Waterslag in stoomsystemen

Kent u het rammelende, tikkende geluid bij het opstarten en/of in bedrijf zijn van uw stoomsysteem? Wellicht ervaart u dit geluid als normaal, maar eigenlijk is het een waarschuwing voor een in potentie zeer gevaarlijk fenomeen: waterslag. Regelmatig onderhoud en inspectie van (de componenten in) uw stoomsysteem zijn dan ook essentieel!

Waterslag in uw stoomsysteem veroorzaakt gevaar

Een belangrijke oorzaak van waterslag is een slechte afvoer van condensaat in het stoomsysteem. Het condensaat dat zich hierdoor in het stoomsysteem ophoopt, wordt namelijk met de stoom meegevoerd en botst daarbij met zeer hoge snelheden tegen bochten, afsluiters en andere appendages. En dát veroorzaakt waterslag (figuur 1).

figuur 1

figuur 2

Met name de hoge snelheden waarmee het condensaat door de leidingen kan stromen, werkt sterk gevaar verhogend. Ter illustratie: waar vloeistof in een vloeistofsysteem met circa 2m/s door de leidingen stroomt, kan condensaat in een stoomsysteem een snelheid van circa 25m/s bereiken. Dat is 12,5 maal zo snel en dát komt neer op circa 150 maal meer kinetische energie! En zo’n extreme toename van kinetische energie kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen, zoals leidingen die volledig van de muur worden gerukt of exploderende afsluiters (figuur 2).

Waterslag verkort de levensduur van uw stoomsysteem

Naast het gevaaraspect heeft condensaat bovendien een negatief effect op de levensduur van uw stoomsysteem. Zo kan de levensduur van een goed geïnstalleerd reduceerventiel – dat normaal gesproken jaren mee kan – door condensaat in uw stoomsysteem teruglopen naar minder dan 1 jaar.

Zo voorkomt u waterslag

Om ophoping van condensaat en (daardoor) waterslag in uw stoomsysteem tegen te gaan, is het noodzakelijk dat:

  • alle stoom- en condensaatleidingen goed zijn aangelegd
  • de stoom droog is
  • condenspotten niet zijn geblokkeerd zodat condensaat goed wordt afgevoerd (figuur 3)

figuur 3

Om uw stoomsysteem in optimale conditie te houden en waterslag te voorkomen, biedt ERIKS u een uitgebreide stoomsysteeminventarisatie  aan. Hierbij brengt een van onze stoomspecialisten uw complete stoomsysteem in kaart en wordt het stoomsysteem – inclusief alle condenspotten – grondig gecontroleerd. U ontvangt hiervan een gedegen rapport met situatiefoto’s, thermo grafische beelden om lekkages en/of blokkades in beeld te brengen en aanbevelingen.

Daarnaast kunt u kiezen voor een – beperktere – condenspottensurvey. Hiermee kan snel worden bepaald of de condenspotten in uw stoomsysteem goed functioneren, lekken of zelf zijn geblokkeerd. Ook van de condenspottensurvey ontvangt u een uitgebreide rapportage met bevindingen en aanbevelingen.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.