Octalix-comfort-en-energie-management

Verwerkingscursus kunststof leidingsystemen

Kennis maakt het verschil

Onze kennis van producten, de toepassingen daarvan en onze innovatieve houding ten opzichte van technische uitdagingen willen wij graag met u delen. In dit kader geeft ERIKS regelmatig kunststof leidingsystemen trainingen om uw productieprocessen zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.  Wij zijn overtuigd dat goed opgeleide medewerkers de productiviteit, kwaliteit en veiligheid van uw bedrijf en onze producten kunnen waarborgen.

Theorie en praktijk

De trainingen worden in een zeer modern uitgerust instructielokaal gegeven en bestaan uit twee delen. Het theoretische deel, waar vooral ingegaan wordt op de mechanische en chemische eigenschappen van de leidingsystemen. En het praktische deel, waarbij de deelnemers zelf actief oefenen in het maken van een correcte las- of lijmverbinding en waarbij hen wordt gewezen op aandachtspunten, die de kwaliteit van de verbinding en dus het systeem bepalen. Nadat de training met goed gevolg is doorlopen, ontvangt de cursist een getuigschrift op naam.


Meldt u aan

Wilt u uw kennis over kunststof leidingsystemen en vooral de verwerking hiervan vergroten? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde ERIKS Servicecenter vestiging of rechtstreeks met onze afdeling Kunststof leidingsystemen in Alkmaar op T (072) 514 18 11.

Instructieruimte-s