kostenbesparing-dyecoo

Veergeactiveerde PTFE-seals geven het beste resultaat

DyeCoo-logo

 Klant DyeCoo Textile Systems
 Branche : Textiel verven
 Product : Veergeactiveerde PTFE afdichtingen
 Besparingen : Water- en milieubesparing en korter productieproces

Aanleiding

Het afdichten van superkritisch CO is een behoorlijke uitdaging, omdat er gewerkt wordt met hoge temperaturen en een hoge druk. Bij hoge druk technologie is de afdichting een heel cruciaal punt. Omdat het processen zijn die tot 250, 300 bar gaan, worden er hoge eisen aan de afdichtingen gesteld. Daarnaast moeten de afdichtingen lange tijd meegaan, zodat deze niet steeds vervangen hoeven te worden.

DyeCoo-omsisealDe hoge druk en de hoge temperatuur zorgen ervoor dat conventionele afdichtingen niet functioneren. Het gebruik van standaard elastomeren, zoals NBR of Viton®, was dus niet aan de orde. Ook Kalrez® voldeed in onvoldoende mate. Vanuit eerdere ervaring vanuit Feyecon was bekend dat één product goed werkte in CO2-toepassingen, namelijk Teflon. En ERIKS kan prima allerlei producten van Teflon leveren.

Groeimogelijkheden

Doordat er al jarenlang naar tevredenheid met ERIKS wordt samen gewerkt, wordt ERIKS beschouwd als preferred supplier van afdichtingen voor DyeCoo Textile Systems. Met enorme groeimogelijkheden voor beide partijen. Als je gaat uitrekenen hoeveel textiel er geverfd wordt en hoeveel machines nodig zijn om van verven met water over te gaan op verven met CO2, dan zijn dat enorme aantallen. Dit is echt een enorme revolutie in textielland. Natuurlijk zijn er textielbedrijven die vast blijven houden aan het verven met water. Dat doen ze tenslotte al veertig, vijftig jaar. Maar de groeipotentie is bijna ongelimiteerd. Alle partijen die met DyeCoo meegaan, moeten wel in staat zijn om die groei aan te kunnen. DyeCoo heeft er alle vertrouwen in dat ERIKS een van die partijen is.

Bedrijfsinformatie

DyeCoo Textile Systems heeft een technologie ontwikkeld om textiel te verven door middel van hoge druk CO2 in plaats van het traditionele verven met water. De gecreëerde kennis wordt omgezet in machines die uiteindelijk in de markt worden gezet. Voor 1 kilogram textiel is 100 tot 150 liter water nodig. Door het gebruik van CO2, dat tot 95% kan worden hergebruikt in het systeem, bespaart men niet alleen water, maar is er ook sprake van minder vervuiling en een kortere tijd om een rol textiel te kleuren.

DyeCoo-bedrijf-small

Oplossing

De directie en de engineers van DyeCoo Textile Systems zijn samen met de engineers van ERIKS om de tafel gaan zitten. De opdracht: dit moet worden afgedicht, zo ziet het eruit en wat is dan de beste en meest geschikte afdichting?

Dyecoo-afdichting-smallDat heeft geleid tot veergeactiveerde PTFE-seals, ook wel Omniseals genoemd. Deze werden gezamenlijk voor deze toepassingen ontwikkeld. Deze Omniseals geven het beste resultaat. DyeCoo is uiterst tevreden over dit concept.

Verschillende onderdelen van de machines van DyeCoo Textile Systems vragen om afdichtingen. Een van die afdichtingen heeft te maken met de deur. Daar is een goed concept voor neergezet, heel robuust. Van de kant van DyeCoo is er geen behoefte om die afdichting te verbeteren. Wel wordt er nog bekeken of de levertijd verbeterd kan worden en op andere plaatsen in de machines wordt nog onderzocht of het mogelijk is om die afdichtingen nog verder door te ontwikkelen. Daar liggen nog ontwikkelingskansen.

Download

Deze case study is te downloaden als PDF ERIKS-DyeCoo.