De activiteiten van Gasket Passerotti overgenomen door ERIKS