In dit artikel

Environmental Monitoring bespaart energie en kosten

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel geworden van elke bedrijfsstrategie. Vanwege de verscherpte wet- en regelgeving deels noodzakelijk, maar vooral ook vanwege het toenemende bewustzijn bij industriële bedrijven dat ze veel duurzamer kunnen produceren. Wat ze vaak niet weten is dat ze daarbij ook nog eens een forse kostenbesparing kunnen realiseren. Met onze Environmental Monitoring Solutions ondersteunen we bedrijven bij het verduurzamen van hun productieomgeving met de juiste energiebesparende oplossingen.

Duurzaamheid vraagt om inzicht

Als het gaat om duurzaamheid dan is de wil er vaak wel, alleen het inzicht om de juiste beslissingen te nemen voor het ontwikkelen van een (nog) duurzamere productieomgeving ontbreekt vaak. Zeker bij bedrijven met complexe en omvangrijke productiefaciliteiten blijkt het lastig om productiedata te vertalen in concrete oplossingen die bijdragen aan een verhoogde duurzaamheid. Met het resultaat dat men vasthoudt aan bestaande processen en de ambitie om te verduurzamen meer naar de achtergrond verdwijnt. Terwijl juist bij die bedrijven de mogelijkheden om duurzamer én kosteneffectiever te produceren meestal volop aanwezig zijn. Environmental Monitoring biedt uitkomst. 

 

Impact op het milieu

Environmental Monitoring is een breed begrip. Het belangrijkste doel is de impact te meten die verschillende machines of onderdelen van het productieproces hebben op het milieu. Energieverbruik en CO2-uitstoot zijn daarin bepalende factoren. Het monitoringsproces analyseert verkregen data uit verschillende inspecties over een bepaalde periode. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om veranderingen door te voeren in het productieproces. Kleine aanpassingen in de gebruikte techniek of het toepassen van andere materialen/onderdelen in het productieproces hebben vaak grote impact. En kunnen ook een forse kostenbesparing opleveren.

Een ander belangrijk doel van Environmental Monitoring is compliancy met de geldende wet- en regelgeving. De ambitieuze duurzaamheidsdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs én de terughoudendheid van de overheid de afgelopen jaren om industriële verduurzaming te stimuleren, zorgen nu voor het versneld doorvoeren van wet- en regelgeving op dat vlak. Monitoring processen houden zorgvuldig bij of (onderdelen van) het productieproces daaraan voldoet. 

Heating plant technician standing by gas pipes and maintaining temperature inside power plant boiler room.

Processen met de meeste impact

Verminderd energieverbruik draagt het meeste bij aan verduurzaming. Zowel voor het milieu als de lagere energiekosten- en heffingen die je als producent daardoor betaalt. Environmental Monitoring richt zich daarom op machineonderdelen en processen waar energie een belangrijke rol speelt, zoals:

  • Stoomsystemen
  • Persluchtsystemen 
  • Pompen en slangen
  • Elektromotoren
  • Conveyor systemen
     

Stoomsystemen

Stoomsystemen zijn een belangrijk onderdeel van het Environmental Monitoring proces. Een groot deel van de energie die in een productiefaciliteit verloren gaat, wordt namelijk veroorzaakt door lekkages en defecte condenspotten. Wanneer een stoomsysteem niet regelmatig wordt gemonitord, is de kans groot dat na drie jaar ongeveer een kwart van de condenspotten stoom verliest. Dit leidt tot een hogere energierekening en een zwaardere belasting op milieu. Door je volledige stoomsysteem regelmatig te controleren, bespaar je fors op het energieverbruik.

Een periodiek Condenspotten Survey onderzoekt hoe de condenspotten in jouw productieomgeving functioneren. Indien nodig kunnen lekkende condenspotten direct vervangen worden. Ook wordt er kritisch gekeken of de juiste condenspot voor jouw toepassing wordt gebruikt. Een ander type condenspot kan bijdragen aan een meer energiezuinige productie.

Stoomspecialisten brengen daarnaast ook de leidingloop en diameters, het gebruik van de juiste appendages, de conditie van de leidingisolatie en de efficiëncy van het huidige stoomsysteem op jouw plant in kaart.    

Persluchtsystemen

Wat bedrijven vaak niet beseffen, is dat lucht in een productiefaciliteit heel duur is. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat het lekken van lucht de belangrijkste oorzaak is van energieverlies binnen de industrie. Bij controles komen specialisten van ERIKS regelmatig luchtlekkages tegen die gemiddeld 20% van de capaciteit bedragen. En dat terwijl in goed functionerende persluchtsystemen dit percentage nooit meer dan 5% mag zijn. Reden genoeg dus om regelmatig een luchtlekkage inspectie uit te voeren om de dure lucht in je systemen te houden en energieverlies te voorkomen.

Een luchtlekkage inspectie is alleen succesvol als het complete persluchtsysteem grondig wordt gecheckt. Door te beoordelen welke luchtlekkages het meeste bijdragen aan het luchtverlies kunnen herstelwerkzaamheden ingericht worden op basis van prioriteit. Door deze inspectie periodiek uit te voeren, houd je niet alleen het aantal lekkages en bijbehorende reparatiewerkzaamheden beperkt, het zorgt ook nog eens voor minder downtime en forse besparing op je energiekosten.

Pompen en slangen

We zien vaak dat de maat van de toegepaste pompen niet juist is. Een te grote pomp functioneert niet optimaal en verbruikt veel meer energie dan nodig. De juiste (kleinere) maat zorgt voor een forse energiebesparing. Het gevolg is namelijk dat je een kleinere motor gebruikt die de pomp van energie voorziet. Een investering die je vaak al in een jaar hebt terugverdiend. Een periodieke check op het functioneren van de pompen in jouw systemen vergroot niet alleen de veiligheid van het productieproces, door tijdig pompen te vervangen produceer je een stuk efficiënter en energiezuiniger.

Een periodieke inspectie van de gebruikte slangen in jouw productieomgeving is ook een belangrijk onderdeel van Environmental Monitoring. De Field Service Engineers van ERIKS voeren complete slangeninspecties en tests uit waarbij gekeken wordt of de slangen nog in goede staat zijn en of ze wel optimaal functioneren binnen de toepassing waarin ze worden gebruikt. Uit resultaten komt regelmatig naar voren dat andere slangen efficiënter reageren op het medium, de temperatuur en de druk en daarmee energie besparen en milieurisico’s verlagen.

Conveyor systemen

Conveyor systemen die verouderd zijn en veel onderhoud nodig hebben, verbruiken veel energie. Door regelmatig een check te doen op de efficiency en het energieverbruik van jouw conveyor systemen kan er bijtijds worden bijgestuurd en indien nodig onderdelen worden vervangen die de werking optimaliseert. Deze systemen worden namelijk veelal aangedreven door motorreductoren, kleine elektromotoren die ingebouwd een aandrijving hebben met wormschroef tandwielen. Reductoren worden steeds meer voorzien van kegeltandwielen en hebben een veel hoger rendement, wat flink energie bespaart.

Vervanging door een energiezuinige installatie, waarbij minder onderhoud voor minder downtime zorgt, is een andere rendabele oplossing. Het grote voordeel van een ontworpen transportsysteem van ERIKS is dat alle onderdelen van de aandrijftrein goed op elkaar aansluiten. Waarmee je het energieverbruik minimaliseert. Periodieke checks zorgen ervoor dat dit zo blijft.

Energiebesparing in de praktijk

Om verduurzaming zo efficiënt en succesvol mogelijk binnen een productieomgeving te implementeren, hebben bedrijven behoefte aan een bedrijf die alle kennis combineert in concrete oplossingen. ERIKS voert niet alleen scans en monitoring processen uit om vast te stellen waar energie bespaard kan worden, we hebben ook de techniek en procesoplossingen in huis om deze verduurzaming bij klanten te implementeren. Daardoor is ERIKS is voor veel grote bedrijven dé partner om mee samen te werken voor een duurzame, energiezuinige toekomst.

Monitoring van bestaande processen

In 2016 is ERIKS voor een grote klant met een omvangrijk, complex productieterrein met verschillende fabrieken begonnen met de eerste condenspotten surveys. Dit was nog op kleine schaal en vond  plaats in een paar fabrieken. Vijf jaar later hebben we een groter en veelomvattend plan gepresenteerd, wat heeft geleid tot het besluit dat de services om de potentiële besparingen in kaart te brengen niet uit het onderhoudsbudget, maar uit een speciaal daarvoor gealloceerd budget betaald konden worden. Vervolgens hebben we diverse services ingepland en uitgevoerd. Deze hebben we uitgerold over de hele plant, in totaal 11 fabrieken. Met de Condenspotten Survey hebben we inmiddels acht fabrieken gehad, begin 2023 zijn we daarmee verder gegaan. 

Uit de eerste scans kwam naar voren dat niet elke fabriek over een optimaal functionerend stoomsysteem beschikte. Met defecte condenspotten en onderdelen die vervangen moesten worden voor meer energiezuinige alternatieven. Vanaf 2022 zijn we als Strategic Service Supplier ook daadwerkelijk begonnen met de vervanging en verduurzaming van hun stoomsystemen. Het resultaat? We hebben in één jaar al ruim 1,5 miljoen euro aan (potentiële) besparingen gerealiseerd door verminderd stoomverlies. Tot 2030 kan er jaarlijks een vergelijkbaar bedrag worden bespaard, mits de onderdelen ook tijdig worden vervangen. De uitdaging bij deze opdrachtgever is dat in veel fabrieken de productie dag en nacht doordraait. Eens in de paar jaar ligt dat stil om na een paar dagen weer te worden opgestart. In die paar dagen moeten zoveel werkzaamheden worden gedaan, dat de vervanging van condenspotten weleens ongemoeid gelaten wordt. 

In 2022 hebben we ook de eerste luchtlekkage inspecties uitgevoerd. Daarbij hebben we ook luchtlekkages geconstateerd. De pilotfase hiervoor loopt nog. Maar met de bevindingen die we tot nu hebben gedaan, zien we al wel veel mogelijkheden voor besparingen. Met gerichte oplossingen kunnen lekkages worden verholpen en vervolgens bijdragen aan een energiezuinige productie. Denk aan het vervangen van afsluiters/kleppen, die worden aangestuurd met lucht om het geheel af te sluiten. Ook zien we dat in elke faciliteit kleine luchtleidingen met koppelingen lopen die uitdrogen en los komen te zitten. Met de voorgestelde verbeteringen kunnen we tot 2030 ruim 13 miljoen euro aan besparingen realiseren door luchtverlies te beperken.
 

Forse kostenbesparing door verminderd energieverbruik

Waar ook nog veel winst valt te behalen is het toepassen van energiezuinige motoren, waar op de meeste productiefaciliteiten nog geen gebruik van wordt gemaakt. Voor energiezuinig motoren is het zo dat ze niet alleen in de installatie zitten maar ook in gebouwen, denk bijvoorbeeld aan ventilatiesystemen of koeling. Bij verduurzaming gaat een bedrijf vrijwel altijd eerst voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar als je de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen in kW vergelijkt met het verhoogde rendement van energiezuinige motoren, dan is de besparing die je met de toepassing van efficiëntere elektromotoren drie keer zo hoog!

Projectteams van ERIKS werken momenteel hard om te kijken waar quick wins behaald kunnen worden en hoe aanpassingen in de productieomgeving op de lange termijn kunnen leiden tot minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot en een positieve impact op de gestelde milieudoelstellingen binnen het bedrijf. De meest duurzame energie is immers bespaarde energie. Wordt het volledige potentieel aan voorgestelde verduurzamende oplossingen benut, dan kan deze klant tot 2030 ruim 115 miljoen(!) euro aan kostenbesparingen realiseren.

Wil je meer weten over Environmental Monitoring en hoe dit kan bijdragen aan het (verder) verduurzamen van jouw productieomgeving? Neem dan contact op met een van onze experts.

Auteur

Eelco van den Broek

Eelco van den Broek

Key Account Manager

Eelco van den Broek

Auteur: Eelco van den Broek

Key Account Manager

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.