Afsluiter Projectteam: professionele begeleiding bij complexe afsluiterorders

afsluiter-poject-grootHet leveren van een compleet, state-of-the-art afsluiterpakket blijft niet beperkt tot het op tijd leveren van enkele afsluiters volgens een standaard specificatie. De veeleisende Nederlandse procesindustrie en equipment manufacturers vragen ook om professionele begeleiding bij grotere en complexere orders.

ERIKS is zich er zeer van bewust dat een project voor haar klanten een groot risico met zich meebrengt. Het ervaren Afsluiter Projectteam werkt daarom nauw samen met de opdrachtgever om dit risico goed te beheersen.


De kenmerken van dergelijke projectopdrachten zijn:

  • Gedetailleerde en veeleisende technische specificaties
  • Groot aantal afsluiters, in verschillende uitvoeringen, handbediend en geautomatiseerd óf enkele afsluiters, bestemd voor een kritische toepassing in het processysteem  
  • Uitgebreide documentatie: tekeningen, test- en inspectieplanning, handboeken, certificaten
  • Langlopend traject met kritische levertijden
  • Aanvullende logistieke wensen
  • Tussentijdse- en eindinspecties


afsluiter-testunit

De afsluiterbedrijven van de ERIKS groep én ons internationale netwerk van fabrikanten maken het mogelijk om alle typen afsluiters, aan drijvingen en toebehoren te leveren. Het ERIKS Afsluiter Projectteam bundelt alle componenten voor onze opdrachtgevers tot een compleet pakket afsluiters dat voldoet aan de voorgeschreven specificaties.

Meedenker en spil

Wij denken vaak al in de ontwerpfase met onze klanten mee over de specificaties. Hierbij is niet de afsluiter, maar het proces (of de procesinstallatie) het uitgangspunt. Na de formele opdrachtverstrekking vormt het Afsluiter Projectteam de spil in de continue communicatiestroom tussen klant, ERIKS en fabrikanten. Samen met de Sales of Applicatie Engineer is ons projectteam het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Ook coördineert ons team de contacten die onze inkopers, expeditors en inspecteurs met de fabrikanten onderhouden.


Onze expeditors en inspecteurs bezoeken de fabrikanten regelmatig om de voortgang te controleren. Dit gebeurt al dan niet samen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Na ontvangst in ons distributie centrum Alkmaar worden de afsluiters zonodig samengebouwd met aandrijvingen en control units. De laatste stap is vaak het labellen, waarna de afsluiters aan de opdrachtgever worden aangeboden voor de eindinspectie.

afsluiter-project-kleinNa het leveren van de afsluiters – inclusief alle daarbij horende documenten – is het project weliswaar afgerond, maar de samenwerking tussen opdrachtgever en ERIKS beslist nog niet. Ook in de bouw- en opstartfase én daarna in de gebruiksfase van de installatie, zijn de service en expertise van ERIKS te allen tijde beschikbaar voor de gebruiker. Enkele Nederlandse bedrijven waarmee ERIKS succesvol samenwerkt, zijn Frames Proces Systems bv, Petrogas Gas-systems bv, Technisch Bureau Dahlman bv en Vopak Terminal Vlissingen bv.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met (072) 514 18 00 of e-mailt u naar: project@eriks.nl