Mechanische verbruiksmeters

Watermeters

Watermeter zijn flowmeters met een specifieke toepassing: de totaaltelling van (drink)water. De specifieke uitvoeringen voor koud (≤ 50 oC) en warm (≤ 90 oC of 120 oC) water zijn herkenbaar aan de blauwe c.q. rode kleur. Koudwatermeters zijn optioneel leverbaar met Kiwa drinkwaterkeur. Meestal zijn watermeters zuiver mechanische volume- of turbinemeters die functioneren zonder hulpenergie. Het mechanische telwerk registreert hoeveel water er wordt afgenomen en kan niet worden gereset.

Uitlezing van de meterstand vindt doorgaans plaats via een mechanische meetinzet met een mechanische telwerk of via een digitaal display. Optioneel zijn ook watermeters leverbaar met pulsgevers voor registratie en uitlezing van het waterverbruik op afstand, evenals watermeters met draadloze verbindingen. Afhankelijk van de gewenste capaciteit zijn diverse meetprincipes beschikbaar. Welk meetprincipe voor uw toepassing het beste geschikt is, hangt met name af van de procesomstandigheden en het doel van de meting.

Werking en meetprincipes watermeters

Standaard watermeters zijn voorzien van een meetinzet met een natlopend telwerk, wat betekent dat het mechanische telwerk en de overbrenging in direct contact staan met het water. Bij watermeters met een drooglopend telwerk wordt het telwerk aangestuurd door de beweging van de rotor via een magnetische koppeling. Bij deze types blijft het telwerk altijd droog. Natlopende watermeters zijn voordeliger in aanschaf. Daar staat tegenover dat drooglopende watermeters beter afleesbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer het water algen bevat.

 

We onderscheiden de volgende meetprincipes:

Single-jet (enkelstraals) meetprincipe

Een watermeter volgens het single-jet meetprincipe is in feite een peddelwiel flowmeter waarbij het peddelwiel van één zijde wordt aangestroomd. De koppeling naar het telwerk is mechanisch of magnetisch.

Multi-jet (meerstraals) meetprincipe

Ook een watermeter volgens het multi-jet meetprincipe is een variant op de peddelwiel flowmeter. Bij dit type wordt het peddelwiel echter van meerdere zijden aangestroomd. Deze watermeters zijn leverbaar als droogloper, maar ook als natloper. Het multi-jet meetprincipe geeft ook bij lage flows al een nauwkeurige meting en wordt vooral toegepast bij kleine, eenvoudige watermeters.

Positive displacement (PD) meetprincipe

Watermeters die gebruikmaken van het Positive Displacement (PD) meetprincipe zijn qua werking vergelijkbaar met een verdringingsmeter, waarbij een of twee vrij beweegbare meetelementen mechanisch door het water worden verplaatst. Het water verdringt deze meetelementen waardoor ze gaan roteren. Alleen door het verdringen van de elementen kan er doorstroming plaatsvinden.

Bij dit type watermeter komt het meetprincipe neer op het verdelen van de waterstroom in eenheden van een vaste, gekalibreerde omvang. Door vervolgens het aantal eenheden te tellen dat de watermeter passeert, wordt de flow bepaald.

Woltmann meetprincipe

Watermeters met een grotere doorlaat – ook bekend als bulkmeters – werken vaak volgens het Woltmann meetprincipe. Woltmann watermeters zijn uitgevoerd met een magnetische overbrenging op het telwerk en staan bekend om hun hoge kwaliteit en lange levensduur. De watermeters zijn bovendien voorzien van een gebalanceerde turbine die – ook bij zeer lage flows – een hoge meetnauwkeurigheid waarborgt. Is het aannemelijk dat er langdurig sprake zal zijn van een lage flow door de leiding, dan verdient een investering in een Woltmann watermeter zich doorgaans snel terug.

Als bijkomend voordeel geldt dat bij dit type watermeter, dat de watermeter zowel horizontaal als verticaal kan worden geïnstalleerd. Optioneel zijn Woltmann watermeters leverbaar met een elektronisch register, een groot en eenvoudig af te lezen lcd-display en tal van communicatiemogelijkheden.

Montage-instructies

Hoewel watermeters tegenwoordig in nagenoeg elke stand mogen worden gemonteerd, dient u de montagestand – zeker bij stijgleidingen – altijd te controleren. Bronkopwatermeters zijn bijvoorbeeld speciaal ontworpen voor situaties waarin uitsluitend verticale inbouwruimte beschikbaar is en dienen dus verticaal te worden gemonteerd.

Installeer watermeters altijd op een vorstvrije locatie waarbij de meterstand duidelijk afleesbaar is. Let daarbij op de stromingsrichting van de watermeter, die met een pijl wordt aangegeven op het meterhuis.

Monteer watermeters zodanig dat ze constant met water zijn gevuld en dat ophoping van lucht in de meter is uitgesloten. Om terugstroming van water te voorkomen, verdient het aanbeveling om een terugslagklep in de meter uitgang te plaatsen.

Voor uitvoeringen met draadaansluiting kunnen draadkoppelingen apart worden besteld.

Oliemeters

Oliemeters zijn net als de watermeter flowmeters met een specifieke toepassing: de totaalmeting van olie, diesel en andere vloeibare brandstoffen naar bijvoorbeeld branders, ovens of motoren. Ook de oliemeter is een zuiver mechanische meter die geen hulpenergie vergt. Het telwerk registreert de afgenomen hoeveel brandstof en is direct afleesbaar. Oliemeters werken volgens het verdringingsprincipe (Positive Displacement ) en zijn niet gevoelig voor veranderingen in de viscositeit. 

Optioneel zijn oliemeters leverbaar met een digitaal display en/of met digitale pulsgevers voor registratie en uitlezing van het verbruik op afstand. Oliemeters kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd (mits het telwerk naar boven is gericht) en worden aangesloten met behulp van draad- of flensaansluitingen. Vanwege de toegepaste materialen zijn oliemeters ongeschikt voor niet-smerende media, zoals water.

Oliemeters zijn zogeheten volumemeters en werken volgens het verdringingsprincipe (Positive Displacement). Dit meetprincipe komt neer op het verdelen van de mediumstroom in eenheden van een vaste, gekalibreerde omvang. Door vervolgens het aantal eenheden te tellen dat de oliemeter passeert, wordt de flow bepaald. De rotatiesnelheid wordt doorgaans magnetisch gedetecteerd. Dankzij het toegepaste meetprincipe zijn oliemeters ongevoelig voor veranderingen in temperatuur en viscositeit. Hierdoor is een zeer betrouwbare nauwkeurigheid gewaarborgd.

Oliemeters kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, op voorwaarde dat het telwerk naar boven is gericht.

Gasmeters

Mechanische gasmeters zijn geschikt voor de totaaltelling van aardgas, stadsgas, propaan en butaan en zijn leverbaar in drie uitvoeringen. De balgengasmeter is geschikt voor meting van het gasverbruik in woningen en – in grotere maten – voor industriële tussenmetingen. De balgengasmeter is een zogeheten ‘volumetrische’ gasmeter waarbij het volume van de meetkamer bepalend is voor de capaciteit. Vanaf circa 40 m3/h is er sprake van grootverbruik en vaak ook een hogere druk. Voor dergelijke industriële gasmetingen zijn twee comptabele gasmeters leverbaar: de rotorgasmeter en de turbinegasmeter. Beide types voldoen aan de ijk-wettelijke nauwkeurigheidsgrenzen en mogen dus worden toegepast voor afrekening van het gasverbruik. De rotorgasmeter is uiterst nauwkeurig en kan compact worden ingebouwd. De turbinegasmeter is nauwkeurig, geschikt voor grotere capaciteiten en voordeliger in aanschaf. Het verbruik wordt weergegeven op het mechanische telwerk, maar kan optioneel op afstand worden uitgelezen (bijvoorbeeld draadloos via het beveiligde MBus-protocol).

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T  +31 88 855 80 01

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.