ERIKS kunststoffen Ede behaalt ISO 22000

food-fritesVoedselveiligheid is voor tal van bedrijven en branches een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Aangezien gevaren voor de voedselveiligheid overal in de voedselketen kunnen ontstaan, is adequate beheersing in de gehele voedselketen noodzakelijk.

In de internationale norm EN-ISO 22000-2005 worden de eisen gespecificeerd voor een managementsysteem voor voedselveiligheid, waarin de volgende algemeen erkende hoofdelementen zijn samengebracht, teneinde de voedselveiligheid in de gehele voedselketen te bewerkstelligen, tot het uiteindelijke punt van consumptie:

  • interactieve communicatie
  • beheren van het systeem
  • basisvoorwaardenprogramma's
  • HACCP-principes.


ERIKS kunststoffen Ede heeft daarom gemeend een stapje verder te gaan dan het reeds behaalde keurmerk Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006) en heeft dit gewaarborgd met het behalen van het ISO 22000 certificaat!
En dat is uniek in Nederland voor een niet voedsel producerend of -verwerkend bedrijf.

food-ui-kunststoferifood-fda-logo-sERIKS heeft al geruime tijd een complete productlijn met EC 1935/2004 goedgekeurde materialen welke op de markt gebracht worden onder de naam ERIFOOD.  Onze gerenom- meerde toeleveranciers zorgen er voor dat het halffabricaat aan de EC 1935/2004 norm voldoet. Wanneer er echter een onderdeel bewerkt wordt uit dit materiaal, dient ervoor gezorgd te worden dat het eindproduct nog steeds aan deze eisen blijft voldoen. Door aanpassingen in het productieproces heeft ERIKS de mogelijkheid om nu ook bewerkte onderdelen te leveren welke aan EC1935/2004 voldoen.Veel bedrijven onderschatten het naleven van EC 1935/2004. Het gaat echter niet om een richtlijn, maar om een Europese wet! Alle kunststoffen die een direct contact met voedsel hebben, moeten dit keurmerk hebben. Door de recente incidenten ligt het in de lijn der verwachting dat de overheid hierop streng gaat toezien.

Om te zorgen dat u hieraan kunt voldoen, biedt ERIKS u de mogelijkheid om ook bij uw bewerkte producten een EC1935/2004 certificaat te leveren!

kunststoffen-iso22000-s2Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar T (072) 514 18 33
of mailt u met kunststoffen@eriks.nl