Zelfinstellende luchtdemping PPS nu ook op korteslagcilinders


Eén van de talloze patenten die Festo op zijn naam heeft geschreven is het innovatieve dempingsysteem PPS voor persluchtcilinders. Dit dempingsysteem maakt geen gebruik van bufferveren en hoeft niet ingesteld te worden. De mate van demping is afhankelijk van de last en snelheid van de cilinder, zodat deze altijd een optimale loopkarakteristiek heeft. Sinds kort zijn ook de ADN-korteslagcilinders met dit dempingsysteem verkrijgbaar.


festo_nieuws_2012

Uniek lastafhankelijk dempingsysteem

Speciale langsgroeven zorgen voor de eindstandbuffering, die zelfregulerend is. Het systeem werkt lastafhankelijk, dus instellen is niet nodig - een duidelijke vereenvoudiging van de installatieprocedure. Bij hogere belastingen en grotere snelheden neemt de buffercapaciteit automatisch toe: bijregelen is niet alleen niet nodig, maar zelfs niet mogelijk. Onder alle omstandigheden zorgt het PPS-systeem voor de optimale opvang van schokken in de eindstand. Prestatieverliezen of overmatige belasting en slijtage zijn uitgesloten.

ADN-PPS korteslagcilnders: compacte kracht, superieure demping

De ADN-korteslagcilinders hebben hun waarde bewezen in toepassingen waar de inbouwruimte voor cilinders beperkt is. Hun kracht ligt bij korte bewegingen in hoog tempo. Qua inbouweigenschappen is hij volledig compatibel met de ISO 21287-norm, dus rechtstreeks uitwisselbaar met andere gedempte ISO-korteslagcilinders. In- en bijregeling op de cilinder zijn niet nodig - dus ook op lastige bereikbare plaatsen is een gedempte cilinder probleemloos inzetbaar.

festo_korteslag_cylinder

Langere levensduur, minder onderhoud

De ADN-PPS-korteslagcilinders en andere PPS-gedempte cilinders maken het een stuk aantrekkelijker te profiteren van de voordelen die demping biedt: minder trillingen en daardoor geringere belasting van de constructie, minder stilstand door de onderhoudsvrije PPS-demping, tijdwinst bij installatie door ontbreken van inregelprocedures, hogere bedrijfszekerheid door de automatische lastafhankelijke demping en een optimale loopkarakteristiek onder alle bedrijfsomstandigheden. Zulke eigenschappen vertalen zich in een hoger rendement en lagere bedrijfskosten voor machines. Waardevolle voordelen!

Meer informatie
Als u meer wilt weten over deze noviteiten van Festo en alle andere zaken op het gebied van pneumatiek neemt u contact op met onze afdeling Aandrijftechniek:
T (010) 245 50 75 of via e-mail: aandrijftechniek@eriks.nl