In dit artikel

Conveyor Solutions voor een duurzame productieomgeving

Conveyor systemen die langer meegaan, energiezuiniger zijn en minder onderhoud nodig hebben. Met de juiste Conveyor Solutions draag je bij aan een verdere verduurzaming van jouw productieomgeving. En werk je gericht aan het verlagen van de Total Cost of Ownership. Lees in dit artikel meer over welke oplossingen de milieu-impact van jouw conveyor systemen minimaliseren.

Duurzame transportoplossingen

Hoe verminder je de milieu-impact van conveyor systemen?

Conveyor systemen zijn in vrijwel elke industrie een belangrijk onderdeel van de productieomgeving. Efficiency en betrouwbaarheid zijn essentieel om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden. Verduurzaming van conveyor systemen helpen bedrijven niet alleen hun klimaatdoelstellingen te realiseren, het zorgt op de langere termijn ook voor een lagere TCO. 

Bij het ontwikkelen van duurzame conveyor solutions is het van belang om te kijken naar de efficiency van het transportsysteem in z’n geheel. Dus verder kijken dan alleen de transportband zelf. Door de prestaties van alle onderdelen van het conveyor systeem in hun samenhang te beoordelen, kun je gericht werken aan oplossingen die bijdragen aan een duurzamer productieproces. Weerstand, weerbaarheid en smering zijn bepalende elementen als het gaat om de juiste keuze voor verduurzaming van materialen en onderdelen.

Transportband componenten

Minder wrijving, minder weerstand

Wanneer je het bij een conveyor systeem hebt over duurzaamheid, gaat het vaak over het zo lang mogelijk meegaan van de transportband en andere onderdelen. Een langere levensduur is haalbaar wanneer je de slijtage tot een minimum kunt reduceren. Waar nog veel winst te behalen valt, is een bewuste keuze voor het materiaal van de transportband. Denk aan bepaalde plastics, zoals polyurethaan of PVC, die de weerstand tijdens het productieproces verlagen. Minder weerstand betekent het kunnen toepassen van lichtere elektromotoren. Het gebruik hiervan leidt weer tot minder slijtage en een langere levensduur.    


Het verminderen van weerstand kan ook komen door minder wrijving. Het reduceren van de wrijving tussen de metalen plaat en transportband in supermarkten is daarvan een goed voorbeeld. Minder wrijving ontstaat door het materiaal van de onderkant, de aandrijfkant, te impregneren met een dunne laag plastic. Hiervoor wordt meestal polyurethaan gebruikt. Dit plastic is in de loop van de jaren sterk verbeterd, zodat de wrijving nóg efficiënter verlaagd wordt. Met deze toepassing heeft ERIKS het energieverbuik bij een kartonfabrikant met ruim tweederde weten terug te brengen. Als je je realiseert dat hun conveyor systemen 365 dagen lang, 24/7 draaien, dan gaat het om een enorme positieve impact op milieu, naast de forse besparingen die het oplevert.

Duurzame smering

Van oudsher werd er voor elk onderdeel van een conveyor systeem smering gebruikt. Het overtollige water met zeepoplossing zorgde voor veel schadelijk afvalwater. Tegenwoordig zijn er materialen beschikbaar waarvoor helemaal geen smering meer nodig is. Vanuit een duurzaamheidsperspectief gezien, dragen deze conveyor solutions waarschijnlijk het meeste bij aan het verminderen van negatieve milieuschade. Deze zogeheten droge of semi-droge doorloop zorgt ook voor een veiligere werkomgeving, omdat de werkvloer droog blijft en niet glad is. Met name in de drankenindustrie, waarvan de meeste nog recent de ‘oude’ methode van smering toepasten, leidt deze ontwikkeling tot een duurzamere productieomgeving.

Weerbaarheid van materiaal

Weerbaarheid van het materiaal waar de transportband van is gemaakt, is een belangrijke factor voor verduurzaming. Met name in de voedingsindustrie, waar voedselveiligheid een absolute voorwaarde is, moeten de transportbanden regelmatig schoongemaakt worden. Materiaal dient hier niet alleen compatibel te zijn met de bestanddelen waarmee het in aanraking komt, het moet tegelijkertijd goed bestand zijn tegen de chemicaliën die tijdens het schoonmaken worden gebruikt. Alleen dan slijt het materiaal minder snel en neemt de levensduur toe.

Efficiënte, duurzame productie

Naast een bewuste keuze voor duurzaam materiaal is een efficiënt productieproces essentieel om verduurzaming te kunnen realiseren. Minder energieverbruik, lichtere motoren en minder benodigd onderhoud zijn daarin de belangrijkste onderdelen. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vind je een oplossing voor het ene element, dan heeft dat altijd impact op de andere onderdelen in het systeem.   

Verminderd energieverbruik

Met het juiste onderhoud en verantwoordelijk gebruik gaan conveyor systemen lang mee. De meeste bedrijven realiseren zich echter niet dat verouderde systemen veelal inefficiënt zijn en veel energie verbruiken. Vervanging vóór het einde van de levensduur door een moderne, meer energiezuinige installatie is dan eigenlijk altijd aan te raden. Nieuwe systemen zijn lichter, waardoor er minder energie nodig is tijdens het productieproces. De grootste besparing is te behalen wanneer je nieuwe conveyor systeem ontwikkeld is door één leverancier. Dan weet je zeker dat alle onderdelen in de aandrijftrein optimaal op elkaar zijn afgestemd. Met een forse vermindering van het energieverbruik en operationele kosten als resultaat. 

Lichtere elektromotoren

Wanneer een conveyor systeem echt nog niet aan vervanging toe is, heb je nog steeds voldoende mogelijkheden om tussentijds verduurzaming door te voeren. Het vervangen van zware elektromotoren voor lichtere, energiezuinige elektromotoren maakt het meeste impact. Door te testen blijkt vaak dat lichtere elektromotoren volstaan om het conveyor systeem probleemloos te laten draaien. Of dat de kwaliteit van de huidige elektromotoren simpelweg niet voldoende is. Het gebruik van andere materialen of verandering van smering kan ook aanleiding zijn voor vervanging en het gericht terugdringen van je energieverbruik. 

Minder onderhoud

Ben je in staat om het conveyor systeem optimaal te laten werken, maar met periodiek minder onderhoud, dan sla je een grote slag in het verduurzamingsproces. Minder onderhoud leidt namelijk tot minder downtime. De besparing werkt hier twee kanten op. Je hebt minder kosten aan engineers en schoonmaakpersoneel die bij het onderhoud betrokken zijn. En aan de andere kant draai je meer productie op de momenten waar je eerder onderhoud voor had ingepland. Een kleine aanpassing, bijvoorbeeld een onderhoudstijd van 30 minuten terugbrengen naar 20 minuten, heeft al een enorme impact op de productie. Zeker wanneer je productieproces van veel transportbanden afhankelijk is.

Verantwoord produceren is winstgevend

Veel fabrikanten zijn huiverig om voortijdig hun conveyor systeem te vervangen vanwege de initiële investering die ermee gemoeid is. De keuze voor wel of niet vervangen wordt nog te vaak gebaseerd op de hoogte van de investering versus de dagelijkse operationele kosten voor onderhoud en schoonmaak. Echter, wanneer je je realiseert dat je met een moderne, energiezuinige installatie jouw investering al in bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden terugverdient, ga je altijd voor deze bedrijfseconomisch voordelige én meest duurzame oplossing.

Investeren leidt tot een lagere TCO

Minder kosten

Een compleet nieuw conveyor systeem of een duurzame oplossing waarmee je de prestaties van je huidige conveyor systeem verbetert, zorgt in vrijwel alle gevallen voor een fors lagere TCO. Door het lagere energieverbruik heb je sowieso minder operationele kosten. Een efficiënter productieproces zorgt daarnaast voor minder onderhoud, minder downtime en meer productie. De toepassing van kwalitatief betere materialen geeft minder slijtage en verlengt de gemiddelde levensduur. Dan blijkt de initiële investering slechts een klein deel van de TCO te zijn!

Emissiereductie

Verduurzaming van jouw conveyor systeem ondersteunt ook het behalen van gestelde klimaatdoelen. Voor het verkleinen van je carbon footprint is het gebruik van bepaalde soorten plastic bepalend. Je hebt bijvoorbeeld afbreekbare (biodegradable) transportbanden die wellicht iets minder lang meegaan, maar die je wel gewoon na gebruik kunt weggooien, waarna ze vanzelf afbreken. Dat zorgt voor een enorme emissiereductie. Deze oplossingen worden voornamelijk gebruikt door bedrijven die actief zijn in logistics. Ze zijn wel twee keer zo duur, maar cruciaal voor bedrijven die emissie moeten rapporteren en strak geformuleerde doelstellingen hanteren.    

ERIKS Conveyor Solutions

Duurzame transportoplossingen

Onze Conveyor Solutions betreffen totaaloplossingen waarbij we conveyor systemen op maat leveren. Maar we ondersteunen onze klanten ook met de installatie, het beheer, het onderhoud en advies over schoonmaak. Een totaalpakket aan efficiënte, duurzame oplossingen voor elk type klant in vrijwel elke industrie. Onze conveyor solutions richten zich met name op: 

  • Verbeterde prestaties van de transportband: verlengde levensduur, minder geplande en ongeplande downtime door minder onderhoud.
  • Verminderd energieverbruik: efficiënte, energiezuinige systemen zorgen voor lagere energiekosten. Verzamelen van data omtrent energie output wordt daarin steeds belangrijker.
  • De totale conveyor solution: optimalisatie van de aandrijftrein, waarbij alle onderdelen (die ERIKS allemaal kan leveren) naadloos op elkaar aansluiten en energieverbruik geminimaliseerd wordt.
  • Ontwikkelen van conveyor systemen die voldoen aan de EC1935-norm voor voedselveiligheid.


Wil je meer weten over onze Conveyor Solutions en hoe we jouw productieproces kunnen helpen verduurzamen? Neem contact op met één van onze specialisten:

T +31 (0)88-8559211

E conveyorsolutions@eriks.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.