veiligheid-daessum

Nieuwe regelklep werkt veel nauwkeuriger

deassem-vse-logo

 Klant Deassem B.V. (VSE)
 Branche : Pluimveeslachterij
 Product : Stoomregeling

Aanleiding

Hygiëne is een belangrijk aspect in een slachthuis. Dagelijks wordt na de productie de gehele fabrieksruimte grondig met onder andere heet water gereinigd. Dit hete water wordt verkregen door in een tank met een inhoud van 3.000 liter water, stoom te injecteren door middel van een zogeheten open inblaas systeem. Deze – al wat oudere - installatie had als nadeel dat men de gewenste temperatuur van 55 °C moeilijk constant kon houden. Het water werd vervolgens verpompt naar de gebruikers die met behulp van een hoge druk spuitlans de reinigingswerkzaamheden konden verrichten.

deassem-water

Doordat de stoomtoevoer moeilijk te regelen was, bereikte het water in de tank soms temperaturen van meer dan 90 °C met als gevolg dat er door de drukval stoom uit de spuitlansen kwam. Dit was een niet gewenste en ook zeer gevaarlijke situatie. ERIKS werd benaderd om mee te denken over een mogelijke oplossing.

Download

Deze case study is te downloaden als PDF ERIKS-Deassem.

Bedrijfsinformatie

deassem-smallDeassem B.V. is onderdeel van de Coöperatieve Verenigde Slachtpluimvee Export (VSE) b.a. Dit is een integratie die pekingeenden houdt en slacht voor de productie van pekingeendenvlees. Er is een samenwerking tussen eendenhouders, broeders en een slachterij; gezamenlijk de VSE coöperatie. De coöperatie behoort tot de grootste producenten van pekingeendenvlees in Europa en is in deze sector uniek in haar organisatievorm. VSE is gevestigd in Harderwijk.

Oplossing

Na onderzoek bleek de belangrijkste oorzaak te liggen bij een traag werkende thermostatische regelklep gebaseerd op vloeistof uitzetting in een capillair. Een dergelijke klep bleek voor deze toepassing niet de meest geschikte. Op basis van de wensen en specificaties van VSE stelde ERIKS voor om een pneumatisch bediende regelklep voorzien van een Pt 100 temperatuurvoeler en een PID regelaar te monteren. Het Field Service Team (FST) van ERIKS werd in een later stadium ingeschakeld om ter plekke zorg te dragen voor het afstellen en inregelen van de regelklep.

deassem-klepregelaar-smallDoor de veel snellere regeling wordt de stoomtoevoer veel beter gecontroleerd waardoor de watertemperatuur niet meer doorschiet; door deze nieuwe regelklep kan de temperatuur op 1,5 °C nauwkeurig worden geregeld. Dit levert aanzienlijke voordelen op.

De standtijd van de slangen is fors langer geworden. Dit levert - buiten de energiebesparing - een jaarlijkse besparing op van ca. € 5.000,--. Maar het belangrijkste winstpunt is toch vooral dat er een veel veiligere werkomgeving voor het personeel is verkregen.