Niveaumeting

Bij niveaumeting is de keuze in meetprincipes zeer breed en afgestemd op een breed scala van product- en proceseigenschappen. Het leveringsprogramma van ERIKS is samengesteld uit componenten waarvan de betrouwbaarheid en veelzijdigheid zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Zo bent u ervan verzekerd dat u voor vrijwel elke applicatie kunt beschikken over de juiste niveaumeetinstrument.

Toepassingen

 • Niveaumeters en niveauschakelaars zijn onder meer toepasbaar voor:
 • Overloopsignalering en beveiliging
 • Droogloopsignalering en beveiliging
 • Aansturing van afsluiters en pompen
 • Tussenniveau-regeling
 • Niveauregistratie
 • Voorraadoverzichtsmeting
 • Vaste of instelbare schakelpunten 

 

Primaire selectiecriteria

 • De eerste selectie voor een bepaald type niveaumeter wordt bepaald door het beoogde doel:
 • Visuele niveau/indicatie
 • Schakeling en alarmering
 • Continue meting

Doel van de niveaumeting

Toepassing en functie

De keuze voor een specifiek type niveaumeetsysteem en de bijbehorende componenten wordt primair bepaald door de beoogde toepassing. We onderscheiden hierbij de volgende toepassingen:

 

Visuele niveau-indicatie

Met behulp van een peiltoestel is het mogelijk om continu de stand van een vloeistofniveau in een ondoorzichtige tank of vat lokaal te bekijken en/of af te lezen zonder gebruikmaking van hulpenergie. Een peilglas werkt op basis van de wet van de communicerende vaten, waarbij het vloeistofniveau in het kijkglas overkomt met het niveau in de tank. Omdat glas kan breken, is het ook mogelijk om het vloeistofniveau te controleren met behulp van een roestvaststalen magnetisch peiltoestel.

 

 

 

Puntniveau schakeling (schakelen op een hoog of laag niveau)

Niveauschakelaars worden toegepast om pompen in- of uit te schakelen en afsluiters open of dicht te sturen om een gewenst niveau tussen een minimum en een maximum te regelen. Daarnaast kunnen met behulp van niveauschakelaars hoog en laag alarmsignalen worden gegenereerd. Bereikt het medium in een vat, tank of reservoir een ingesteld niveau, dan wordt de niveauschakelaar geactiveerd. Dit voorkomt bij een te laag niveau storingen in het proces, bijvoorbeeld doordat een vat leeg raakt of een pan droog kookt. En bij een hoog niveau wordt productverlies en milieuschade als gevolg van het overlopen van een vat of een reservoir voorkomen. Belangrijk bij de keuze van het meetprincipe is te weten of de schakelpunten altijd op een vast niveau liggen of er achteraf een bijstelling mogelijk moet zijn.

 

Continue niveaumeting

Bij continue niveaumeting geeft de niveausensor voortdurend de niveauhoogte van het vaste of vloeibare medium of de inhoud van een vat of reservoir weer. Het uitgangssignaal van een niveausensor kan onder meer worden gebruikt voor het (modulerend) regelen van pompen en regelafsluiters. De weergave van het gemeten niveau kan op een analoog of een digitaal display zijn. 

Vorm en constructie van de tank

De vorm van de tank of het reservoir waarin het niveau moet worden gemeten, bepaalt de mate van lineariteit van de meetgegevens en is daarmee mede bepalend voor de toepasbaarheid van een specifiek type niveaumeting. Daarnaast bepalen andere constructiedetails – zoals de aanwezigheid van een roerwerk of een verwarmingsmantel – waar de opnemer kan worden gemonteerd. En ook dat heeft invloed op uw keuze voor een bepaald meetprincipe.

Mediumeigenschappen

Onder meer de volgende mediumeigenschappen zijn bepalend voor de keuze van het type niveauschakelaar of niveaumeter:

Viscositeit en dichtheid

De viscositeit (= de stroperigheid van het medium) is van invloed op het toe te passen meetprincipe, zeker wanneer de meetopnemer in contact staat met het medium. Een medium met een lage viscositeit – zoals water – laat zich gemakkelijk gieten en worden ‘dunvloeibaar’ genoemd. Een vloeistof met een hoge viscositeit – zoals honing – is minder makkelijk te gieten en noemen we daarom ‘dikvloeibaar’. De viscositeit van een vloeistof is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij niveaumeters met een vlotter is ook de dichtheid van het medium van belang in verband met het drijvende vermogen.

Temperatuur

Voor de nauwkeurigheid van de meting is onder meer van belang om te weten of de procestemperatuur constant of wisselend is. Is er sprake van ongebruikelijk hoge of lage omgevingstemperaturen, dan is ook dát een factor om rekening mee te houden.

Vervuiling, schuim- of dampvorming en agressiviteit

Er zijn diverse meetprincipes beschikbaar die uitstekend overweg kunnen met vervuilde media, terwijl andere uitsluitend geschikt zijn voor schone media zonder vaste delen. Ook factoren als turbulentie, luchtbellen, schuim- en dampvorming en agressiviteit zijn – zeker bij meetprincipes waarbij de meetopnemer in contact staat met het medium – van invloed op de keuzemogelijkheden.

 

Montagemogelijkheden

Voor de verschillende meetprincipes gelden verschillende montagewijzen, zoals:

 • Horizontale of verticale montage
 • Bovenop, in of aan een tank
 • Met buitendraad, flenzen, lasaansluiting of montagebeugel


Overige selectiecriteria

 • Mechanisch of elektrisch niveaumeetsysteem
 • Type meetopnemer:
  • in contact met het medium
  • contactloos
 • Gewenste meetnauwkeurigheid
 

Meetprincipes en meetinstrumenten

Voor het meten van niveau zijn tal van verschillende meetprincipes beschikbaar. Elk type niveaumeter is gebaseerd op een ander meetprincipe en ontworpen voor specifieke media en toepassingen. Hieronder treft u een kort overzicht aan van de beschikbare meetprincipes en de bijbehorende niveaumeetinstrumenten.

Peiltoestellen

Kijkglazen

Reflex peilglastoestellen 

Magnetisch peiltoestellen 

Mechanische niveauschakelaars

Vlotterbalschakelaars 

Horizontale vlotterschakelaars

Verticale vlotterschakelaars

Vaanschakelaars

Elektronische niveauschakelaars

Trilvork niveauschakelaars

Conductieve niveauschakelaars

Elektronische niveaumeters

Capacitieve niveaumeters

Ultrasone niveaumeters 

Hydrostatische niveaumeters 

Radar niveaumeters

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T  +31 88 855 80 01

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.