Engineering_meetmiddelen_header_680x208

Meetmiddelen

Elektronica en EMC

Met betrekking tot meetmiddelen heeft ERIKS Schoonhoven de nodige faciliteiten in huis. Op zowel elektronica als mechanica gebied hebben we diverse middelen ter beschikking.

Rond een elektronica product kunnen met eigen meetmiddelen de signalen worden meten. Met behulp van een multimeter en een snelle digitale storage oscilloscoop kunnen nagenoeg alle signalen geanalyseerd worden. Rond communicatiesystemen beschikken we over diverse tools om de signalen te kunnen beoordelen. Dit voor onder andere CAN, RS232, RS485, USB, Ethernet.

Daarnaast beschikken we over een eigen Pre-compliance EMC test ruimte waarbij we zowel radiated als conducted emissie kunnen meten. In een eigen kooi van Faraday is er nauwelijks last van storing van buiten af. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium EMC-problemen voorkomen of gecorrigeerd worden.

Mechanica

Met betrekking tot de mechanische specificaties kunnen we veel voorkomende maten zelf meten, door middel van gekalibreerde meetmiddelen. Hierbij denken we dan aan schuifmaten, micrometers en diverse kalibers voor voorkomende as-passingen.

Binnen applicaties kunnen de krachten bepalen met behulp van een elektronische kracht meter. Van motoren kunnen we koppel meten met onze eigen ontwikkelde koppelmeter.

Omgevingsfactoren

Na een ontwikkeling is het mogelijk om de producten in duurtest te zetten. Dit kan in een speciaal ingerichte testruimte maar het is ook mogelijk de testen uit te voegen in een temperatuurgeregelde vriezer of oven.

Naast de in Schoonhoven aanwezige meetmiddelen is er beschikking over specifieke meetmiddelen die binnen de ERIKS groep aanwezig zijn. Te denken valt aan een 3D-meetapparaat, hardheidmetingen en compleet ingerichte geklimatiseerde meetruimten in diverse vestigingen.

Tot slot kunnen er metingen uitgevoerd worden bij gecertificeerde testlaboratoria volgens specifieke normen, zoals EMC, waterdichtheid of andere maatvoeringen.