ERIKS ontwikkelt in water zwellende afdichtingen

ERIKS introduceert een nieuwe ontwikkeling in zijn afdichtingen programma: in water zwellend afdichtingsmateriaal. Dit elastomeer zwelt in water tot 200% en heeft een herstellend vermogen. Het krimpt wanneer het niet meer aan het medium bloot staat, waarbij de afdichtkracht in gezwollen toestand stabiel blijft.

olie-gas-s2Deze afdichtingen kunnen worden toegepast bij oliewinning, in de offshore, water-treatment, fluid control, bouw en automotive. En ERIKS levert u graag de O-ringen, profielen, manchetten of rubber vormwerk.

Bij het boren naar olie of gas is het afdichten van de boorschacht een probleem. De boorvloeistof of boorspoeling wordt naar de boorkop geleid om als koeling te dienen, en om tegendruk te geven op het doorboorde gesteente, zodat olie of gas niet voortijdig vrijkomen. Wanneer er geen afdichting wordt geplaatst kan de boorvloeistof ontsnappen door de geboorde ruimte, waardoor het boren wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.


ERIKS heeft een elastomeer ontwikkelt dat zwelt in water. Met het elastomeer kunnen afdichtingen worden gecreëerd die om de boorschacht worden geplaatst, en door het zwellend vermogen de ruimte tussen schacht en geboorde ruimte opvullen. Omdat de zwelling tot 200% kan oplopen worden alle holle ruimtes in de ruwe wand gevuld, waarmee een solide afdichting ontstaat. Het elastomeer beschikt over een herstellend vermogen, waardoor de afdichting zijn oorspronkelijke vorm aanneemt wanneer de toevoer van water wordt gestopt. Het proces kan worden herhaald; wanneer de omgeving vochtig wordt, zal het materiaal weer gecontroleerd zwellen.

volume-alkalisch-s
volume-dinkwater-s

Ook in andere toepassingen kunnen WSR afdichtingen hun nut bewijzen. Te denken valt aan toepassingen in de bouw, bijvoorbeeld bij afdichtingen in spouwmuren, maar ook als waterwerend profiel in automotive- en windturbinetoepassingen. Analoog aan de schachtafdichting bij oliewinning kan WSR worden toegepast in afdichtingen in leidingsystemen.

WSR-afdichtingen zijn gebaseerd op een breed inzetbaar polymeer dat een gecontroleerde zwelling laat zien. Door toepassingsgerichte compoundering kan ERIKS vier verschillende compounds aanbieden, die een specifieke zwelling vertonen.
 
ERIKS Compounds

ERIKS WSR 900750   
ERIKS WSR 900751   
ERIKS WSR 900752   
ERIKS WSR 900753  
  Zwelling

~200 %
~140 %
~ 90 %
~ 70 %
                             
water-druppel-s

Informatie

Voor meer informatie belt u naar T (072) 514 18 77 of mail u naar: afdichtingen@eriks.nl