Ademhalingsbescherming 

 

 

Fijne deeltjes, giftige gassen, dampen, rook of nevel in de atmosfeer zijn latente gevaren voor de gezondheid. Op de korte termijn kunnen deze acute problemen aan de luchtwegen veroorzaken of verergeren en op de lange termijn beïnvloeden ze de longfunctie wat uiteraard funeste gevolgen kan hebben. 

Preventie

Door preventief te handelen en werknemers van geschikte maskers te voorzien kan een groot deel van de ongezonde effecten worden voorkomen. Het juiste gebruik van deze maskers is echter cruciaal. Wanneer de maskers niet juist worden opgezet of niet volledig overeenkomen met het gezichtsprofiel, is de bescherming onvoldoende of is er helemaal geen sprake van bescherming. Daarom hecht ERIKS zoveel belang aan het correcte gebruik van de maskers voor eenmalig gebruik.

Een pastest bepaalt welke type masker het beste past Bij de drager. Ook worden de werknemers hierBij getraind om het masker juist te dragen.

Zuurstof

Een mens kan niet zonder. Onder bepaalde werkomstandigheden wordt deze vitale lucht ongezond en zelfs (levens)gevaarlijk om in te ademen. De lucht in een werkomgeving is vaak op zichtbare wijze, maar even vaak op onzichtbare wijze, verontreinigd door stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en/of stoom. 

Combinaties van verontreinigingen zijn ook mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing. In dergelijke risicovolle omgevingen zijn preventieve maatregelen of de bescherming van de luchtwegen essentieel voor uw welzijn en/of dat van uw medewerkers.

Ademhalingsbescherming kan worden onderverdeeld in afhankelijke en onafhankelijke ademhalingsbescherming. 

 

Stofmaskers

Wat is de OEL-waarde?

Voor elke schadelijke stof is er een OEL (Occupational Exposure Limit, grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling). Dit is een drempel die de maximaal toelaatbare concentratie van gassen of dampen in ml/m³, van stofdeeltjes in ppm (parts per million) of van vezels in f/m³ (vezels per m³) aangeeft.

De OEL-waarden worden regelmatig aangepast in het kader van de voortgang van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer deze MAC-waarde wordt overschreden, is het dragen van ademhalingsbescherming verplicht.

Wet- en regelgeving

CMR

Zijn carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (voortplantingsverstorende) stoffen. Deze stoffen op zichzelf zijn kankerverwekkend of kunnen in combinatie met andere stoffen (mutagene stoffen) kanker veroorzaken. Voortplantingsverstorende stoffen kunnen een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade aanrichten tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en aangeboren aandoeningen tot gevolg hebben. 

NPF - nominale beschermingsfactor

Het theoretische beschermingsniveau van een gasmasker is gebaseerd op de gemeten prestaties tijdens de tests in laboratoria. De NPF wordt berekend door de totale lekkage (TIL), zoals gespecificeerd in desbetreffende norm, te delen door 100. De maximale concentratie van een stof in de lucht, waartegen een gasmasker bescherming biedt, wordt berekend door vermenigvuldiging van de NPF met de grenswaarde (gespecificeerd in lijsten van de Europese autoriteiten). De nominale beschermingsfactor is een waarde die het niveau van minimale bescherming van het desbetreffende soort masker aangeeft. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de bescherming. 

APF - toegewezen beschermingsfactor

Bepaald op basis van de praktische tests op de werkplek. DaarBij wordt rekening gehouden met onvoldoende onderhoud, instructie, onjuist gebruik, verplaatsing, enzovoort. Zoals aangegeven in BS4275, is APF het beschermingsniveau dat realistisch is voor 95% van de opgeleide en begeleide gebruikers.

Selectie en gebruik 

ERIKS helpt u niet alleen Bij het kiezen van een masker voor eenmalig gebruik, maar geeft u ook meer informatie over hoe deze hoogwaardige producten moeten worden gebruikt om een optimale bescherming te garanderen.

Waarschuwing:

Maskers voor eenmalig gebruik mogen niet worden gebruikt in atmosferen met zuurstofgebrek of tegen schadelijke gassen en dampen in concentraties boven de grenswaarde. Verkeerd gebruik en een slechte pasvorm leiden niet tot de gewenste resultaten en kunnen funeste gevolgen hebben. Volg de pasinstructies altijd zorgvuldig op. Dragers van maskers moeten worden getraind in het juist opzetten van maskers. 

Pasvormtesten

Er zijn 2 methoden voor pasvormtesten: kwalitatief en kwantitatief. Een kwantitatieve pasvormtest meet de geschiktheid van de pasvorm van een gasmasker door het numeriek meten van de hoeveelheid lekkage in het gasmasker. De OSHA-protocollen omvatten het gebruik van een PortaCount-, CNC- of CNP-test. Een kwalitatieve test is een eenvoudige positieve of negatieve uitslag aan de hand van de hieronder toegelichte methode. Goed aansluitende wegwerp- en herbruikbare halfgelaatsmaskers kunnen worden getest met behulp van beide methoden. 

Waarom passen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming tegen specifieke risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. PBM kunnen de gebruiker ook blootstellen aan gevaar door onjuist gebruik, onjuiste toepassing enzovoort. De juiste keuze van PBM en het correcte gebruik ervan zijn derhalve noodzakelijk.

Meer dan in het geval van handschoenen, schoeisel of veiligheidsbrillen, is de juiste pasvorm van een gasmasker essentieel voor de effectiviteit ervan. Een pasvormtest omvat een training over hoe u een masker correct opzet om te zorgen voor een goede afdichting.

 

Pasmethode

Een gebruiker moet eerst instructies krijgen over hoe hi- een masker juist opzet. Vervolgens wordt er een kap over het hoofd geplaatst, met het masker nog op. Een zoete of bittere oplossing wordt met een nevelspuit in de kap gespoten. Als de drager de stof kan proeven, vindt opnieuw controle plaats en wordt het masker afgesteld tot het niet meer lekt.

De test is pas succesvol als de werknemer niets meer proeft. Het masker wordt vervolgens goedgekeurd. Neem contact op met uw plaatselijke ERIKS Servicecenter voor meer informatie

 

 

Half- en volgelaatsmaskers met vervangbare filters

Deze maskers worden gebruikt ter bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes. De stoffilters worden aangegeven door de kleurcodering wit en de letter P1, 2 of 3. Deze filters worden alleen gebruikt als verwisselbare filters in maskers. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, kiezen welk type filter hij/zi- in het masker wil plaatsen.

Systemen met luchttoevoer 

In installaties, op werkplekken, moeilijk toegankelijke plekken, in gesloten ruimten enzovoort waar het zuurstofgehalte in de omgevingslucht wellicht te laag is, en/of waar te hoge concentraties van stoffen aanwezig zijn die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, is het dragen van onafhankelijke ademhalingsbescherming verplicht. Deze ademhalingsbescherming moet bestaan uit ademhalingsbeschermingsapparatuur die niet afhankelijk is van de omgevingslucht zoals onafhankelijke ademhalingsapparatuur.

Door motoren aangedreven systemen en systemen met luchttoevoer bevatten 3 eenvoudig te selecteren modules die met elkaar kunnen worden gecombineerd: 

  • Ademhalingsapparatuur
  • Een kap
  • Een ademhalingsbuis

Productoverzicht ademhalingsbescherming

Ademsystemen

Ademsystemen

Halfgelaat maskers

Halfgelaat maskers

Stofmaskers

Stofmaskers

Volgelaat maskers

Volgelaat maskers

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

VMI

Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.

Eenvoudig online zaken doen via de ERIKS webshop

De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Duurzaam AFAS Clubhuis zet nieuwe standaard

Geprefabriceerde elementen van Homij en ERIKS verkorten installatietijd bij bouw van duurzaam AFAS C...

High tech industrie stuwt ERIKS naar ongekend niveau

Martin van Zaalen – Link Magazine

De Semicon industrie is een zeer innovatieve markt. Nederland speelt een essientiële rol in de suppl...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 81 70

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies