoorkeur of uw locatie voor toegang tot relevante informatie of functies, verwerkt ERIKS deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteit te verschaffen. Verder verwerken we uw persoonlijke gegevens zodat u uw gegevens (zoals voorkeuren en producten) kunt opslaan in uw opgeslagen items en deze kunt delen met anderen via de opties voor delen die u op uw apparaat hebt geconfigureerd. ERIKS gebruikt ook cookies om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze websites kunt ophalen. Meer informatie over cookies.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken persoonlijke gegevens voor dit doel omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het aanbieden van technisch goed werkende websites en het verbeteren van de prestaties van onze websites.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we de persoonlijke gegevens die u op onze websites hebt ingevoerd of die worden gegenereerd door de functies die u op onze websites hebt gebruikt, de technische gegevens van uw apparaat, waaronder het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina's van onze websites die u hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tot 1 jaar na het einde van de relatie bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(b) Accountbeheer, verwerking van bestellingen, waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van aankopen, en klantenservice en relatiebeheer als u bij ons een account opent voor de ERIKS-webshop

(i) Wat houdt het doel in?

Wanneer u ervoor kiest om u te registreren bij onze webshop, moet u persoonlijke gegevens verstrekken zodat we een persoonlijke account voor u kunnen maken. Na het maken van uw account sturen we u uw persoonlijke inloggegevens. Deze persoonlijke gegevens stellen ons in staat om uw account te beheren, de vertrouwelijkheid te garanderen en de veiligheid van uw aankopen te waarborgen. We kunnen bijvoorbeeld uw wachtwoord voor u wijzigen. We kunnen uw wachtwoord echter niet inzien.

(ii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we uw naam, e-mailadres, titel, telefoonnummer, adres, alle andere informatie die u aan uw account hebt toegevoegd, uw aanmeldgegevens (inclusief uw wachtwoord), weergavenaam, uw rol, de gegevens van uw aankopen en uw betalingsgegevens.

(iii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken voor dit doel persoonlijke gegevens omdat dit noodzakelijk is om een contract te sluiten, namelijk het contract tussen u en ons voor het openen en gebruiken van de account en het doen van aankopen via de webshop. ERIKS opent een account alleen als u de gevraagde informatie verstrekt. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kan ERIKS geen account openen en kunt u geen aankopen doen via onze webshop.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tot minstens 1 jaar na het einde van de relatie bewaard, afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(c) Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via sociale media)

(i) Wat houdt dit doel in?

ERIKS is actief op socialmedia-platforms, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Wanneer u via sociale media contact opneemt met ERIKS, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om op uw vragen en berichten te reageren.

Verder kunt u via een aantal verschillende communicatiekanalen contact met opnemen door op een van onze websites of apps het scherm 'Connect with us’ te openen. We geven u ons e-mailadres, zodat u ons feedback en verbetervoorstellen kunt sturen. Verder krijgt u de gegevens van onze website, handelswebsite, Twitter, Facebook en YouTube. Wanneer u op een van de bijbehorende pictogrammen klikt, sturen we u naar de website of app van de betreffende derde, of dit nu uw e-mailprovider of een socialmedia-platform is.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken voor dit doel persoonlijke gegevens omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om adequaat op uw vragen te reageren en u correct door te verwijzen naar onze socialmedia-pagina's.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Hiervoor verwerken we het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om contact te maken met ons en de persoonlijke gegevens die u aan ERIKS verstrekt. Dit omvat uw (gebruikers)naam, adres, e-mailadres en de persoonlijke gegevens die u in uw bericht hebt verstrekt. Als u op een van de weergegeven knoppen klikt, kan de betreffende derde partij cookies op uw apparaat plaatsen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tot minstens 1 jaar na het einde van de relatie bewaard, afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

4.3 Zakendoen met ons

(a) Beoordeling en acceptatie van klanten, leveranciers of zakenpartners

(i) Wat houdt dit doel in?

Wanneer u contact opneemt met ERIKS, verwerken wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor beoordelings- en acceptatiedoeleinden, bijvoorbeeld om uw identiteit te controleren en te verifiëren. ERIKS zal uw persoonlijke gegevens verder verwerken voor andere administratieve doeleinden, zoals duediligence-onderzoek of screenings op basis van openbaar beschikbare sanctielijsten van overheden en/of wetshandhavingsinstanties.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken persoonlijke gegevens voor dit doel omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een contract tussen u en ons. ERIKS kan zonder de vereiste informatie geen contracten sluiten.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, uw betalings- en kredietgegevens en gegevens over uw correspondentie met ons.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten worden uw persoonlijke gegevens minstens 1 jaar lang bewaard voor dit doel. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(b) Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

(i) Wat houdt dit doel in?

Wanneer u als klant een product of dienst van ons hebt gekocht of wanneer u als leverancier of zakenpartner met ons samenwerkt, verwerken we uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van facturen, het verrichten van betalingen en andere administratieve doeleinden.  We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor de levering, de ontvangst of het beheer van uw of onze producten of diensten. ERIKS verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de verdere uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, waaronder het leveren van klantenservice. Wanneer u toegang tot de bedrijfsterreinen van ERIKS nodig hebt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor screeningsdoeleinden.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken persoonlijke gegevens voor dit doel omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een contract tussen u en ons. ERIKS kan zonder de vereiste informatie geen contracten sluiten.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens, bestelgeschiedenis en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze database van klanten, leveranciers en zakenpartners.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten uw persoonlijke gegevens minstens 1 jaar lang bewaard voor dit doel. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(c) Relatiebeheer en marketing

(i) Wat houdt dit doel in?

ERIKS gebruikt de informatie in zijn klantendatabase om u passende aanbiedingen en nieuwsbrieven te sturen, klantenservice te bieden, accountmanagement uit te voeren en te communiceren over terugroepacties.  We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

Wanneer we u nieuwsbrieven en/of andere relatiemanagement- en marketingcommunicatie sturen, verwerken we persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. Daarnaast verwerken we voor dit doel persoonlijke gegevens omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze marketingstrategieën te verbeteren.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en contactvoorkeuren, betalingsgegevens, bestelgeschiedenis en uw correspondentie met ons.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tot minstens 1 jaar na het einde van de relatie bewaard, afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(d) Uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer

(i) Wat houdt dit doel in?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering en organisatie van onze activiteiten. Dit bestaat onder meer uit algemeen beheer, orderbeheer en het beheer van activa van ERIKS. ERIKS verwerkt uw persoonlijke gegevens ook ten behoeve van het interne beheer. Wij hebben centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te kunnen werken. We voeren audits en onderzoeken uit, implementeren bedrijfscontroles, en beheren en gebruiken directory's van klanten, leveranciers en zakenpartners. Ook verwerken we uw persoonlijke gegevens ten behoeve van financiën, boekhouding, archivering, verzekeringen, juridische en zakelijke advisering en in het kader van geschillenbeslechting.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken voor dit doel persoonlijke gegevens omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden en te verbeteren.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

We verwerken voor dit doel contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam, betalings- en kredietgegevens, betalings- en bestelgeschiedenis, uw correspondentie met ERIKS en gegevens die zijn gegenereerd tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ERIKS.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Afhankelijk van de dwingende lokale wetgeving of de wettelijke vereisten worden uw persoonlijke gegevens minstens 1 jaar lang bewaard voor dit doel. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

4.4 Uw keuzes

(a) Deelname aan evenementen of promoties

(i) Wat houdt dit doel in?

Als u daarmee instemt, kunnen we u e-mails sturen met promoties en uitnodigingen om deel te nemen aan evenementen.  Als u ervoor kiest deel te nemen aan een van deze activiteiten, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om de activiteit aan te kondigen en te organiseren.  Als u deelneemt aan een van deze activiteiten, hebben we uw persoonlijke gegevens ook nodig om de reactie op evenementen en/of promoties te meten.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken persoonlijke gegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we uw naam, adres, e-mailadres en uw inzendingen voor het betreffende evenement.

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens bewaard voor de duur van het evenement waaraan u deelneemt.  Na deze termijn worden de voor dit doel verwerkte persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

(b) Verzending van relevante informatie over ERIKS, voor zover u daarmee hebt ingestemd bij het registreren van uw account

(i) Wat houdt dit doel in?

Wanneer u zich registreert voor een account op onze website, vragen we uw toestemming om gepersonaliseerde nieuwsbrieven, informatie over producten, diensten, evenementen en promoties te krijgen van ERIKS of andere bedrijven van de ERIKS-groep.  Als u hiermee instemt, verwerken we uw persoonlijke gegevens om u informatie te sturen die interessant voor u kan zijn op basis van uw accountgegevens, de pagina’s van onze website die u hebt bezocht, de gegevens die u op onze websites hebt ingevoerd (inclusief uw voorkeuren), uw online en offline winkelgeschiedenis en uw geregistreerde gebruik van ERIKS of andere ERIKS-websites.  We gebruiken e-mail, gewone post, SMS, sociale media en andere door u aangegeven communicatiemethoden om contact met u op te nemen.

Op deze manier kunnen we uw interesses ontdekken en ervoor zorgen dat we u informatie en promoties sturen die het meest interessant voor u zijn.  We kunnen u ook vragen uw mening te geven over onze producten en diensten.  Als u geen berichten meer wilt ontvangen of als u zich wilt afmelden voor een bepaalde vorm van communicatie met ons (zoals SMS, sociale media, e-mail of gewone post), volgt u gewoon de stappen zoals aangegeven in de betreffende communicatie of meldt u zich af via uw accountpagina.

(ii) Op welke rechtsgrond baseren we verwerkingen van persoonlijke gegevens voor dit doel?

We verwerken persoonlijke gegevens voor dit doel op basis van uw toestemming.  U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

(iii) Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we:

  • uw naam, e-mailadres en fysieke adres;
  • uw voorkeuren en interesses, zoals voorkeuren die u actief met ons deelt, maar ook voorkeuren die worden afgeleid uit uw geregistreerde interacties met websites en apps van ERIKS (waarbij we eventueel cookies inzetten; meer informatie over cookies;
  • uw winkelgeschiedenis, zowel online (als u aankopen aan uw profiel koppelt) als offline (wanneer u een offline aankoop doet); en
  • de links in onze e-mails waar u op klikt.

 

(iv) Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens 1 jaar lang bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

5. Cookies

We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen, bijvoorbeeld hoe u op onze site terecht bent gekomen, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie u interessant vond.

Lees meer over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

6. Wie kan uw persoonlijke gegevens inzien?

6.1 Inzage in uw persoonlijke gegevens binnen ERIKS

Wij zijn een wereldwijde organisatie en kunnen daarom de door ons verzamelde gegevens internationaal doorgeven binnen de wereldwijde organisatie van ERIKS.  Uw persoonlijke gegevens kunnen worden uitgewisseld met de ERIKS-groep, aandeelhouders en gelieerde ondernemingen.  We wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en om een compleet overzicht te krijgen van uw contacten en contracten met de ERIKS-groep. We kunnen uw gegevens ook uitwisselen om u een compleet pakket van diensten en producten aan te bieden.

ERIKS-werknemers zijn alleen bevoegd om persoonlijke gegevens in te zien voor zover dit nodig is om het toepasselijke doel te bereiken en hun werkzaamheden te verrichten.

6.2 Inzage in uw persoonlijke gegevens door derden

Voor zover van toepassing voor de levering van hun producten of diensten aan ERIKS, krijgen de volgende derden inzage in uw persoonlijke gegevens: banken, verzekeringsmaatschappijen, IT-leveranciers, accountants, forensische specialisten en consultants.

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zal ERIKS de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt als dat noodzakelijk is. Derden zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zal ERIKS maatregelen nemen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, bijvoorbeeld door met deze derden de modelcontractbepalingen van de EU af te sluiten.

In andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekt als de wet dat vereist.

6.3 Gebruik van uw persoonlijke gegevens door gegevensverwerkers

Een derde die uw persoonlijke gegevens uitsluitend in opdracht van ERIKS verwerkt, fungeert als gegevensverwerker.  Met deze gegevensverwerkers sluiten we een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.  In deze overeenkomst nemen we verplichtingen op om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerker uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerkt om diensten aan ons te leveren.

7. Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

ERIKS heeft adequate maatregelen ingesteld om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. ERIKS heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingevoerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, schade, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of inzage, alsook tegen alle andere vormen van onwettige verwerking (waaronder onnodige verzameling) of verdere verwerking.  Dit omvat onder meer uit IT-beveiligingsbeleid, training voor medewerkers en beveiligde servers.

8. Vragen en verzoeken om inzage, correctie of verwijdering

U kunt op elk gewenst moment vragen om inzage in of correctie, beperking, overdracht of verwijdering van de gegevens die ERIKS over u verwerkt. Stuur hiertoe een verzoek naar:info@eriks.nl.

Als u zelf informatie aan uw ERIKS-account hebt toegevoegd, kunt u die via uw ERIKS-account ook weer inzien, corrigeren of verwijderen. U kunt uw ERIKS-account vinden. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen via info@eriks.nl.

Als u denkt dat wij niet aan de toepasselijke privacyregels voldoen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen via info@eriks.nl.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.