Minder wrijving met zelfsmerende rubbers

Voor het monteren en assembleren van rubberen onderdelen, zoals afdichtingen is het vaak noodzakelijk een smeermiddel of montagevet te gebruiken. De montage wordt daardoor vergemakkelijkt en de afdichtende werking van de O-ring of Oliekeerring verbetert sterk.

producten_o-ring_maatwerk

Soms is het smeren van de onderdelen niet wenselijk of zelfs onmogelijk. Denk hierbij aan problemen die optreden als vetten en afdichtingsmateriaal met elkaar reageren, of wanneer (te veel) vet in een applicatie ongewenst is.
In dat geval kunnen zelfsmerende elastomeren een oplossing zijn. Afdichtingen uit een dergelijk rubber geproduceerd hoeven niet apart te worden ingevet, zijn daardoor ook niet ontvankelijk voor vuil, terwijl de frictie in de toepassing wordt gereduceerd.

Het zelfsmerende effect wordt bereikt door tijdens het productieproces een inert, wrijvingsverlagend product, dat zich niet verenigd met het elastomeer, in het rubber te mengen. Pas tijdens het gebruik van de afdichting treedt deze smering uit het rubber en zorgt op die manier voor reductie van wrijving en vergroting van het afdichtend vermogen.

ERIKS heeft een zelfsmerend NBR ontwikkeld dat in veel standaard toepassingen een uitkomst kan bieden. Te denken valt aan situaties waar traditionele smering niet mogelijk is of niet is toegestaan. Vooral bij installaties waar de O-ringen automatisch worden gemonteerd zal een dergelijk compound zijn nut bewijzen. Maar ook in algemene dynamische afdichtingen, waar apart aangebrachte smering snel verdwijnt, is zelfsmerend NBR een oplossing.

Informatie

Voor meer informatie belt u naar T (072) 514 18 66 of mailt u met: afdichtingen@eriks.nl