Nooit meer ongewenste rubberdeeltjes in uw product

trace-a-eal-producten Dat ERIKS sterk is in het engineeren van de vormgeving van afdichtingen en vormdelen, wist u al. Maar weet u dat we in  het rubberlaboratorium van Elastomer Research Testing bv ook speciale compounds ontwikkelen voor specifieke toepassingen? Eén van onze nieuwste ontwikkelingen is de Trace-a-seal, een metaal en X-ray detecteerbare silicone kwaliteit: de Si 711400.

In de voedselverwerkende industrie wordt veel gebruik gemaakt van rubber producten en afdichtingen. Deze moeten uiteraard voldoen aan de bekende FDA-richtlijnen en de Europese  verordening EC 1935/2004, die geldt voor alle voedsel contactmaterialen.

Daarnaast is het sowieso nooit wenselijk dat rubber producten of delen ervan in het voedsel terecht komen.

Wembley-6Een imago is zeer kwetsbaar en kan geschaad worden als er in een product deeltjes worden teruggevonden die er niet in thuishoren. Een stukje metaal, glas of rubber kan de reputatie van uw merk enorm veel schade toebrengen. Bovendien zijn de kosten voor een eventuele terugroepactie astronomisch. Steeds meer voedingsmiddelenproducenten gebruiken daarom X-ray inspectiemethoden om productvreemde deeltjes op te sporen.

Rubber deeltjes wél zichtbaar

Metaal en glas zijn daarmee eenvoudig terug te vinden. Rubber daarentegen is veel moeilijker te traceren. ERIKS heeft daarom een silicone kwaliteit ontwikkeld waarvan deeltjes met een doorsnede van 1,5 mm al detecteerbaar zijn.

Bij Mettler Toledo, een toonaangevende producent van controlesystemen, zijn met diverse voedingsstoffen testen uitgevoerd. In alle gevallen waren de rubber deeltjes zichtbaar. Overigens is het Silicone Si 711400 ook metal-detectable. Deze detectiemethode wordt vaak toegepast in de voedingsindustrie, met name bij droge voedingsstoffen.

Nu de Silicone lijn is gerealiseerd, werkt  het rubber laboratorium alweer aan een nieuwe uitdaging. We zijn nu namelijk bezig met de ontwikkeling van een metal- en X-ray detectable EPDM- en FPM-kwaliteit. De verwachting is dat beide compounds voor het einde van dit jaar beschikbaar zijn. Wordt vervolgd!

Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar T 072 - 514 18 77 of e-mailt u met afdichtingen@eriks.nl