7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

7 manieren om onderhoudskosten van turnarounds te verlagen

Turnarounds bij chemische bedrijven brengen veel ingewikkelde uitdagingen met zich mee. Sommige daarvan omvatten strikte tijdsbeperkingen, problemen met de communicatiestroom en hiërarchie. Veiligheid is ook een belangrijke factor. Dit kan leiden tot strenge controles om fouten of beschuldigingen te voorkomen. Daarnaast kunnen er enkele extra beperkingen gelden als gevolg van de ouderdom van uw chemische installatie.

U staat als maintenance manager samen met het turnaround-team en de veiligheidsmanager onder enorme druk. U bent verantwoordelijk voor het volledig afsluiten van activiteiten om zo veel mogelijk werk op de meest veilige manier en in de kortst mogelijke tijd te verrichten.

Een turnaround wordt aangemerkt als een van de hoogste kostenposten wat betreft onderhoud. Het turnaroundproces kan 2-8 weken duren en er kan 1-3 miljoen euro omzet verloren gaan voor elke dag productieverlies. Het is van cruciaal belang dat u zich aan uw tijdlijn houdt, wat direct van invloed is op uw grootste uitdaging: de kosten.

De uitvoering van installatie-turnarounds is een complex proces dat een grote verstoring inhoudt, maar het is wel van essentieel belang. Hieronder worden manieren opgesomd waarop u kosten kunt besparen bij het uitvoeren van een succesvolle turnaround van uw installatie.

icon and hashtag better4chemical square

    

7 manieren om kosten te verlagen

1. Juiste voorbereiding

Turnarounds moeten nauwgezet worden gedetailleerd voor de uitvoering. Informatie over artikelen op voorraad (pakkingen, flenzen, afsluiters en pompen), personeel, training, certificering, garanties en uit te voeren activiteiten is van essentieel belang. Als een van deze details onjuist is, kan dit tot aanzienlijk langere downtime leiden.

Correcte informatie en gegevens maken een betere planning vooraf mogelijk. Met een gedetailleerd overzicht kunt u de omvang van het werk beperken, waardoor tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. Voer zoveel onderhoudswerkzaamheden van tevoren uit of stel deze uit, zodat tijdens de turnaround alleen essentiële werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bereid u voor op uw turnaround door gegevens te verzamelen over de volgende onderdelen:

 • Gedetailleerde kostenraming
 • Shutdown-datums en verwacht tijdsbestek
 • Doelen en doelstellingen
 • Criteria voor gepland werk
 • Voorraadvereisten
 • Kernteams en extra personeel
 • Dynamische risicobeoordeling
7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

  

7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

2. Planning en doorloop

Voorkomen is beter dan genezen en planning is het allerbelangrijkst. Zorg dat u beschikt over een duidelijk en gemeenschappelijk proceskader voor turnaround-activiteiten, waarbij alle gegevens over deze activiteiten op elkaar zijn afgestemd en efficiënt zijn vastgelegd.

Als maintenance manager moet u weten waar problemen liggen en wie meer kan doen. Door rekening te houden met adequate kennisniveaus, vaardigheden en ervaring kunnen de juiste verantwoordelijkheden en activiteiten worden toegewezen.

Met delegeren kunnen taken en activiteiten gemakkelijker worden gerangschikt voor een doorloop, om de haalbaarheid van de turnaround-duur te beoordelen. Ook worden alle niet-geïdentificeerde middelen gemarkeerd die nodig zijn om taken uit te voeren terwijl toch binnen de kostenbeperkingen wordt gewerkt.

Door ruim van tevoren te voorspellen kan de overgang van een reactieve naar een proactieve cultuur worden vergemakkelijkt. Afhankelijk van de grootte en ouderdom van uw installatie wordt een planning aanbevolen van 6 maanden tot een jaar van tevoren. Tijd inplannen voor aanpassingen, training of incidenten.

Advies op locatie, bijvoorbeeld van een ERIKS Application Engineer, kan uw werkzaamheden eenvoudiger maken dankzij technische analyses en ondersteuning. Er wordt tijdens de voorbereidingen voor uw turnaround flexibel met u en uw team samengewerkt. Ze beheren taken zoals flensberekeningen, het vinden van betere oplossingen, het toezicht houden op de voorraad en, waar nodig, het vinden van alternatieven.

3. Vertrouwde leveranciers

Downtime kost miljoenen. Daarom is het van cruciaal belang dat u leveranciers kunt vertrouwen en op ze kunt rekenen. Het is belangrijk dat ze niet alleen uw onderdelen leveren, maar dat ze ook goed geïnformeerd en capabel zijn.

Een vertrouwensrelatie met leveranciers, zoals ERIKS, stelt u in staat om optimaal gebruik te maken van hun diepgaande kennis van apparatuur en uw installatie. Door uw leverancier vroeg in de planningsfase te betrekken en te zorgen dat ze betrokken blijven, is volledige ondersteuning tijdens het hele traject mogelijk.

ERIKS levert items voor turnaround in opdracht, bijvoorbeeld inspectie van flenzen, berekening en flensbeheer. Zij zullen met u samenwerken om de best mogelijke oplossingen te bieden en precies te leveren wat u nodig hebt, op het moment en op de manier zoals u dat wilt.

7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

4. Voorraadbeheer

Zelfs als we uptime, downtime of turnarounds buiten beschouwing laten, is voorraadbeheer belangrijk. Maar om de kosten te verlagen en een soepele turnaround te garanderen, kunt u ERIKS-services gebruiken om dit proces te stroomlijnen.

Plug & play: containers van zo'n 6 meter lang die met alle benodigde materialen zijn gevuld en tijdens de turnaround op locatie worden geplaatst. ERIKS bepaalt ruim van tevoren samen met u welke pakkingen, draadeinden, gereedschappen, afsluiters, aandrijfcomponenten en onderhoudsproducten (inclusief welke formaten en hoeveelheden) beschikbaar moeten zijn.

Voorraadniveaus: ERIKS helpt u ook de voorraadniveaus tijdens de shutdown-periode up-to-date te houden. Als er (aangepaste) producten ontbreken, kunnen ze snel worden geleverd. Hierdoor hebt u meer tijd voor andere activiteiten en om uw shutdown-planning te halen.

Verwijzen en categoriseren: verwijzen naar faciliteiten en categoriseren van items (A/B/C/D) op basis van hun mate van kriticiteit/specificiteit, evenals de noodzaak om in voorraad te worden gehouden of een acceptabele doorlooptijd. Een klant heeft bijvoorbeeld voor de items een routeplan opgesteld met 5 categorieën voor de kriticiteit.

Sets en benchmarks: het opzetten van sets en benchmarks om de beschikbaarheid van items te waarborgen, voor een effectieve geplande turnaround.

 

5. Wijs betrouwbaar uitbesteed beheer toe voor de turnaround

Mogelijk werken er grote aantallen aannemers voor het eerst op locatie met minimale kennis van apparatuur, lay-out en processen. Zelfs het personeel zal activiteiten uitvoeren die niet routinematig zijn, maar alleen plaatsvinden tijdens turnarounds. Hierdoor krijgen maintenance managers mogelijk te maken met enorme veiligheidsproblemen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Het toewijzen van een betrouwbaar uitbesteed TA-team (Turnaround Management) kan deze last verlichten. ERIKS begeleidt elk jaar diverse chemische bedrijven van begin tot eind bij de shutdown van hun installatie. Hierbij heeft het prioriteit dat u zo snel en veilig mogelijk weer aan de slag kunt te gaan.

Ze werken nauw samen met het personeel op locatie en bieden kennis, expertise en ondersteuning. Er worden real-time adviezen bij onverwachte problemen verstrekt, met systematische en gedisciplineerde methoden om turnarounds soepel te laten verlopen.

Uw TA-managementteam is 24/7 beschikbaar om op locatie te helpen met hun brede kennis van producten en toepassingen op het gebied van afdichtingstechnologie, aandrijftechniek, stromingstechniek en gereedschappen. Dit maakt ERIKS een unieke partner voor het uitbesteden van turnaround-beheer.

7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen
7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

6. Evaluatie

Betere informatie leidt tot betere beslissingen. Uw installatie kan groot genoeg zijn om een speciaal TA-team te hebben dat naar elke installatie reist. Of een kleinere installatie heeft een samengesteld TA-team (om de 2-4 jaar) van wie er op dat moment aanwezig is.

In beide gevallen moet u gegevens van afgeronde turnarounds verzamelen, documenteren en systematiseren zodat toekomstige TA-teams deze kunnen bekijken. Als u gegevens uit het verleden binnen handbereik heeft, kunt u zien waar processen hebben gewerkt, gefaald of moeten worden verbeterd. Het is ook een manier om kennis, feiten en cijfers vast te leggen voor andere afdelingsmanagers, directeuren en belanghebbenden.

Hieronder volgen enkele nuttige aandachtspunten die u kunt overwegen bij de evaluatie van uw turnaround:

 • Was het op tijd en binnen het budget, en zijn de werkzaamheden met prioriteit voltooid?
 • Zijn er documenten voor de nabespreking en overzichtsrapporten voor de turnaround beschikbaar?
 • Werden KPI's gehaald of aangepast? Zo ja, hoe?
 • Waren communicatiekanalen gemakkelijk toegankelijk en werden ze gevolgd? 
 • Werden de voortgang en vertragingen gedurende de hele periode gedocumenteerd en weergegeven? 
 • Feedback-enquêtes ingevuld? 
 • Kansen voor verandering gemarkeerd? 

 

In deze laatste beoordeling beantwoordt u vragen die uw proces voor de toekomst zullen stroomlijnen. Op die manier wordt de overdracht vereenvoudigd en wordt de leercurve voor andere TA-teams verbeterd.

7. Plan voor het ongeplande

Voor een turnaround wordt waar nodig een stuklijst (Bill of Materials, BOM) ingevuld en op tijd geleverd. Maar zelfs voor een geplande turnaround moet u zich voorbereiden op ongeplande uitval van apparaten. Ze zijn misschien in orde geweest bij het uitschakelen, maar er treedt een storing op bij het opstarten.

Als u hiervoor ruimte heeft gemaakt in uw planning en een sterke relatie met uw leverancier hebt opgebouwd, zal dit van essentieel belang blijken te zijn. Leveranciers hebben diepgaande kennis van en inzicht in apparatuur, inclusief de problemen die voortvloeien uit een turnaround. Met ERIKS on-board kunnen ze u helpen om deze zo goed mogelijk te plannen en er tegen te beschermen.

7 manieren om de onderhoudskosten bij een turnaround van de installatie te verlagen

Conclusie

Tot de turnarounds van de installatie behoren onderhoud om de betrouwbaarheid van de apparatuur te vergroten, naleving van regelgeving en systeemrevisies. Dit alles helpt de veiligheid te verbeteren, en ongeplande downtime en rampzalige storingen te verminderen. Er kan echter altijd iets onverwachts gebeuren en helaas is ongeplande downtime onvermijdelijk.

Gids Best practices om ongeplande downtime tot minimum te beperken

Download onze gids

Raadpleeg voor meer informatie onze gids 'Best practices om ongeplande downtime tot een minimum te beperken'. Deze gids behandelt de uitdagingen van onderhoudsafdelingen, veelvoorkomende fouten die leiden tot ongeplande downtime en enkele van de best practices om deze ongeplande shutdowns tot een minimum te beperken.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.