AEB-veiligheid

AEB Amsterdam gaat voor dubbele zekerheid bij verbrandingsproces

 aeb-logo1

Klant
 : AEB Amsterdam
Branche  : Afvalverwerking / Energiecentrale
Product
 : Double Block and Bleed Chemvalve TFM vlinderkleppen

Bedrijfsinformatie

AEB Amsterdam levert door het verwerken van afval, het opwekken van energie en het terugwinnen van materialen een bijdrage aan een schone stad en een duurzaam metropoolregio Amsterdam. Met de afval gestookte energiecentrales produceert het Afval Energie Bedrijf jaarlijks 1 miljoen MWh aan elektriciteit en 500.000 gigajoule stadswarmte. Uit het restafval worden waardevolle metalen en bouwstoffen gewonnen.

AEB by night-s

Aanleiding

Via een doseerschuifsysteem bij de inlaat van de vuurhaard wordt het afval door middel van een duwende beweging naar het verbrandingsrooster gestuwd. Onder het rooster en door diverse nozzles op verschillende hoogten wordt lucht toegevoegd aan het verbrandingsproces. De vlinderklep zit in deze toevoerleiding als scheidingsklep tussen processen van twee soorten gassen: gerecyclede gassen en verbrandingslucht.

Twee gasstromen moeten gescheiden blijven en bij het uitvallen van de Reci-gasventilator moet de klep geopend worden om de nozzles te beschermen tegen oververhitting. De oude klep was niet gasdicht hierdoor kwamen schadelijke gassen op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. AEB vroeg ERIKS mee te werken aan een mogelijke oplossing die zij bedacht hadden om zo tot een duurzame, functionele en vooral veilige oplossing te komen.

Oplossing

De vlinderkleppen zijn gemonteerd aan weerzijde van de ketel en zorgen voor scheiding c.q. tijdelijke doorverbinding van de verbrandingslucht en reci-gas toevoerleidingen. Het medium aan de ene zijde is lucht en aan de andere zijde reci-gas; dit is corrosief gerecycled rookgas. Tussen de vlinderkleppen is een sperluchtaansluiting gemaakt met 1 bar overdruk (lucht). Een controle aansluiting geeft een signaal als de luchtdruk wegvalt. Als de reci-gas ventilator faalt wordt de klep bediend en wordt er tertiaire verbrandingslucht naar de reci-gas nozzles gevoerd.

aeb-vlinderkleppen3

Deze combinatie bestaat uit twee stuks Lug-type vlinderkleppen met TFM zitting en een PFA bekleed klepblad.  Deze set  is gemonteerd op een stalen passtuk , voorzien van twee “bleed”  spoelpoorten. Beide afsluiters zijn voorzien van een wormkast, die door middel van een open kettingoverbrenging met elkaar worden verbonden, voor een parallelle bediening.

Er is voorzien in een standmelding zodat men zeker weet dat de kleppen tijdens normaal bedrijf gesloten zijn omdat er absoluut geen reci-gas bij de verbrandingslucht mag komen Deze combi klep voldoet uitstekend omdat het TFM beklede huis en het klepblad geen gas doorlaten.

Optimaal veilig

De test met twee dubbele Chemvalve vlinderkleppen units is uitstekend verlopen. De oplossing werkte zo goed dat AEB inmiddels alle oude kleppen heeft vervangen voor deze nieuwe combinatie. De keuze voor de dubbele Chemvalve vlinderkleppen unit waarborgt de veiligheid optimaal. En dat was voor AEB én voor ERIKS het uitgangspunt.