RoHS 3

Restriction of Hazardous Substances
(Europese verordening 2011/65/EU)

RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De basis hiervoor is in 2002 gelegd in de vorm van de richtlijn 2002/95/EG. Deze is in 2011 vervangen door de 2011/65/EU, die in juli van dat jaar van kracht geworden is en bekend staat onder de RoHS II. In 2015 is deze nogmaals geüpdate met de 2015/863, bekend als RoHS-3.

ERIKS hecht belang aan  het naleven van de RoHS II richtlijn. Het beleid is erop gericht dat uitsluitend producten worden verkocht die RoHS II compliant zijn. De waarborging hiervan is opgenomen in Kwaliteitsprocedures.

De algemene RoHS verklaring van ERIKS voldoet aan de laatste update (EU) 2015/863 en kunt hier downloaden.  

Alle detailinformatie over de RoHS II richtlijn 2011/65/EU kunt u hier downloaden.    

In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden. De stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien de concentratie (gewichtsprocent) onder de hieronder vermelde maximum van het homogene materiaal blijft. Het betreft het bij de onderstaande chemische stoffen vermelde gewichtspercentage:

 • Lood (0,1 %) 
 • Kwik (0,1 %) 
 • Cadmium (0,01 %) 
 • Zeswaardig chroom (0,1 %) 
 • Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %) 
 • Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %) 
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)* 
 • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)* 
 • Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)* 
 • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)* 
   

* De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van EEA die voor 22 juli 2019 op de markt zijn gebracht, en op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur, die voor 22 juli 2021 op de markt zijn.    

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer
T +31 88 855 85 58

Of mail direct

General contact

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws, blogs & cases

Altijd op de hoogte met het laatste ERIKS nieuws.