Kwaliteit-veiligheid-duurzaamheid-banner

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

ERIKS Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid Brochure

Beleid en principes

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is brede oriëntatie van belang. Duidelijkheid over het speelveld is de basis geweest voor ons management handboek en management sturingsmodel. Immers, kennis van de eisen, wensen en verwachtingen van de relevante partijen stelt ons in staat om de juiste beheersmaatregelen te treffen en prestaties te meten.

Kwaliteit

Kwaliteit is een beleidsbepalende factor in de bedrijfsvoering van ERIKS. Voor de ene klant is de benadering en betekenis van het begrip kwaliteit anders dan voor de andere. Het leveren van de beste kwaliteit voor de juiste toepassing is ons uitgangspunt. Hierin spelen alle medewerkers een rol. Het managementsysteem is gebaseerd op de richtlijnen uit
ISO 9001.

Arbo & Veiligheid

De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Het gaat niet alleen om het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, maar veilig gedrag is net zo essentieel. Het managementsysteem is gebaseerd op de richtlijnen uit ISO 45001 / OHSAS 18001.

logistiek

Managementsysteem: "High Level" structuur

ERIKS heeft voor haar organisatie een compleet managementsysteem opgezet volgens de ‘High Level’ Structuur (HLS). Hiertoe zijn alle processen die nodig zijn voor het managementsysteem en de toepassing ervan vastgesteld, is de  volgorde van deze processen en hun beheermethode bepaald. De hiervoor benodigde middelen voor de uitvoering zijn  beschikbaar. De verschillende processen worden continu gemeten. De meetresultaten worden periodiek beoordeeld en  waar nodig worden maatregelen getroffen om geplande resultaten te bereiken en om continue verbetering te  bewerkstelligen.

Duurzaamheid

Met de focus op duurzaamheid zorgen wij ervoor dat een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van mensen en de activiteiten van onze klanten en leveranciers. Het managementsysteem is gebaseerd op de richtlijnen uit ISO 26000 en ISO 14001.

ERIKS denkt graag mee met bedrijven en opdrachtgevers om te komen tot maatschappelijk verantwoorde en duurzame oplossingen. Inspirerende klantcases op dit thema hebben wij voor u verzameld op de pagina: klantcases duurzaamheid.

Voor de komende jaren zijn onze ambities op het gebied van duurzaamheid bepaald en vastgelegd in een uitgebreid sustainability report. Ben u benieuwd naar onze doelen? Download de brochure.

Informatiebeveiliging

Een continue aandacht voor het beschermen van persoonlijke gegevens, bedrijfsinformatie en processen, is uitermate belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf en het beveiligen van gegevens. Het managementsysteem is gebaseerd op de richtlijnen uit ISO 27001.

kwaliteit-schema

Milieu- en energiemanagement

ERIKS streeft ernaar om de effecten van haar activiteiten op het milieu te verbeteren. Wij voelen ons verantwoordelijk en zien een duidelijke rol in het verduurzamen binnen onze sector. Jaarlijks worden doelstellingen opgesteld op gebied van  afvalscheiding en reductie van energie-, water- en transportgebruik.

Regelgeving en certificaten

ERIKS_iso-9001-2008_2014-2017Op de pagina regelgeving en certificaten vindt u de door ons behaalde certificaten en leest u meer over RoHS, ATEX en REACh.

Bij downloads treft u de overige relevante documentatie aan.