Devicelogix sequenties automatiseren zonder PLC

ilots-2000-devicelogix.jpgDe serie 2000 ‘plug and play’-ventieleilanden van Asco Numatics biedt nu ook een DeviceLogix module. Vooral voor gebruikers van de veldbus DeviceNet biedt de nieuwe DeviceLogix module een eenvoudige programmering en 72 eigen logische functieblokken.

Deze programmering is uit te voeren met RSNetworx, de software van Rockwell Automation.

DeviceLogix biedt de mogelijkheid om:

  • sequenties te realiseren zonder PLC;
  • de PLC te ontlasten van de eenvoudige sequenties die ook op andere wijze beheerd kunnen worden.

Met DeviceLogix is het mogelijk om de processortijd van de PLC en de communicatie op de bus tot een minimum te beperken. De taak van de PLC wordt daarmee verlicht waardoor deze zich ten volle kan concentreren op de controle van de bus en op complexere sequenties.

Met DeviceLogix beschikt elk eiland over een eigen geïntegreerde intelligentie. Er zijn drie gebruiksfuncties mogelijk:

  • Slave DeviceNet zonder geprogrammeerde sequentie: het eiland gedraagt zich als een eenvoudige ‘slave’ van DeviceNet.
  • Slave DeviceNet met geprogrammeerde sequentie: de geïntegreerde sequentie wordt geactiveerd dankzij een PLC-variabele die het programma in het eiland op gang brengt. De sequentie wordt vervolgens uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de cyclustijd van de PLC.
  • Als autonome unit: zonder externe PLC voert het eiland met de in de DeviceLogix geïntegreerde logica een programma uit door de schakelaars aan te sturen en de feedback van de sensoren te interpreteren.

Met DeviceLogix kan de gebruiker op eenvoudige wijze profiteren van alle klassieke logische functies EN, OF, NEN, NOF, retarder, teller, etc. om de gewenste sequenties te verkrijgen binnen de limiet van 72 functieblokken. Op deze wijze is de traditionele pneumatische logica economisch te vervangen en te optimaliseren.

Elk eiland biedt een diagnosefunctie die visueel door middel van status-LED’s aangeven wat de toestand van het eiland en de status van het netwerk is. Op eenvoudige wijze zijn fouten op te sporen zoals kortsluiting in de spoelen of ingangen en opwarming of overspanning op de spoelen. Bij kortsluiting wordt het defecte kanaal (ingang sensor of uitgang spoel) tevens uitgeschakeld zonder dat de werking van de andere kanalen van het eiland of de communicatie op het netwerk hieronder te lijden hebben. Zodra het defect verholpen is wordt dit spoor gereactiveerd en functioneert dan opnieuw normaal.

Voordelen van DeviceLogix

  • minder belasting van het netwerk
  • optimalisatie van de PLC
  • eenvoudige en efficiënte regelingen
  • sneller operationeel en kortere stilstand