Over-ERIKS---voedselveiligheid

Voedselveiligheid: gegarandeerd door ERIKS

Professioneel partner voor de voedingsmiddelenindustrie

Sinds de oprichting is ERIKS actief als toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie. Van leverancier van afdichtingen voor melkfabrieken in Noord-Holland heeft ERIKS zich ontwikkeld tot professioneel partner voor de gehele industrie. Onze klanten zijn actief in alle segmenten: van zuivel, frisdrank, alcohol, poeders, grondstoffen tot groenteverwerking.

Voedselveiligheid en reductie van de Total Cost of Ownership zijn de uitgangspunten van ERIKS bij haar activiteiten voor de voedingsmiddelenindustrie. 

erifood-eriks-kunststoffen

Voor elke toepassing wordt aan de hand van een aantal criteria het juiste materiaal geselecteerd. ERIKS inventariseert de bedrijfsomstandigheden waarin het component moet functioneren en komt vervolgens met een technisch en commercieel  passend voorstel. Dit bespaart veel tijd en risico, waardoor onze klanten zich op hun core business kunnen concentreren.

EC1935/2004

Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de EC1935/2004, de Europese wet voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, de zogenaamde Food Contact Materials.

De EC 1935/2004 is op 1 april 2009 van kracht geworden en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In artikel Artikel 3 van EC1935/2004 zijn de algemene eisen aan Food Contact Materials vastgelegd. Materialen mogen geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

 • Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens
 • Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het levensmiddel kunnen leiden
 • Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden

EU10/2011

De EU10/2011 valt onder de kaderwetgeving EC1935/2004, ook wel Plastic Information Measure (PIM) genoemd. Deze heeft op 1 mei 2011 de oude wetgeving (EC2002/72) vervangen en is direct van kracht geworden. In deze wet zijn de eisen aan de kunststoffen vastgelegd. Hieronder vallen onder andere de testmethodes en de lijst van goedgekeurde basismaterialen en andere aanvullend eisen. In de testmethodes is vastgelegd, op basis van het type voedsel waarmee een kunststof in aanraking komt, met welk simulant de migratiewaarde bepaald dient te worden.

De migratietesten

migratietesten-n

Naast het type voedsel is ook de contactduur en de gebruikstemperatuur van belang. Op basis van deze gegevens is er van ieder materiaal bepaald welke stoffen er mogelijk vrijkomen (migreren). Wanneer deze waarde binnen de wettelijke norm blijft, mag de kunststof gebruikt worden in direct contact met voedsel.

Good Manufacturing Practice (GMP 2023/2006)

Materialen dienen overeenkomstig goede fabricagemethoden vervaardigd te worden. Correcte fabricagemethodieken en werkplaats, kwaliteitsborging (ISO9001), kwaliteitscontrole (SAP-QM), correcte documentatie en werkinstructies.
Om er ook van verzekerd te zijn dat er tijdens de verdere ver- en bewerking van het materiaal geen schadelijke handelingen aan het materiaal plaatsvinden, zijn er aanvullende eisen vastgelegd.

gmp-eriks

Het GMP kwaliteitsborgingsysteem voor de productie komt voort uit de farmaceutische industrie. Hiermee wordt onder andere ook de volledige traceerbaarheid van bewerkte onderdelen gegarandeerd. De GMP-richtlijnen komen boven op de bestaande
kwaliteitsborging.Tevens zullen tijdens het productieproces de volgende punten
gegarandeerd dienen te worden:

 • volledige traceerbaarheid van het materiaal tijdens de productie
 • schone werkplekken, geen mogelijkheid tot contaminatie door andere materialen
 • gebruik van goedgekeurde smeermiddelen
 • gebruik van goedgekeurde verpakkingsmaterialen


ERIKS conformeert zich, waar mogelijk, aan de GMP 2023/2006 en heeft de ambitie om op dit steeds verder te verbeteren. ERIKS Kunststoffen heeft zijn productie zelfs zo aangepast dat deze door Lloyds gecertificeerd is conform ISO22000.

declaration-eriks-n

Wat biedt ERIKS?

 1. Presentaties bij bedrijven om de kennis over de EC1935/2004 te vergroten
 2. Praktische hulp bij het EC1935/2004 approved maken van voedingsmiddelenbedrijven
 3. Een afgebakend assortiment EC1935/2004 en EU10/2011 approved artikelen
 4. Productiemethoden volgens GMP 2023/2006
 5. Steeds betere traceability
 6. Documentatie welke u kunt overleggen aan controlerende instanties
 7. Duidelijkheid en veiligheid door duidelijke markering van EC1935/2004 approved artikelen
 8. ERIKS blijft werken aan uitbreiding en verbetering van het EC 1935/2004 assortiment.

appliatie-voedselveilig

Food Grade en contaminatie

In de EC1935/2004 is vastgelegd dat de uitwisseling van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

uien-eriks-voedsel

De EC1935/2004 is een kaderwetgeving waaronder de verdere eisen zijn gedefinieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EU 10/2011) maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006), vastgelegd.

De wet geldt voor de volgende materialen:  
 •   Actieve en intelligente materialen en voorwerpen
 •   Kleefstoffen
 •   Keramiek
 •   Kurk
 •   Rubber
 •   Glas
 •   Harsen met ionenwisselaars
 •   Metalen en metaallegeringen
 •   Papier en karton
 •   Kunststoffen
 •   Drukinkt
 •   Geregenereerde cellulose
 •   Siliconen
 •   Textiel
 •   Vernis en deklagen
 •   Was
 •   Hout

Markering

Een markering is verplicht voor voorwerpen die niet duidelijk voorbestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, zoals bijvoorbeeld een slang. In de wet is het volgende logo vastgelegd.

 eu10-2011-icon-nl  eu-1935-2004-icon-nl

Traceabilty

De traceerbaarheid van het materiaal wordt in alle stadia gegarandeerd, één stap voorwaarts en één stap achterwaarts.

traceability

Documentatie

Materialen moeten vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring waar uit blijkt dat er aan de voorschriften is voldaan. Er dient adequate documentatie beschikbaar te zijn waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan. Deze documentatie wordt op verzoek aan bevoegde instanties ter beschikking gesteld.

Het certificaat van ERIKS kan aan controlerende instanties worden overhandigd.

declaration-eriks2-n

Het certificaat wordt gekoppeld aan de levering en kan niet achteraf worden verstuurd omdat dan de traceability niet kan worden gegarandeerd.

voedsel-productiehal

Meer weten?

De application engineers van ERIKS bezoeken u graag om u te informeren over de EC1935/2004 en welke materialen die ERIKS levert allemaal Food Grade zijn. Inmiddels is veel ervaring opgebouwd met het traject om voedingsmiddelenbedrijven EC1935/2004 approved te krijgen en deze ervaring gebruiken wij graag om ook u van dienst te zijn.

Op de contactpagina vindt u de telefoonnummers en e-mail adressen van onze verkoopafdelingen.