ERIKS afdichtingen voor biologisch afbreekbare oliën

schip-horizon-680

Volgens de Amerikaanse wetgeving dienen schepen en drijvende installaties die zich in Amerikaanse wateren bevinden, oliën en smeermiddelen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Deze milieuvriendelijke smeermiddelen, Environmental Acceptable Lubricants genaamd, zijn tevens minimaal giftig en “niet-bioaccumulatief”. Bioaccumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, planten of dieren.

Het gebruik van deze smeermiddelen is sinds 2013 verplicht in alle toepassingen op het raakvlak van olie met zeewater, zoals bijvoorbeeld schroefasafdichtingen en roerassen. Door de specifieke samenstelling van deze milieuvriendelijke smeermiddelen kan met traditionele afdichtingsmaterialen geen trefzekere olie- en waterdichte afdichting worden gegarandeerd. Ingrediënten van de olie, of degradatie van het medium kunnen de elastomeren aantasten, waardoor lekkage zal optreden.

machinekamer-sleepboot-sOntwikkeling compounds

Voor het afdichten tegen oliën en smeermiddelen wordt over het algemeen FKM (ook bekend onder de merknaam Viton) toegepast. ERIKS heeft compounds ontwikkeld die zich in alle tests uitstekend staande houden tegen deze nieuwe generatie milieuvriendelijke smeermiddelen. Door de specifieke samenstelling zijn de elastomeren ook bestand tegen conventionele oliën en smeermiddelen. De twee nieuw ontwikkelde FKM-compounds zijn aan langdurige tests onderworpen en geschikt bevonden voor gebruik met alle getoetste oliën.

Deze lange-duur-tests zijn nodig omdat veel rubbersoorten pas na 700 uur een duidelijke afname van afdichtende eigenschappen laten zien. ERIKS FKM 514621 en FKM 514170 hebben deze tests doorstaan en kunnen dus aan boord van een schip worden ingezet op elke plaats waar voorheen standaard materialen werden gebruikt. Natuurlijk functioneren deze compounds ook prima in toepassingen die zich niet aan boord van een schip bevinden.

Compound ERIKS FKM 514621 is een allround compound dat tegen alle geteste smeermiddelen en oliën uitstekend bestand bleek. Het is geschikt voor de meeste standaard toepassingen, voor wat betreft temperatuurbereik en chemische bestendigheid.

Compound ERIKS FKM 514170 heeft optimale bestendigheid tegen alle geteste smeermiddelen en is geschikt voor een breder temperatuurgebied: van -30°C tot +200°C.

Meer informatie

Lees ook de brochure Rubber compounds for maritime. Voor uitgebreide informatie over deze compounds kunt u bellen met onze vakspecialisten: T 072 514 18 66 of mailen naar afdichtingen@eriks.nl