Energiebesparing in de voedingsmiddelenindustrie

Wat is de visie van ERIKS?

De voedingsmiddelenindustrie is continu in beweging. Recente ontwikkelingen als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, schetsen een zorgwekkend beeld. Duurzaam produceren en energie besparen tijdens het productieproces, komen daardoor in een stroomversnelling. Is de industrie wel voorbereid op dit soort ontwikkelingen? En hoe gaan we voldoen aan de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord?

In 2050 willen we, als maatschappij, klimaatneutraal produceren. Daarvoor is nog het nodige werk aan de winkel. De afgelopen 20 jaar is het energieverbruik met 50% toegenomen, waarvan 30% rechtstreeks toegeschreven kan worden aan industriële toepassingen. Elektromotoren vertegenwoordigen 50% van het totale elektrische energieverbruik in Europa (Bron: Europese Commissie). Steeds meer voedselfabrikanten weten dat ze ‘iets moeten doen’ met duurzaamheid. Maar waar begin je, welke investeringen moet je doen en waar liggen de quick wins? 

Tijd voor actie  
Steeds meer bedrijven worstelen met dit onderwerp. Recente ontwikkelingen laten zien hoe het er nu voorstaat en hoe kwetsbaar we als maatschappij zijn. Ook dat merken we bij ERIKS. Henk Hoveling, Key Accountmanager bij ERIKS ziet het dagelijks: “De productiekosten zijn de lucht in geschoten en directies voelen dat het tijd is om veranderingen door te voeren. Maar toch weten ze niet waar ze moeten beginnen. Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt.”

De eerste duurzame stap
Een eerste stap zetten kan lastig zijn. ERIKS wil hierover meedenken. We hebben de kennis, de succesverhalen en we wéten dat we kunnen helpen. We kunnen door enkel mee te denken, slimme alternatieven aandragen. Niet alleen door goedkopere producten te adviseren, ook door oplossingen te bieden die de bedrijfsvoering naar een hoger niveau tille

Zonder juiste budgettering geen duurzame investering

Vaak is het beleid niet het probleem. De uitvoering daarvan, wel. Volgens Hoveling is dit precies de bottleneck: “Ik zie mooie beleidsplannen op tafel liggen, om energie te besparen bijvoorbeeld. Om dit te kunnen doen, moet er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld persluchtlekkage. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van een bepaalde afdeling, zoals de Technische Dienst, die geen aangepast budget krijgt om duurzame investeringen te doen. De budgettering valt dus in verschillende silo’s, waardoor een duurzame investering nooit op de prioriteitenstapel komt te liggen.”

Duurzaamheid zou prioriteit moeten zijn

Ook Peter Kuijs, Segment Marketeer bij ERIKS, ziet prioriteiten verspreid liggen: “Hoewel het in de ideale wereld wel zo zou moeten zijn, is duurzaamheid voor voedselfabrikanten vaak niet het uitgangspunt. De output is dat wel; iedereen heeft immers een bedrijf te runnen en stilstand betekent extra kosten. Dus zodra bijvoorbeeld die motor kapotgaat, is het essentieel om de schade van productiestilstand te beperken – en dus zo snel mogelijk reparaties uit te voeren. Weinigen TD’ers durven op dat moment dan nog een extra investering te doen voor een energiezuinigere variant. En dat terwijl de aanschafprijs van een energiezuinige motor maar 1% van de TCO is.

Start met quick wins

Tegelijkertijd is er ook veel winst te behalen door energiezuinige oplossingen door te voeren. Hoveling: “We hebben casussen waar we echt veel energie (en daarmee geld) hebben bespaard voor onze klant. De top-downbenadering, waarbij het hoofdkantoor een beleid predikt, blijkt vaak niet of nauwelijks uit te voeren in de realiteit. Laten we het daarom juist vanaf de andere kant proberen. Zet ons maar in de fabriek of laat mij een dag op de plant meelopen. Vervolgens ontvang je een presentatie over de huidige status. Ik laat zien wat ERIKS hier kan betekenen, inclusief een uitwerking van de investering en wat het oplevert. Zo heb ik bij een klant onlangs de condenspotten vervangen, wat alleen al een energiebesparing opleverde van meer dan 7 ton per jaar.”

Elkaar stimuleren tot duurzaam gedrag

Bij ERIKS willen we een positieve bijdrage leveren door de industrie efficiënter en duurzamer te maken. Met andere woorden: we willen de industrie toekomstbestendig maken. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we met elkaar. Het is een continue zoektocht naar trends, mogelijkheden, kansen en uitdagingen. Daarom starten we met een Round Table waarbij we directieleden van productiebedrijven en machinebouwers uitnodigen om met elkaar aan tafel te gaan. Wat speelt er in de branche? Waar lopen jullie tegenaan en hoe kunnen we samen tot ideeën komen? Zo kunnen we elkaar helpen bij stimuleren om duurzame keuzes te maken.

 

Toekomstmuziek: mooie samenwerkingen en predictive maintenance

Door inzichten en oplossingen met elkaar te delen, kunnen we technologische ontwikkelingen sneller productief en efficiënt inzetten. Zo leveren we samen een bijdrage aan energiebesparing. In de toekomst verwachten we meer van deze samenwerkingen en open innovaties tussen partners van binnen en buiten de keten. Dit is bevorderlijk voor de werktuigbouwkundige omgeving waarbij digitale technologieën een steeds grotere rol spelen. Enkel kennis van alleen technische componenten is niet meer voldoende. ERIKS ziet klanten steeds meer gebruik maken van het Smart Asset Management oplossingen. Door data te verzamelen kunnen we voorspellingen doen over onderhoud. Voorspellend onderhoud, ook bekend als predictive maintenance, biedt veel mogelijkheden voor het besparen van energie. Wij zien het als een uitdaging om predictive maintenance te realiseren voor componenten en systemen die veel energie verbruiken en zo energiereductie te realiseren. 

 

We komen graag met u in contact

Wilt u ook meer weten over energiebesparing in de voedingsmiddelenindustrie of kunt u ons verder helpen met vraagstukken hierover?
We staan altijd open voor interessante gesprekken. Neem contact op met Henk Hoveling of Peter Kuijs

 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.