Elektronische niveauschakelaars

Trilvork niveauschakelaars

Trilvork niveauschakelaars – ook bekend als resonantie-niveauschakelaars – zijn universeel inzetbaar in vloeistoffen. Ze worden veelvuldig toegepast als alarm voor hoog niveau, zoals overvulbeveiliging in opslagtanks en mengketels. Daarnaast zijn trilvork niveauschakelaars uitstekend toepasbaar als lekdetectiesysteem in leidingen en als droogloopbeveiliging voor pompen. De niveauschakelaars onderscheiden zich door hun compacte bouw, waardoor ze eenvoudig en vrijwel overal kunnen worden gemonteerd.

Kenmerken en voordelen

 • Compacte uitvoering
 • Eenvoudige montage
 • Voedingsspanning vereist
 • Geen bewegende delen: geen slijtage en onderhoudsvrij
 • Ongevoelig voor turbulentie, luchtbellen en schuimvorming
 • Meetopnemer staat in contact met het medium
 • Bestand tegen agressieve, viskeuze en verontreinigde media (mits deze niet aan de vork blijven kleven)
 • Met fail safe functie
 • Breed werkbereik:
  • Insteeklengte: ≤ 3 m
  • Werkdruk: ≤ 100 bar
  • Temperatuur: -70  ºC tot +260  ºC

Opties:

 • Geschikt voor hygiënische toepassingen
 • Klantspecifieke uitvoeringen met verschillende insteeklengtes
 • Explosieveilige uitvoeringen
 • SIL 2 uitvoeringen

 

 

Werking

De vork van de niveauschakelaar wordt door een piëzo-elektrische aandrijving in trilling (resonantie) gehouden. Aanraking van de vork met een vloeistof veroorzaakt een frequentieverandering die door de elektronica wordt geregistreerd. Zodra een bepaalde frequentiedrempel wordt bereikt, schakelt de niveauschakelaar.

Bij stroomuitval, een storing of een defect schakelt de niveauschakelaar automatisch naar een veilige stand. De werking van een trilvork niveau-schakelaar is hoorbaar doordat het trillen van de vork een hoog geluid veroorzaakt. Met behulp van een knipperende led is de werking ook zichtbaar.

Montage

Trilvork niveauschakelaars kunnen in elke gewenste positie in de tankwand, -deksel of -bodem worden gemonteerd. Om het schakelpunt ten opzichte van het montagepunt te verplaatsen, kan de insteeklengte van de vork – afhankelijk van het model – geleverd worden tot een maximale lengte van 3m.

 

 

Conductieve niveauschakelaars

Conductieve niveauschakelaars worden toegepast voor het regelen of signaleren van het niveau van geleidbare vloeistoffen – zoals water –tijdens het vullen of legen van een tank. Door verschillende hoogwaardige materialen en toepassing van volledige coating is een feilloze werking ook gewaarborgd bij toepassing in agressieve media, sterk vervuilde media en media met een hoog gehalte aan zoutzuur, zwavelzuren of salpeterzuren. Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie zijn ook sanitaire uitvoeringen leverbaar.

Kenmerken en voordelen

 • Compacte uitvoering
 • Geen bewegende delen: onderhoudsvrij
 • Elektrodes zijn eenvoudig te monteren en in te korten
 • Ongevoelig voor drijvend vuil
 • Geschikt voor waterige geleidende vloeistoffen (≥ 5µS/cm)
 • Leverbaar met enkele  of meervoudige  electrode
 • Voedingsspanning vereist
 • Meetopnemer staat in contact met het medium
 • Schakelen op meerdere niveaus
 • Met elektrodekabels ≤ 15 m (optioneel: 100 m)
 • Breed werkbereik:
  • Elektrodes tot : ≤ 2,5 m
  • Werkdruk: -1 tot 20 bar
  • Temperatuur: -40 ºC tot +150 ºC

Opties:

 • Hygiënische uitvoeringen conform CIP en SIL
 • Intrinsiek veilige schakelversterkers voor explosiegevaarlijke omgevingen
zie filename

Werking

Het meetprincipe van conductieve niveauschakelaars is gebaseerd op het gegeven dat veel vloeistoffen min of meer elektrisch geleidend zijn. Het systeem bestaat uit een schakelversterker met elektronisch relais, een of meer niveau-elektrodes en eventueel een massa-elektrode. U heeft keuze uit twee uitvoeringen:

 • Compacte uitvoering: enkelvoudige of meervoudige elektrodes met geïntegreerde schakelversterkers
 • Gescheiden uitvoering: elektrodes zonder geïntegreerde schakelversterkers

 

Tussen de niveau-elektrodes en de geleidende tankwand wordt via de schakelversterkers een ongevaarlijke (circa 12 V) wisselspanning aangesloten. Is er een geleidende vloeistof tussen de elektrode(s) en de tankwand aanwezig, dan is de stroomkring gesloten. Is er geen vloeistof aanwezig, dan is de stroomkring verbroken. De schakelversterker in de niveauschakelaar vertaalt deze informatie in het al dan niet bekrachtigen van het ingebouwde uitgangsrelais. Op deze wijze wordt een overvulbeveiliging, droogloopbeveiliging of pompsturing in werking gezet.

Om de signalen door te geven, is per schakelpunt minimaal één elektrode en één relais nodig. Met meerdere schakelversterkers met relais en één meerpunts niveauelektrode kan een meerpunts detectie- of regelsysteem worden gerealiseerd tot wel zeven niveaudetectiepunten.

Ook toepasbaar op tanks van niet-geleidend materiaal

Is de tank vervaardigd van een niet-geleidend materiaal – zoals kunststof – dan moet een extra referentie-elektrode (massa-elektrode) worden aangesloten. De lengte hiervan dient groter te zijn dan die van de niveau-elektrode op het laagste schakelpunt.

Eén of meer niveaus

Bij een schakeling op slechts één niveau wordt meestal een geringe vertraging ingebouwd om reactie op golven en dergelijke te voorkomen. Bij een regeling tussen een maximum- en een minimumniveau is het systeem zo ontworpen dat – indien twee elektrodes worden aangesloten – het niveau tussen beide elektrodes kan worden geregeld. Bijvoorbeeld: bij maximumniveau schakelt de pomp in, bij minimumniveau uit (of omgekeerd, afhankelijk van de toepassing).

Het verschil in lengte van de elektrode op maximum- en minimumniveau bepaalt het niveauverschil en is door aanpassing van de lengte van de elektrode eenvoudig te wijzigen. Doordat bij conductieve niveauschakelaars gebruikt wordt gemaakt van een wisselspanning op de elektrodes is het risico op galvanische werking uitgesloten.

 

Diverse schakelmogelijkheden

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T  +31 88 855 80 01

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.