diffutherm-project-hfd

Diffutherm beheer(s)t mengproces volledig


Diffutherm-logo


Klant
 :
Diffutherm b.v.
Banche
 : Chemie industrie
Producten
 : Proces automatisering

Bedrijfsinformatie

Diffutherm BV ontwikkelt en produceert coatings tegen roest, geluid en aanslag, lijmen en afdichtingen voor de automotive- en bouwindustrie. Het chemiebedrijf fabriceert volgens eigen én klantspecifieke recepten. Dit jaar verhuist Diffutherm naar een hypermodern bedrijfspand in Hapert, dat voldoet aan de meest actuele milieu- en veiligheidsvoorschriften en ATEX-richtlijnen.

diffutherm-productie1

Aanleiding

Grondstoffen mengen vormt bij Diffutherm het hart van het productieproces. Jarenlang vond de bediening van de vele afsluiters handmatig plaats. Inmiddels vind je overal in het bedrijf touchscreens. Het hele productieproces wordt nu op afstand volautomatisch bestuurd en bewaakt, na inmenging van ERIKS Econosto Process Control. Daardoor draait Diffutherm meer batches in dezelfde tijd, met een constant betere productkwaliteit.

diffutherm-process-control

Twee jaar geleden heeft Diffutherm samen met ERIKS Econosto Process Control bij wijze van proef alvast enkele processen geautomatiseerd. Er werden zestig Econ® kogelkranen met pneumatische aandrijving en standmelders van ERIKS Econosto geïnstalleerd - allemaal explosieveilig volgens ATEX en aangestuurd door een PLC-besturing. Dat werkte uitstekend, dus wilde Diffutherm dit concept in het nieuwe pand op uitgebreide schaal toepassen. In totaal komen hier 775 van deze Econ® kogelkranen en standmelders. Middels een touchscreen schakelen de kleppen nu automatisch en zijn alle benodigde procesinformatie binnen handbereik.

Regie op afstand

Het nieuwe bedrijfsterrein telt al talloze opslagtanks, mengvaten en transportleidingen. Door het hele pand heen is de blauwgekleurde 'handtekening' van ERIKS Econosto Process Control - in de vorm van componenten - duidelijk zichtbaar. Uitgangspunt voor de nieuwbouw was dat er geautomatiseerd kan worden gemeten, geregeld en uitgelezen. In de oude plant was regie op afstand niet mogelijk. Daar werd bij voorbeeld nog met handkranen gewerkt om grondstoffen uit de opslagtanks in de mengtanks te pompen. De kans dat er door menselijk falen iets mis kon gaan binnen de grondstoffenstroom was altijd aanwezig.

Oplossing

Voor ERIKS Econosto zat een grote uitdaging in het vertalen van de wensen van Diffutherm in de beste technische oplossingen. Diffutherm kent zijn processen als geen ander. Anderzijds kent ERIKS de producten als geen ander. De crux zit in het vinden van de juiste combinatie. Een strakke planning zette het project bovendien onder hoogspanning. De verhuizing vindt gefaseerd plaats, met als complicerende factor dat we op twee locaties in productie willen blijven en oude componenten willen hergebruiken.

diffutherm-process-control1a

Hierdoor moest er voortdurend worden ingespeeld op steeds veranderende planningen van deelprocessen, rekening houdend met allerlei partijen - van elektro-installateurs tot leveranciers. Dit vereiste een hoge mate van flexibiliteit, die ERIKS Econosto wist te bieden door steeds snel te schakelen.

Efficiencyslag

Met de automatisering is een grote efficiencyslag gemaakt. Het is nog te kort dag om met cijfers te komen, maar de processen verlopen storingsvrij en er wordt meer productie gerealiseerd in dezelfde tijd. Eén van de belangrijkste winstpunten is daarnaast de constante producttemperatuur. Er wordt gewerkt met vluchtige materialen, dus temperatuur is een maatgevende factor. Voorheen werden handmeters gebruikt. Nu zijn er overal temperatuurmeters en is het produceren productafhankelijk geworden in plaats van mensafhankelijk. Dat levert een constante, excellente kwaliteit op.

diffutherm-process-control2

Download

De volledige casestudy is te downloaden als PDF case ERIKS-Diffutherm.