Passie voor duurzame klimaattechniek

De afgelopen jaren hebben ERIKS en HC KP intensief samengewerkt aan een nieuwe totaaloplossing voor klimaatplafonds. Hun gedeelde passie voor duurzame klimaattechniek heeft geleid tot een uniek concept dat tegemoet komt aan vragen en wensen vanuit de branche.

Partijen in de bouwsector hebben te maken met toenemende verantwoordelijkheden en risico’s. Life Cycle Costing, Total Cost of Ownership en Publiek Private Samenwerkingsconstructies: van leveranciers wordt een toegevoegde waarde verwacht. Zo worden ze geacht mee te denken en oplossingen aan te reiken voor het minimaliseren van onder andere energie-, reparatie- en onderhoudskosten.

poster-duurzaam-klimaat-xl

klimaattechnologie-product

 
HC KP en ERIKS hebben daarom de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Optimalisering van het koel- en verwarmingsvermogen
  • Voldoen aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften
  • Weerstanden en het daaraan gekoppelde energiegebruik significant verlagen
  • Optimalisering materiaalkeuze, onder meer 100% recyclebaar om het milieu minimaal te belasten
  • Vermindering van 50 tot 100% van het aantal koppelingen met rubber O-ringen om de kans op lekkages te reduceren Verlengde garantiemogelijkheden
  • Alle kunststof onderdelen van één en dezelfde fabrikant
  • Flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen
  • Minimaal tot geen onderhoud 

Eén systeem, één materiaal

Inmiddels geven HC KP en ERIKS op grote schaal invulling aan deze doelstellingen. HC KP heeft bijvoorbeeld de exclusieve vertegenwoordiging van de geoptimaliseerde Black System® kunststof klimaatregisters (zuurstofdicht conform DIN 4726) van ERIKS en kan deze toepassen in haar klimaatplafonds. Het pakket Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 (zuurstofdicht conform DIN 4726) kunststof drukleidingsystemen van ERIKS vult dit naadloos aan. Zo kunnen HC KP en ERIKS samen u als opdrachtgever een unieke oplossing aanbieden: één systeem in één materiaal en één verwerkingsmethode (lassen), vanaf de klimaatplafonds via de verdiepingen/schachten tot aan de verdelers in de technische ruimten.

Met deze nieuwe samenwerking willen HC KP en ERIKS verantwoordelijkheden delen, waarde toevoegen, bestaande activiteiten verbeteren, zich onderscheiden en concurrentievoordelen bieden voor onze klanten. En juist met die samenwerking kunnen ERIKS en HC KP sneller en efficiënter inspelen op nieuwe technologie¬ën en marktontwikkelingen. In samenwerking met eerdere strategische partners, zijnde TRILUX (verlichting), HC RT (regeltechniek), Econosto (afsluiters en appendages) en HC Barcol-Air (luchtverdeeltechniek) zijn wij in staat een unieke totaaloplossing uit te werken en aan te bieden. De samenwerking van deze innovatieve marktpartijen zorgt voor een integrale oplossing die u ontzorgt, risico’s verkleint en daarbij ook maximaal inspeelt op duurzaamheid.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar T (072) 514 18 11 of e-mailt u met leidingsystemen@eriks.nl