Engineering_elektronica_header_680x208

Elektronica

Ontwerpfase

Het ontwikkelen van eigen elektronica geeft de mogelijkheid tot het maken van inventieve ontwerpen en designs voor eigen producten, maar ook voor klantspecifieke toepassingen. Een ontwerp vanaf het begin toespitsen op het eindproduct zorgt voor een optimale afstemming.

Een ontwikkeling start bij het vaststellen van specificaties en het einddoel. Als hierin overeenstemming is bereikt, kan gestart worden met het opzetten van het schema. Na het ontwerp kan een routing gemaakt worden waarbij onder andere rekening gehouden wordt met EMC, warmte ontwikkeling, stromen en communicatie lijnen zodat alle onderdelen op een PCB goed kunnen functioneren. Tevens kan een ontwerp afgestemd worden op een bepaalde norm en of redundantie. Voor het routen worden componenten geselecteerd. Vaak zijn dit componenten uit onze database deze zijn getest en gevalideerd. Nieuwe componenten worden eerst uitvoerig getest en gecontroleerd. Eventueel wordt een schakeling opgebouwd om testen uit te voeren.

Routing

Na een routing kan er een prototype ontwikkeld worden. Dit wordt gedaan om het geheel te testen en te controleren. Afhankelijk van de complexiteit kan worden besloten om voor het prototype deelschakelingen te gaan testen en kan verschillende routing opgezet worden om de verschillen te meten en het beste ontwerp te kiezen.

Software

Tijdens de ontwikkeling van het prototype wordt vaak al begonnen met de ontwikkeling van de embedded software voor de microcontroller. Er wordt gebruikt gemaakt een bootloader zodat een nieuwe firmware versie altijd ge-update kan worden. Daarnaast kan ook PC software ontwikkeld worden zodat het product met een PC kan communiceren om bewegingen uit te voeren of kan worden geconfigureerd. 

EMC testen worden aan de printen gedaan in onze testfaciliteit. Dit om te zien of verstoringen optreden of dat er signalen zijn die buiten de normen vallen.

Grote series

Voor grotere series kan een testkast ontwikkeld worden om het product functioneel te kunnen testen. Dit kan een functionele test zijn, maar ook een duurtest of een combinatie. Op deze manier kunnen we de kwaliteit garanderen van een serie van 100 stuks, maar ook van 10.000 stuks of meer.