In dit artikel

Stroomlijnen van turnarounds in de industrie

Met de turnaround van chemische fabrieken gaan aanzienlijke risico's gepaard. Dit vereist een strak tijdschema, effectieve communicatie en strenge veiligheidsmaatregelen. Als onderhoudsmanager is het je taak om cruciale taken veilig en efficiënt uit te voeren tijdens shutdowns, terwijl jij je ook bezighoudt met de specifieke uitdagingen van je chemische fabriek.

Turnarounds vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de onderhoudskosten. En elke dag dat de productie wordt stilgelegd, leidt dit tot aanzienlijke financiële verliezen. Het is dus van cruciaal belang dat de planning wordt gevolgd en de uitgaven effectief worden beheerd. Door onsite services te integreren in je turnaroundstrategie kun je deze uitdagingen aanpakken en het hele proces stroomlijnen. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en een succesvollere turnaround van de fabriek.

technical

Uitgebreide voorbereiding met onsite services

Een succesvolle turnaround hangt af van een zorgvuldige planning en uitvoering. Als je onsite services opneemt in het voorbereidingsproces beschik je over nauwkeurige informatie over voorraadartikelen (zoals pakkingen, flenzen, kleppen, pompen, lagers en/of riemen), personeel, opleiding, certificering, garanties en uit te voeren werkzaamheden. Onnauwkeurige informatie kan leiden tot meer stilstand, terwijl correcte gegevens een effectievere planning vooraf mogelijk maken.

Onsite service providers, zoals ERIKS, kunnen ook tijdens de shutdown ondersteuning bieden door de verschillende apparaten te documenteren en deze aan het einde van de service te verstrekken voor het bijwerken van de nomenclaturen. Deze nauwkeurige gegevens maken een effectievere planning vooraf mogelijk en garanderen het succes van de turnaround.

Onsite service providers bieden de expertise die nodig is om een gedetailleerd overzicht van het turnaroundproces te maken, zodat de omvang van het werk kan worden beperkt en de tijd en kosten kunnen worden geminimaliseerd. Door samen te werken met een service provider kun je ook bepalen welke onderhoudstaken vooraf kunnen worden uitgevoerd of uitgesteld, zodat alleen essentiële werkzaamheden tijdens de turnaround worden uitgevoerd.

Door samen te werken met een service provider als ERIKS krijg je toegang tot een reeks diensten, waaronder training in het aanscherpen van processen om lekken te verminderen en bewustwording van bijvoorbeeld galvanische corrosie, voor meer veiligheid en kostenefficiëntie. Onze toegewijde interne teams werken vanaf de voorbereidingsfase nauw samen om een succesvolle turnaround te garanderen.

Met behulp van onsite services moet het volgende worden bepaald bij de voorbereiding van de turnaround:

 • Gedetailleerde kostenraming
 • Shutdown data en verwacht tijdschema
 • Doelen en doelstellingen
 • Criteria voor geplande werkzaamheden
 • Voorraadvereisten
 • Kernteams en extra personeel
 • Dynamische risicobeoordeling
   

Door bij de voorbereiding van de turnaround gebruik te maken van de expertise en ondersteuning van een onsite service provider, kan het proces worden gestroomlijnd en kunnen de kosten worden verlaagd, terwijl een veilige en efficiënte uitvoering wordt gewaarborgd.

Grondige planning en testen

Proactieve planning is cruciaal voor een succesvolle turnaround. De integratie van onsite services in het planningsproces helpt een duidelijk en efficiënt kader te creëren voor alle turnaroundactiviteiten. Zodat informatie op elkaar wordt afgestemd en resources optimaal worden benut.

Als onderhoudsmanager is het beoordelen van de kennis, vaardigheden en ervaring van het team essentieel voor het effectief toewijzen van verantwoordelijkheden en taken. Een onsite service provider kan dit proces ondersteunen door deskundig personeel te leveren, zoals field engineers, om de capaciteiten van het bestaande team aan te vullen.

Voor een proactieve aanpak begin je ruim van tevoren met het plannen van de turnaround. Het liefst al 6 maanden tot een jaar ervoor, afhankelijk van de omvang en hoeveel jaar de fabriek bestaat. Zo is er tijd voor aanpassingen, opleiding of het aanpakken van onvoorziene problemen.

Onsite services, zoals ERIKS Application Engineers, kunnen de activiteiten verder stroomlijnen door technische analyse en ondersteuning te bieden tijdens het voorbereidingsproces van de turnaround. In nauwe samenwerking met het team kunnen ze flensberekeningen beheren, effectievere oplossingen vinden, toezicht houden op de voorraad en, indien nodig, betere alternatieven adviseren.

Door diensten op locatie op te nemen in de planning- en testfases, profiteer je van hun expertise en ondersteuning, waardoor een efficiëntere, kosteneffectieve en succesvolle turnaround gewaarborgd is.

Werk samen met een betrouwbare onsite service provider

Als ERIKS begrijpen wij dat het minimaliseren van stilstand essentieel is voor de bedrijfsvoering, vooral wanneer het om grote financiële bedragen gaat. Wij zijn meer dan een betrouwbare service provider - wij zijn de strategische partner die zich inzet voor het succes van de turnaround.

Als je een vertrouwensrelatie met ons opbouwt, kun je ten volle profiteren van onze diepgaande kennis van apparatuur en ons inzicht in je fabriek. Door ons er vanaf het begin en gedurende de hele planningsfase bij te betrekken, kunnen wij het hele process ondersteunen en een soepele en efficiënte turnaround realiseren.

Bij ERIKS bieden we totaaloplossingen, niet alleen de levering van onderdelen. Wij zijn gespecialiseerd in diensten die de levering van bepaalde handelingen voor aanvang van turnarounds omvatten, zoals flensinspectie, berekening en flensbeheer. Ons team werkt nauw met je samen en werkt onvermoeibaar om de beste oplossingen op tijd en met precisie te leveren die perfect aansluiten op jouw specifieke behoeften.

Voorraadbeheer optimaliseren

Effectief voorraadbeheer is meer dan een noodzaak - het is de kern van kostenefficiënte en naadloze turnaroundoperaties. Als je met ons samenwerkt, vertrouw jij je voorraadbeheer toe aan een toegewijd team van experts die efficiëntie vooropstellen.

Onze unieke Plug & Play-oplossingen zijn ontworpen met het oog op jouw gemak. Wij leveren 20 ft containers, tot de rand gevuld met alle materialen die nodig zijn voor jouw turnaround. Wij werken nauw met je samen om te bepalen welke pakkingen, tapbouten, gereedschappen, kleppen, aandrijfcomponenten en onderhoudsproducten je precies nodig hebt, in de juiste maten en hoeveelheden. Dit zorgt voor onmiddellijke beschikbaarheid van essentiële materialen, wat een soepele werking vergemakkelijkt.

Maar daar stopt onze betrokkenheid niet. Wij beseffen dat het handhaven van de voorraad tijdens sluiting van de fabriek een ontmoedigende taak kan zijn. Daarom staan we klaar om ontbrekende of aangepaste producten snel te leveren, zodat jij je aan je shutdown-schema kunt houden terwijl jij je op andere dringende taken concentreert.

En om je turnaround-activiteiten verder te stroomlijnen, kunnen we kits en benchmarks opstellen om een snelle beschikbaarheid van artikelen te garanderen. Ons doel is om het proces te vergemakkelijken en je te helpen met een efficiënte afhandeling.

Besteed Turnaround Management uit voor een soepeler proces

Bij turnarounds werken vaak grote aantallen aannemers voor het eerst op jouw locatie, samen met personeel dat niet-routinematige taken uitvoert. Dit kan leiden tot enorme veiligheidsuitdagingen voor onderhoudsmanagers. Het uitbesteden van turnaround management aan een betrouwbaar team kan deze last aanzienlijk verlichten en het proces stroomlijnen.

Wij ondersteunen elk jaar shutdowns in verschillende chemische fabrieken, waarbij het onze prioriteit is om je activiteiten zo snel en veilig mogelijk weer op te starten. Ons ervaren turnaround management team werkt nauw samen met het personeel ter plaatse en biedt waardevolle kennis, expertise en ondersteuning.

In het geval van onverwachte problemen bieden wij real-time advies en hanteren we een systematische, gedisciplineerde aanpak om je turnaround soepel te laten verlopen. Ons brede assortiment producten en onze kennis van toepassingen op het gebied van afdichtingstechnologie, mechanische aandrijftechniek, stromingstechnologie en tools die 24/7 beschikbaar zijn om ter plaatse te ondersteunen, maken ons tot een betrouwbare partner voor het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden.

Door het turnaround management toe te vertrouwen aan een betrouwbaar team, kun je veiligheidsproblemen verminderen, de efficiëntie verbeteren en een succesvol en kosteneffectief proces garanderen.

De turnaround evalueren voor voortdurende verbetering

Het verwerven van waardevolle inzichten uit vroegere ervaringen is de sleutel tot het nemen van betere beslissingen voor toekomstige turnarounds. Of de fabriek nu een speciaal TA-team heeft of er om de 2-4 jaar één samenstelt, het is essentieel om eerdere turnarounds systematisch te documenteren en te analyseren. Zodat toekomstige teams ze gemakkelijk kunnen inzien en ze kunnen beoordelen.

Met uitgebreide gegevens over eerdere turnarounds kun je succesvolle processen identificeren en verbeterpunten opstellen voor afdelingsmanagers en andere stakeholders.

Denk bij de evaluatie van de doeltreffendheid van de turnaround aan de volgende vragen:

 • Was de turnaround op tijd en binnen het budget afgerond, met prioritaire werkzaamheden?
 • Zijn de debriefingsdocumenten en samenvattende verslagen over de turnaround beschikbaar?
 • Werden de KPI's gehaald of aangepast, en zo ja, hoe?
 • Werkten de communicatiekanalen effectief, zonder ruis?
 • Werden vorderingen en vertragingen gedurende het hele proces gedocumenteerd en weergegeven?
 • Zijn er feedback-enquêtes ingevuld en geanalyseerd?
 • Heeft de evaluatie mogelijkheden voor verandering aan het licht gebracht?
   

Door de tijd te nemen om elke turnaround te evalueren en ervan te leren, kunnen de processen voor toekomstige projecten worden gestroomlijnd, zodat de overdracht soepeler verloopt en andere TA-teams beter kunnen leren. Deze voortdurende evaluatie leidt uiteindelijk tot efficiëntere en kosteneffectievere turnarounds, waardoor de fabriek voortdurend wordt verbeterd.

Omarm flexibiliteit: voorbereiding op het onvoorziene in je turnaround

Hoewel een grondige planning essentieel is voor een succesvolle turnaround, is het even belangrijk om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Een Bill of Materials (BOM) wordt gewoonlijk op tijd geleverd, maar er kunnen zich nog steeds ongeplande storingen voordoen, vooral tijdens het weer opstarten van de plant.

Om de gevolgen van dergelijke onvoorziene uitdagingen tot een minimum te beperken, moet je ervoor zorgen dat je planning enige flexibiliteit toelaat en is het handig een sterke relatie met je leveranciers te onderhouden. Bij ERIKS hebben we een diepgaande kennis van apparatuur en potentiële problemen die zich tijdens een turnaround kunnen voordoen. Door met ons samen te werken, kunnen we je helpen onverwachte problemen zo effectief mogelijk te voorspellen, te plannen en te beperken.

Een slotwoord over efficiënte turnarounds

Concluderend kan worden gesteld dat de succesvolle uitvoering van een turnaround van een chemische fabriek een ingewikkeld evenwicht vereist van een grondige voorbereiding, een doeltreffend voorraadbeheer en het vermogen om te leren van ervaringen uit het verleden. Als strategische partner biedt ERIKS uitgebreide ondersteuning, diepgaande expertise en innovatieve oplossingen die een naadloos en efficiënt turnaroundproces mogelijk maken.

Ons unieke aanbod, waaronder Plug & Play Solutions en expertise op het gebied van voorraadbeheer, zorgt voor onmiddellijke beschikbaarheid van essentiële materialen en gestroomlijnde activiteiten. Bovendien biedt ons ervaren turnaround management team 24 uur per dag ondersteuning, waardoor veiligheid en efficiëntie gewaarborgd zijn.

Het succes van jouw fabriek is onze prioriteit. Vertrouw op onze expertise en support en laat ons deze reis samen afleggen om een vlotte, efficiënte en succesvolle turnaround te garanderen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.