Tailormade doseerunit voor staalproducent

Basisindustrie

Een Nederlandse vestiging van een van ’s werelds leidende staalfabrikanten produceert onder meer voorgelakt staal in diverse kwaliteiten. Dit materiaal wordt toegepast in tal van producten, variërend van gevelpanelen tot garagedeuren, van auto’s tot bakblikken en van radiatoren tot wasmachines. Om het productieproces te verduurzamen, besloot de staalfabrikant afgelopen jaar om in de verflijn – waar het staal van een beschermende coating wordt voorzien – over te schakelen op een chroomvrij voorbehandelingsprocédé met het milieuvriendelijker hechtmiddel Bonderite. In samenwerking met de opdrachtgever ontwikkelde en bouwde ERIKS hiervoor een doseerunit met drie plug & play regelstraten op maat.

Bundeling van applicatie- en proceskennis

Posthuma: “Voor de ontwikkeling van de nieuwe doseerstraat hebben we een breed projectteam geformeerd waarin onze applicatiekennis en praktijkervaring is gebundeld met de proceskennis van de klant. In teamverband hebben we uitvoerig gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen en dat heeft uiteindelijk geleid tot de engineering en bouw van een bedrijfszekere en onderhoudsarme plug & play meng- en doseerunit.” De nieuwe applicatie omvat drie regelstraten: een reduceerstraat voor het realiseren van een constante waterdruk en twee flowregelingen voor het doseren van het demiwater en het hechtmiddel. 

Beaufort: “De beide flowregelstraten meten constant de actuele flow van het medium en koppelen deze terug aan een PLC. Hierdoor kunnen de regelkleppen voortdurend worden bijgesteld en blijft de mengverhouding optimaal. Daarnaast hebben we de buffertank voorzien van een nieuwe niveaumeting, zodat deze tijdig wordt bijgevuld en een alarm initieert op het moment dat de tank dreigt leeg te raken.

Onderhoudskosten gedaald met 75%

Hoewel aspecten als duurzaamheid en bedrijfszekerheid van het voorbehandelingsprocédé voorop stonden, speelde ook de TCO bij de ontwikkeling van de doseerunit een belangrijke rol. “Omdat de aanvangsinvestering bij dit project een grote invloed zou hebben op de TCO, hebben we uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om de engineeringskosten te drukken”, blikt Posthuma terug. “Onze opdrachtgever had de ervaring dat het uitwerken van een project van deze omvang door een extern ingenieursbureau al gauw 2,5 ton zou kosten, zonder de zekerheid dat de geboden oplossing goed zou werken. 

Door te vertrouwen op onze product- en applicatiekennis, de skills van onze engineers en de veldassistentie van ons serviceteam tijdens de opstart is de totale investering voor het gehele project uiteindelijk 60% lager uitgevallen. De geleverde oplossing is bovendien nauwkeuriger, minder storingsgevoelig en onderhoudsvriendelijker, waardoor de onderhoudskosten structureel met circa 75% zijn gedaald. De combinatie van een relatief beperkte investering en een reductie van onderhoudskosten hebben er dan ook voor gezorgd dat de TCO ruim binnen de beoogde bandbreedte blijft. En dat kan grotendeels worden toegeschreven aan de uitstekende onderlinge samenwerking en onze praktische benadering van de probleemstelling.”

 

Gerelateerde artikelen

Onze services voor maatwerk

Complete stoomprocesbenadering

Een optimaal functionerend stoomsysteem vergt na een goed systeemontwerp ook periodieke inspecties en onderhoud. In de praktijk functioneren namelijk veel onderdelen onvoldoende of is de leidingisolatie gebrekkig, waardoor kostbare stoom verloren gaat. ERIKS biedt waardevolle services waarmee u uw stoomsysteem in topconditie brengt én houdt: Total Steam Solutions.

Energiebesparende oplossingen

U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.