kostenbesparing-indaver

Ander type compensator: aanzienlijk langere standtijd

indaver-logo

Klant Indaver ARP
Branche : Staalindustrie
Product : Compensator voor opvang van axiale en laterale bewegingen
Vermijden onderhoudskosten
:


ruim € 9.000,- per jaar 

Bedrijfsinformatie

AROC ventilator

Indaver ARP (Acid Recycling Plant) is een dochteronderneming van Indaver en exploiteert een zoutzuurregeneratie-eenheid op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden. Zoutzuur wordt gebruikt om roest te verwijderen van staalplaten na het walsen. Het gecontamineerde zoutzuur wordt in de roasting-oven geoxideerd. Daardoor ontstaat 100% geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide, klaar voor gebruik in de staal- en pigmentindustrie.

Download

Deze case study is te downloaden als PDF Case study ERIKS-Indaver ARP (343kB)

Aanleiding

Een onderdeel van het proces bij Indaver ARP is het neutraal afvoeren van rookgassen. De installatie hiervoor is voorzien van een beklede ventilator met daarachter de compensatoren DN 700. Tot 2003 gebruikte Indaver ARP gemiddeld 1 compensator per jaar en had men door lekkages te maken met gevolgschade aan de ventilator die door de lekkage werd aangetast. Deze jaarlijks terugkerende schadepost was reden voor Indaver ARP om contact te zoeken met ERIKS. Met als doelstelling het verlagen van de kosten en het verhogen van de continuïteit.

Kostenbeheersing

Tijdens het eerste bezoek van ERIKS werd duidelijk dat de compensator onderhevig was aan lichte laterale en axiale bewegingen. Ook was er sprake van torsie. Na het inventariseren van de parameters adviseerde ERIKS om een compensator DN 700 model 63 toe te passen. Het betreft hier een balg met één golf met omgekraagde einden en voorzien van achterliggende draaibare flenzen. Eén daarvan is met ovale gaten uitgevoerd.

indaver-balg-liggend1

Dankzij de golf in dit model is de compensator uitstekend geschikt voor het opnemen van axiale en laterale bewegingen. Dit in tegenstelling tot de oude balg die anders was uitgevoerd en tevens een kortere bouwlengte had. Indaver ARP heeft het advies overgenomen en voerde de nodige aanpassingen uit voor het leidingwerk. Daardoor liggen de flenzen nu goed in lijn en kan de langere bouwlengte gemonteerd worden.

De gezamenlijke actie heeft de gewenste resultaten opgeleverd voor Indaver ARP. De standtijd van de compensator bedraagt nu maar liefst vier jaar en wordt na deze periode preventief gewisseld. Minstens zo belangrijk is dat de schade aan de ventilator verleden tijd is. Het resultaat voor Indaver ARP mag er zijn: het vermijden van de onderhoudskosten komt neer op ruim € 9.000,- per jaar.