ERIKS Nederland behaalt ISO50001 certificaat!

3


ERIKS Nederland is momenteel een van de weinige bedrijven in Nederland die dit certificaat heeft behaald! ISO50001 (Energie Management Systeem) is gericht op het interne energieverbruik (elektra, gas, warmte en brandstoffen). Met deze certificering laten we zien dat we bewust met ons eigen energieverbruik omgaan en dat we aantoonbare stappen maken om het verbruik te verminderen. Onze doelstelling is om in het jaar 2020 20% minder energieverbruik te realiseren ten opzichte van het verbruik in 2014.


We moeten zuinig zijn op het milieu en het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken of eigenlijk geheel uitbannen. In de nabije toekomst zal meer en meer gebruik gemaakt  en moeten worden van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Met de ISO50001 is er een systeem opgezet, waarbij het energieverbruik beheerd en beheerst wordt. Periodiek wordt het verbruik gemonitord en gerapporteerd om enerzijds de doelstelling 2020 te halen en anderzijds planmatig verbeterslagen te maken richting het gebruik van duurzame energie.


CO2 neutraal

Ook heeft ERIKS Nederland het CO2 Neutraal certificaat behaald door o.a. de volgende maatregelen:       

  • 100% groene stroom
  • De grootste locaties verwarmen door restwarmte c.q. stadsverwarming en hierdoor geen gasverbruik.
  • Wagenpark met aanvullende criteria op CO2 uitstoot
  • Stimulering vergaderen op werkplek via Lync en Skype for Busines.
    • Minder kilometers en dus lager brandstofverbruik wagenpark
    • Minder vliegreizen
  • Het geringe deel CO2 dat overblijft is geneutraliseerd door sponsoring van een CO2 besparend windenergie project in India.


Op 6 oktober jl. heeft Katrien Wijsman, Coördinator Sustainovation van SHV, het ISO50001 en CO2 neutraal certificaat uitgereikt aan Eric Otto, directeur ERIKS Nederland.