Slijtvaste elastomere kunststoffen Slijtvaste elastomere kunststoffen

Op plaatsen in een proces waar producten of grondstoffen over een vaste ondergrond glijden, of op een vaste ondergrond vallen, ontstaat slijtage. Slijtage is het door voortdurende wrijving of gebruik, afnemen van massa, sterkte of bruikbaarheid. Het is veelal ongewenst en leidt tot schade of productiestilstand. Slijtage door glijdende of vallende producten gaat bovendien vaak gepaard met geluidsoverlast. Slijtage wordt beïnvloed door een aantal omstandigheden, te weten:

  • Soort product – zand veroorzaakt meer slijtage dan pinda’s
  • Bewegingsvorm – glijden veroorzaakt minder slijtage dan vallend
  • Vorm product – glasscherven veroorzaken meer slijtage dan bonen
  • Snelheid – hogere snelheid geeft meer slijtage
  • Temperatuur – slijtvastheid loopt terug bij verhoogde temperatuur
  • Vochtigheid – in droge toestand meer slijtage dan in natte toestand

Wij leveren een assortiment extreem slijtvaste elastomere kunststoffen waarmee al uw slijtageproblemen bij de opslag, overslag en transport van producten of grondstoffen zijn op te lossen.