Stork_Asep-Tec

Besparingen op Total Costs of Ownership door standaardisatie

Stork

 Klant Stork Food & Dairy Systems     
 Branche : Machine- en apparatenbouw 
 Product : Logistieke dienstverlening
 Besparingen : Besparingen Total Cost of Ownership met 22%  

Bedrijfsinformatie

Stork telt zo’n 14.850 medewerkers, waarvan er ongeveer 10.000 werkzaam zijn in Nederland. Het bedrijfsonderdeel Stork Food & Dairy Systems (F&DS) ontwikkelt, produceert en levert geïntegreerde productie- en afvullijnen voor de zuivel-, sappen-, levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Stork F&DS heeft veel expertise op het gebied van aseptisch vullen, UHT-verwerking, plastic flessen en verpakkingsmachine-technologie voor (vloeibare) levensmiddelen.

Stork small 2

Contactpersonen

Stork

Bart Vermeulen, Project Manager Corporate Procurement

ERIKS

Tom Bakker, Account Manager

Download

Deze case study is te downloaden als PDFCase study ERIKS-Stork Food & Dairy.

Aanleiding

Uit door Stork uitgevoerde deskresearch was gebleken dat de Total Cost of Ownership (TCO) is te verdelen in 39% prijs product1, 25% inkoopkosten en 36% voorraadkosten. Stork nodigde vervolgens zes partijen uit een voorstel te doen hoe men dacht op deze kosten te besparen. Uiteindelijk mochten twee partijen een Quick-scan uitvoeren bij Stork Food & Dairy Systems in Amsterdam. Onder supervisie van Peter Haselager, inkoper Stork Amsterdam, diende deze locatie als pilot binnen het Stork concern. De Quick-scan leverde ERIKS voldoende inzicht om aan te geven op welke punten verbeteringen en besparingen mogelijk waren.

1 Deze kosten variëren per klant(industrie). In een puur onderhoudsbedrijf zal het percentage “prijs product” kunnen terugvallen naar 20%.

Besparingen

ERIKS verwachtte een besparing van 19% ten opzichte van de inkoopomzet en een verlaging van het werkkapitaal van meer dan € 200.000,- te realiseren. Om dit te bereiken, is er een stappenplan opgesteld. Als eerste werd ingezet op een verkleining van het leveranciersprogramma. Vervolgens werd de voorraad geoptimaliseerd en gestandaardiseerd en tot slot werden logistieke oplossingen aangedragen.

ERIKS_Easy_Order_System

Op basis van het voorstel is er een projectteam samengesteld. Aangezien de pilot slechts negen maanden mocht duren, keek het projectteam naar een afgebakend deel van het leverancierpakket en de mogelijke besparingen daarin. Als eerste werd een nulmeting uitgevoerd om vervolgens met een tweede meting aan te tonen waar en op welke wijze de besparingen zijn bereikt.

Na een intensieve periode van samenwerking en regelmatige afstemming tussen Stork en ERIKS heeft Stork Corporate Procurement vastgesteld dat de pilot geslaagd is en dat een gezonde basis is gelegd om dit verder uit te bouwen. Op alle genoemde velden zijn besparingen bereikt, waardoor de TCO met maar liefst 22% is gedaald. Het aantal leveranciers is verminderd van 32 naar 18. Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan de creativiteit van ERIKS.