AVR

Elektronisch bestellen: minder zoektijd, minder fouten en minder controles

 avr-logovan-Gansewinkel

Klant : AVR - Van Gansewinkel
Branche : Afvalverwerking
Product : Tradcom.nl
Besparingen : verlaging correctietijd met 20% in het bestel- en facturatieproces

Bedrijfsinformatie

In 2007 zijn AVR en Van Gansewinkel gefuseerd. AVR is marktleider in afvalverbranding met energieterugwinning. Met een  verwerkingscapaciteit van 2 miljoen ton produceert AVR energie of warmte in haar afvalverbrandinginstallaties in Duiven, Rotterdam
en Rozenburg. Afvaldienstverlener Van Gansewinkel is specialist in het inzamelen, be- en verwerken van afval, zowel in Nederland als in België.

avr afval

Contactpersonen

AVR - Van Gansewinkel

Nico van Mourik, Intern Project Manager E-Catalogue

TNT Post

Steef Hammerstein, Directeur Verkoop en Marketing divisie Elektronisch Zakendoen

ERIKS

Luuk Klaassen, Account Manager

Download

Deze case study is te downloaden als PDF Case study ERIKS-AVR Van Gansewinkel.

Aanleiding

AVR - Van Gansewinkel wilde het bestelproces gebruiksvriendelijker en efficiënter laten verlopen. Het nieuwe systeem moest het tevens makkelijker maken om bij contract leveranciers te bestellen. Zij zochten naar één systeem waarbij online, via het internet, bij de leveranciers bestellingen worden geplaatst. Bovendien wilden zij de inkoopprijzen erbij en kunnen zien wat er op voorraad is. Het systeem moest compleet zijn met foto’s erbij, mogelijkheden om op trefwoord te zoeken en met alle leveranciers op dezelfde manier.

Besparing

ERIKS adviseerde de mogelijkheid van elektronische communicatie rond bestellingen van materialen en onderdelen met het online portal Tradcom.nl. Dit systeem is gebruiksvriendelijk en efficiënt en bespaart tevens een heleboel tijd rond de orderadministratie en de facturering. Het up-to-date houden van het artikelbestand van zo’n 30.000 artikelen kost aanzienlijk minder tijd. ERIKS heeft veel kennis in huis betreffende logistieke oplossingen/diensten en willen dat graag delen met haar klanten.

Elektronisch_zakendoen

Bij automatisering draait alles om standaardisatie. Elke leverancier heeft zijn eigen systeem en elke klant heeft zijn eigen wensen. TNT Post biedt een portal waarbij berichten worden vertaald van het ene naar het andere formaat. Daarvoor zoeken zij samenwerking met alle partijen. Dat is met ERIKS begonnen bij Corus, die één platform wilde voor alle leveranciers. Er is toen een koppeling gemaakt met Tradcom.nl. Ook de bestellers van AVR - Van Gansewinkel zijn inmiddels hard op weg om hun artikelen te bestellen via één platform. Hiermee wordt een forse besparing mogelijk gemaakt door minder zoektijd, minder fouten, minder controles. De ervaring leert dat in het hele proces van bestelling tot factuurafhandeling 25% van de tijd gemoeid is met correctie. Dit nieuwe systeem kan dat percentage terugbrengen naar 5%.