banner-grijpvoorraad-funk-e over-eriks-effiecienter-inkopen 

ERIKS: efficiënter en kostenbesparend

Met ERIKS bespaart u kosten

Onze producten vertegenwoordigen, door een relatief lage inkoopwaarde, een relatief klein deel van het totale inkoopbudget van een onderneming. De verwervingskosten van deze producten zijn daarentegen aanzienlijk: vaak tot zo’n 80% van de totale inkoopkosten!

Inkoop van technische componenten

  • 10% van totaal inkoopbudget 
  • 90% van totaal aantal orders / orderregels
  • 80% van totaal aantal leveranciers
  • beperkte standaardisatie
  • gefragmenteerde leveranciersbasis
  • hoge voorraad
  • lokale focus / weinig aandacht voor synergie
  • kost relatief veel tijd / aandacht


De grootste bestanddelen van de Total Costs of Ownership (TCO) bestaan uit verwervingskosten (inkoop en voorraadkosten) en technische gebruikskosten (onderhoud en productie/assemblage). Door de focus te verleggen van louter inkoopprijs naar de complete TCO, kunnen jaarlijks besparingen worden behaald die oplopen tot minimaal 10 á 15% van de totale inkoopwaarde!

Praktijk cases

Door onze uitgebreide kennis van de producten, hun toepassingen en de markt, hebben wij - vaak samen met u als klant - in de loop der jaren aantoonbare en mooie resultaten geboekt. Concrete resultaten op het gebied van bijvoorbeeld gerealiseerde kostenbesparingen, productinnovaties en toegepaste duurzaamheid. En daar zijn we best trots op!
Deze praktijk cases hebben wij voor u verzameld op de pagina klantcases.

groene lamp

Specifieke klantcases op het gebied van inkoop en efficiency zijn onder andere:

De Supply chain oplossingen van ERIKS

Onze Supply chain oplossingen vertegenwoordigen een breed pakket logistieke diensten en oplossingen voor elektronisch zakendoen, die het mogelijk maken uw verwervingskosten (en daarmee ook de TCO) aanzienlijk te reduceren.

 

bakken-fasteners-318

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Don van der Kleij - Manager SCI:
T (072) 514 14 93 / E: don.vanderkleij@eriks.nl

Ronald van Droffelaar - Project manager SCI - Zuid:
(010) 245 50 52 / E: ronald.vandroffelaar@eriks.nl