Start Quality Management module binnen ERP realiseert verbeterslag

label voor traceerbaarheid productERIKS heeft Quality Management (QM) als nieuwe functionaliteit toegevoegd aan haar ERP-software SAP. In deze module worden productkwaliteit en traceability volledig digitaal beheerd. Met deze interne efficiencyslag verstevigt ERIKS haar rol als koploper in de branche en voldoet zij aan de hoogste eisen van de (OEM-)markt als het gaat om kwaliteitsborging.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ERIKS. ‘Goed’ kan altijd ‘beter’, en de QM-module voorziet daarin. Losse teksten en aparte excelbestanden behoren binnen het bedrijf tot het verleden: alle informatie rondom kwaliteitscontroles in de gehele goederenstroom wordt centraal vastgelegd. De implementatie van de QM-module gebeurt gefaseerd. Eerst is deze doorgevoerd voor het assortiment Dynamische afdichtingen bij de vestigingen in Alkmaar, Almere en Hoboken. De overige productdivisies volgen binnenkort.

De QM-module garandeert optimale kwaliteitsborging op vier thema’s:

1. Productcontroles

batchcontrolemachineAan producten die ERIKS van leveranciers geleverd krijgt, staan de normwaardes en toleranties in het ERP-systeem, inclusief tekeningen met kritische maten en eventuele aandachtspunten. Bij goedkeur wordt een controlepartij automatisch vrijgegeven. Bij afkeur krijgt de verantwoordelijke Product Manager direct een melding en moet een beslissing worden genomen. Dit levert een kwaliteitsverbetering, maar ook tijdswinst op.

Verder zijn er direct meetrapporten beschikbaar. Ook zijn historische gegevens altijd voorhanden, zodat er eenvoudig trendanalyses gemaakt kunnen worden om toekomstige productafwijkingen (zoals bijvoorbeeld hardheidsoverschrijdingen en slijtage van productiemiddelen en/of matrijzen) te voorkomen. Alle productcontroles zijn kortom volledig geïntegreerd in het goederenontvangst- en uitgifteproces.

2. Traceerbaarheid

Er wordt in de markt steeds meer belang gehecht aan het goed kunnen traceren van de herkomst van artikelen en componenten. Vooral OEM-ers, specifiek die in de voedings-middelenindustrie en medische sector, willen exact weten van welke batch een geleverd artikel afkomstig is. Met de QM-module maakt ERIKS hierin een grote stap voorwaarts. De chargeclassificatie wordt namelijk centraal beheerd: zo staan de leverancierscharge, de productiedatum en bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum nauwkeurig in het systeem geregistreerd. Bij volledige traceerbaarheid kunnen ondeugdelijke producten eenvoudig uit de productorder worden geïsoleerd, zowel voor de klant richting ERIKS als proactief vanuit ERIKS richting haar klanten. Risico’s kunnen zo snel en eenvoudig worden beperkt.

3. Certificaten

ERIKS kende vele productcertificaten in een verscheidenheid aan vormen en maten. Met de QM-module is hierin uniformiteit aangebracht. Alle verschillende certificaten staan nu in een centraal systeem, waarbij de vereiste meetgegevens automatisch uit het systeem worden gegenereerd. Kortom, certificaten worden nog sneller en zorgvuldiger samengesteld. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een uitbreiding: klanten krijgen binnenkort de mogelijkheid om al hun benodigde certificaten via een ERIKS-portal te downloaden.

4. Klachten

8D reportBinnenkomende klachten worden met de invoering van de QM-module voortaan centraal geregistreerd. Minstens zo belangrijk is dat het systeem zorgt voor opvolging van de klachten, door taken toe te wijzen: aan elke klacht wordt een ERIKS-medewerker gekoppeld, die deze in een vastgestelde tijdsspanne moet behandelen. Ook diens leidinggevende wordt permanent op de hoogte gehouden. De klant wordt direct na de klachtenmelding geïnformeerd over de status en betrokken contactpersoon. Het betere overzicht en de beter gestructureerde aanpak maakt een snellere klachtenafhandeling mogelijk. De 8D methode, een beproefde systematiek voor probleemoplossing, is geïntegreerd in SAP. Vanuit het systeem is eenvoudig en snel een 8D-rapport te genereren. ERIKS garandeert met deze aanpak dat alle klachten zorgvuldig en snel worden afgehandeld

Investeringen in controleapparatuur

ERIKS beschouwt productkwaliteit als haar hoogste goed. Het bedrijf investeert daarom niet alleen in ERP-software, maar ook in hoogwaardige controleapparatuur. Onlangs nog is een batch-controlemachine in bedrijf gesteld voor het digitaal controleren van grote hoeveel-heden artikelen. Technisch zeer hoogstaand is ook de nieuwe 100% controlemachine. De producten worden via een lopende band door de machine geleid. Deze voert 1-op-1 controles uit op rubber onderdelen en kunststof artikelen tot 80 mm, voor 100% goede leveringen.

Meer informatie

Voor meer infomatie belt u met  T (072) 514 13 11 of stuur een e-mail aan peter.laan@eriks.nl