engineering-variass

Optimale afdichting met Rapid Prototyping: statisch én dynamisch

Logo Variass_Kleur_Jpg

Klant : Variass
Branche : Systeemontwikkeling
Producten : Afdichting

Bedrijfsinformatie

variass-connectedVariass is gevestigd in Leeuwarden en leverancier van elektronische en mechatronische producten en systemen. Het bedrijf is een specialist op het gebied van elektronica, precisiecomponenten, plaatwerk en mechatronica. Variass voorziet in product- & procesontwikkeling, logistiek & inkoop, productie & assemblage, service en end-of-life management. De onderneming is van vele markten thuis, en legt zich toe op defensie, medische, water- en industriële producten. Alle producten worden klantspecifiek ontwikkeld en gebouwd en blijven daarmee intellectueel eigendom van de opdrachtgever. Professionaliteit, flexibiliteit en kwaliteit vormen het DNA van Variass.

Aanleiding

watter-bvWatter B.V is één van de vele klanten van Variass. Dit Drentse bedrijf is actief in de industrie, de agrarische en de medische sector (waaronder ziekenhuizen in ontwikkelingslanden) en heeft het Watter-systeem ontwikkeld. Deze machine maakt met water, zout en elektriciteit een milieuvriendelijk desinfectiemiddel dat inzetbaar is tegen bacteriën, schimmels en virussen op elke plaats waar deze een risico voor de gezondheid van mens en dier vormt. In de productoptimalisatie is een bestaande afdichting beoordeeld. Als doel werd gesteld een optimale dichting te ontwikkelen: één met uitstekende statische én dynamische eigenschappen en wel binnen een afzienbare tijd.

Oplossing

ERIKS werd als afdichtingsspecialist ingeschakeld om mee te denken over een oplossing. Tijdens een brainstormsessie met zowel Variass als Watter B.V. ontstonden diverse concrete ideeën. Eén idee werd verder in detail uitgewerkt op tekening. In deze fase is het wenselijk om snel en met geringe investering een juiste afweging te kunnen maken. Een matrijs aanmaken geniet in prijs en levertijd dan niet de voorkeur. Risico blijft immers dat ontwerpaanpassingen lastig door te voeren zijn in een bestaande matrijs.

Een unieke kans deed zich voor met ERIKS Rapid Prototyping. Hierbij wordt aan de hand van een 3D-tekening een 3D-model gemaakt in de gewenste rubberhardheid. Binnen één dag had ERIKS dit model gereed. Variass had daarmee razendsnel een ‘eindproduct’ in handen, dat kon worden beoordeeld op gedragingen en bruikbaarheid. De bevindingen waren positief. Variass kon ERIKS daarop direct opdracht geven voor de aanmaak van een matrijs. De levering van de eerste producten is nu een feit. Het rubbercompound is door ERIKS direct afgestemd op het toepassingsgebied, namelijk de voedings- en pharma-industrie.

afdichting-small

Het Watter-systeem voldoet met de nieuwe afdichting aan de optimalisatiecriteria. Er wordt tijdwinst behaald in het assemblagetraject omdat nog scherpere toleranties kunnen worden bereikt, en daarmee worden kosten bespaard. Rapid Prototyping leverde veel tijdwinst op voor zowel Variass als Watter: binnen één dag was er een prototype voorhanden. Daarnaast is een kostenbesparing gerealiseerd omdat er slechts één matrijs hoeft te worden aangemaakt.

De levering van de eerste producten is nu een feit.  ERIKS levert bovendien een gegarandeerde samenstelling, die voldoet aan de FDA- en EU-richtlijnen voor de farma-industrie. Ook de traceerbaarheid is met een certificaat vastgelegd. Snel en doeltreffend.

Download

De volledige case study is te downloaden als PDF ERIKS-Variass.