Engineering_software_header_680x208

Software ontwikkeling

Embedded software

Software wordt steeds belangrijker op het gebied van motion. Op de afdeling engineering wordt software ontwikkeld voor Microcontrollers, Motion Controllers, Windows Applicaties voor PC, Smartphone of Tablet en intelligente motoren. 

De embedded software wordt ontwikkeld voor microcontrollers van stMicroElektronics of Renesas. De microcontrollers worden gebruikt voor eigen producten zoals de IMC5510 (DC motor controller) en MDC4(Schuifdeur controller), maar ook voor klantspecifieke oplossingen. De software wordt met PC-Lint uitgebreid gecontroleerd op fouten om te voldoen aan de Coding Guidelines en om een betrouwbaar product te kunnen leveren.

Bij deze embedded software ontwikkeling wordt juist gebruik gemaakt van eerder ontwikkelde software die al uitgebreid getest en goedgekeurd is. Hierbij is er al veel eigen software beschikbaar met betrekking tot motion control, zoals functieblokken met stroom-, snelheid- of positieregelingen.

Diverse producten maken gebruik van een eigen ontwikkelde bootloader waarbij het achteraf eenvoudig is om de software te updaten, dit kan dan bijvoorbeeld via Ethernet, Bluetooth, RS232 of USB.

Motion Controllers van bijvoorbeeld Schneider Electric worden ingezet om complexe bewegingen, voor meerdere assen, mogelijk te maken. Bijvoorbeeld XYZ-systemen met flying sheer of CNC applicatie. De Motioncontrollers worden met CoDeSys geprogrammeerd. Daarnaast is een CANStack functieblok ontwikkeld voor diverse CANOpen toepassingen. Hiermee is het mogelijk diverse motoren of andere CANOpen devices te gebruiken.

Diverse applicaties

Visual Studio en voornamelijk C++ en C# wordt gebruikt voor de ontwikkeling van software voor PC, Smartphone of tablet. Voor applicaties die een visualisatie en een aansturing voor motoren vereisen (d.m.v. een bussysteem) wordt het visuele deel ontwikkeld in C# en het aansturingsdeel in C++ als DLL. Het visuele deel kan afgestemd worden op gebruik met een touchscreen.

Standalone motoren worden geprogrammeerd volgens de programmeeromgeving van de leverancier. De software kan worden geschreven om bewegingen uit te voeren en te reageren op sensoren. Ook is het mogelijk een sequence van bewegingen te programmeren.

Voor de aansturing en communicatie kan, afhankelijk van de toepassing, gebruik worden gemaakt van diverse communicatiemethoden bijvoorbeeld: Ethernet, CANOpen, serieel, USB, Bluetooth, Modbus, RS232, RS485. 

Grote series

Voor grotere series kan een testsysteem ontwikkeld worden, om zo het product te testen op de gewenste eisen. Bijvoorbeeld of de benodigde krachten behaald kunnen worden, Burnin testen in een oven voor langere tijd, bijvoorbeeld 48 uur. Software op een PC stuur dit aan en zal de gegevens opslaan in logfiles en een PCB of apparaat goed- of afkeuren.